Положення ДонНУЕТ

Назва Шифр № наказу Підрозділ
Про порядок обліку, зберігання і використання печаток і штампів П ДонНУЕТ 01.01-01-2016 №168 від 25.12.2015 Протокол №6 від 03.12.2015 Канцелярія та архів
Про обрання за конкурсом на посади науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського П ДонНУЕТ 01.02 - 01 - 2017 №107 від 27.06.2017 Протокол №16 від 27.06.2017 Відділ кадрів
Про порядок обробки та захист персональних даних П ДонНУЕТ 01.02 - 02 - 2016 № 16 від 29.01.2016 Протокол №8 від 29.01.2016
Про приймальну комісію П ДонНУЕТ 01.03 - 01 - 2015 №129 від 04.11.2015 Протокол №3 від 02.11.2015 Приймальна комісія
Про Краматорський коледж П ДонНУЕТ 02-01-2016 №17 від 29.01.2016 Протокол №8 від 29.01.2016 Перший проректор
Про Маріупольський коледж П ДонНУЕТ 02-02-2016 №18 від 29.01.2016 Протокол №8 від 29.01.2016
Про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників ДонНУЕТ П ДонНУЕТ 02-03-2016 №79 від 04.05.2016 Протокол №13 від 04.05.2016
Про стипендіальне забезпечення, матеріальну допомогу та матеріальне заохочення здобувачів вищої освіти П ДонНУЕТ 02-04-2017 № 12 від 24.01.2017 Протокол № 8 від 24.01.2017
Про організацію проведення атестації осіб, яку претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою П ДонНУЕТ 02-05-2017 №79 від 12.05.2017 Протокол №13 від 11.05.2017
Про організацію освітнього процесу П ДонНУЕТ 02.01 - 01 - 2016 №209 від 23.12.2016 Протокол №7 від 23.12.2016 Навчальний відділ
Про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка та додатку до диплома про вищу освіту П ДонНУЕТ 02.01-02-2015 №45 від 29.05.2015 Протокол №8 від 25.05.2015
Про використання коштів, призначених на виплату стипендій, матеріальної допомоги та матеріального заохочення студентам П ДонНУЕТ 02.01-03-2015 №67 від 01.07.2015 Протокол №9 від 01.07.2015
Про організацію переатестації знань студентів П ДонНУЕТ 02.01-04-2015 №79 від 04.09.2015 Протокол №1 від 31.08.2015
Про порядок переведення осіб, які навчаються на договірній основі з оплатою за рахунок коштів місцевого бюджету, галузевих міністерств, відомств, підприємств, організацій, установ, фізичних та юридичних осіб, на навчання за кошти державного бюджету П ДонНУЕТ 02.01-05-2015 №79 від 04.09.2015 Протокол №1 від 31.08.2015
Про екзаменаційну комісію П ДонНУЕТ 02.01-06-2015 №123 від 26.10.2015 Протокол № 2 від 09.10. 2015
Про організацію та проведення підсумкового контролю знань у формі тестування П ДонНУЕТ 02.01-07-2015 № 127 від 03.11.2015 Протокол №3 від 02.11.2015
Про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників П ДонНУЕТ 02.01 - 08 - 2015 №150 від 03.12.2015 Протокол №6 від 03.12. 2015 Зміни №45 від 01.03.2016 Протокол №9 від 29.02.2016 Зміни №59 від 31.03.2016 Протокол №10 від 31.03.2016
Про самостійну роботу П ДонНУЕТ 02.01-09-2016 №179 від 25.12.2015 Протокол № 7 від 25.12.2015
Про використання єдиної державної електронної бази з питань освіти П ДонНУЕТ 02.01- 10 - 2016 № 16 від 29.01.2016 Протокол №8 від 29.01.2016
Про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти П ДонНУЕТ 02.01- 11 - 2016 № 48 від 02.03.2016 Протокол №9 від 29.02. 2016
Про дистанційно-заочне навчання П ДонНУЕТ 02.01-12-2016 № 49 от 02.03.16 Протокол №9 від 29.02. 2016
Про організацію дистанційної роботи наукових та науково-педагогічних кадрів П ДонНУЕТ 02.01- 13 - 2016 №59 від 31.03.2016 Протокол № 10 від 31.03.2016
Про порядок виготовлення власного документа про вищу освіту П ДонНУЕТ 02.01 - 14 - 2016 № 209 від 23.12.2016 Протокол № 209 від 23.12.2016
Про організацію навчальних занять студентів малокомплектних груп П ДонНУЕТ 02.01 - 15 - 2016 № 209 від 23.12.2016 Протокол № 7 від 23.12.2016
Про організацію навчання за індивідуальним графіком П ДонНУЕТ 02.01 - 16 - 2016 № 209 від 23.12.2016 Положення № 7 від 23.12.2016
Про відповідальних з якості П ДонНУЕТ 02.02-01-2016 №79 від 04.05.2016 Протокол №13 від 04.05.2016 Відділ інноваційних освітніх технологій
Про щорічне оцінювання та визначення рейтингу науково-педагогічних працівників П ДонНУЕТ 02.02 - 02 - 2016 №126 від 11.07.2016 Протокол №15 від 13.06.2016
Про структуру навчального-методичного комплексу дисциплін П ДонНУЕТ 02.02-03-2016 №209 від 23.12.2016 Протокол №7 від 23.12.2016
Про академічний та загальний рейтинг здобувачів вищої освіти П ДонНУЕТ 02.02 - 05 -2016 № 192 від 28.11.2016 Положення № 6 від 28.11.2016
Про закріплення навчальних дисциплін за кафедрами П ДонНУЕТ 02.02-06-2016 №209 від 23.12.2016 Протокол № 7 від 23.12.2016
Про кваліфікаційну роботу здобувача вищої освіти П ДонНУЕТ 02.02 - 07 - 2016 № 209 від 23.12.2016 Протокол № 7 від 23.12.2016
Про організацію виконання та захисту курсових робіт П ДонНУЕТ 02.02-08-2016 №209 від 23.12.2016 Протокол № 7 від 23.12.2016
Про оцінювання залишкових знань здобувача вищої освіти П ДонНУЕТ 02.02 - 09 - 2016 № 209 від 23.12.2016 Протокол № 7 від 23.12.2016
Про науково-дослідну лабораторію П ДонНУЕТ 03.02-01-2015 №125 від 03.11.2015 Протокол № 3 від 02.11.2015 Відділ наукової роботи
Про порядок ведення договірної роботи П ДонНУЕТ 04-02-2015 №45 від 29.05.2015 Протокол №8 від 29.05.2015 Проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку
Про прийом та організацію навчання іноземних громадян та осіб без громадянства П ДонНУЕТ 04-03-2015 № 150 від 03.12.2015 Протокол № 6 від 03.12.2015
Про академічну мобільність П ДонНУЕТ 04.01-01-2015 №181 від 28.12.2015 Протокол № 7 від 25.12.2015 Відділ міжнародного співробітництва
Про інформаційний супровід веб-ресурсів П ДонНУЕТ 04.02-01-2015 №182 від 28.12.2015 Протокол № 7 від 25.12.2015 Відділ інформаційно-організаційної роботи
Про корпоративну електронну пошту П ДонНУЕТ 04.02-02-2016 №79 від 04.05.2016 Протокол №13 від 04.05.2016
Про надання платних освітніх та інших послуг П ДонНУЕТ 04.04-01-2016 №159 від 03.10.2016 Протокол № 4 від 03.10.2016 Бухгалтерська служба
Про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб) П ДонНУЕТ 04.04 - 02 - 2016 № 209 від 23.12.2016 Протокол № 7 від 23.12.2016
Про об’єктову комісію з питань надзвичайних ситуацій П ДонНУЕТ 04.07 - 01 - 2016 №192 від 28.11.2016 Протокол № 6 від 28.11.2016 Штаб цивільної оборони
Про комісію з питань евакуації П ДонНУЕТ 04.07 - 02 - 2016 № 209 від 23.12.2016 Протокол № 7 від 23.12.2016
Про систему управління охорони праці в університеті П ДонНУЕТ 04.08-01-2016 №58 від 31.03.2016 Протокол № 10 від 31.03.2016 Відділ охорони праці
Про навчання, інструктажі і перевірку знань співробітників університету з питань охорони праці П ДонНУЕТ 04.08-02-2016 №58 від 31.03.2016 Протокол № 10 від 31.03.2016
Про комісію з питань запобігання та виявлення корупційних правопорушень П ДонНУЕТ 05.01-01-2015 №78 від 04.09.2015 Протокол № 1 від 31.08.2015 Зміни №43 від 29.02.2016 Протокол №9 від 29.02.2016 Юридичний відділ
Про комісію з трудових спорів П ДонНУЕТ 05.01-02-2015 №126 від 03.11.2015 Протокол ЗЗТК № 3 від 20.10.2015
Про конференцію трудового колективу П ДонНУЕТ 05.01-03-2016 №59 від 31.03.2016 Протокол № 10 від 31.03.2016
Про порядок ведення претензійно-позовної роботи П ДонНУЕТ 05.01-04-2016 №59 від 31.03.2016 Протокол № 10 від 31.03.2016
Про порядок роботи зі зверненнями громадян П ДонНУЕТ 05.01-05-2016 №79 від 04.05.2016 Протокол №13 від 04.05.2016
Про наглядову раду П ДонНУЕТ 05.01-06-2016 №79 від 04.05.2016 Протокол №13 від 04.05.2016
Про порядок надання щорічної грошової винагороди П ДонНУЕТ 05.01 - 07 - 2016 № 192 від 28.11.2016 Протокол № 6 від 28.11.2016
Про практичну підготовку студентів П ДонНУЕТ 05.02-01-2016 №48 від 02.03.2016 Протокол № 9 від 29.02.2016 Відділ по роботі зі студентами
Про науково-технічну раду П ДонНУЕТ 06.05-01-2015 №124 від 03.11.2015 Протокол № 3 від 02.11.2015 Науково-технічна рада
Про навчально-методичну раду П ДонНУЕТ 06.06-01-2016 № 99 від 26.05.2016 Протокол № 14 від 26.05.2016 Навчально-методична рада
Про Раду з якості П ДонНУЕТ 06.07-01-2016 № 19 від 29.01.2016 Протокол № 8 від 29.01.2016 Рада з якості
Про Раду молодих вчених П ДонНУЕТ 06.09-01-2015 №82 від 09.09.2015 Протокол №1 від 31.08.2015 Рада молодих вчених