Практика

Практична підготовка студентів є невід'ємною складовою підготовки фахівців з вищою освітою, яка спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, набуття й удосконалення практичних навичок і умінь, визначених освітньо-кваліфікаційною характеристикою підготовки фахівців за відповідною освітньою програмою.

Види та обсяги практик визначаються освітньою програмою підготовки фахівців та відображається в навчальних планах і графіках організації навчального процесу.

Положення про практичну підготовку студентів