Підвищення кваліфікації

Підвищення кваліфікації викладачів навчальних закладів України І-ІІ рівнів акредитації

Одним з пріоритетних напрямів діяльності Центру післядипломної освіти, перепідготовки та підвищення кваліфікації є підвищення кваліфікації викладачів навчальних закладів України І-ІІ рівнів акредитації.

По закінченні навчання випускники отримують диплом державного зразка.

Програма підвищення кваліфікації викладачів включає:

Цикл гуманітарних і соціально-економічних дисциплін:

 • Історія і традиції педагогіки в Україні
 • Педагогічні технології як основа активізації і інтенсифікації освітнього процесу в навчальному закладі
 • Інтерактивні технології навчання, сучасне проектне навчання
 • Тренінгові та ігрові технології в навчальному процесі
 • Технології індивідуалізації навчання. Організація самостійної роботи студентів
 • Технології особистого і професійного розвитку
 • Соціальне управління, соціальні технології в педагогічному колективі
 • Поглиблення мовної культури, культури професійного спілкування
 • Формування здорового способу життя студентської молоді у закладах освіти
 • Організація професійної орієнтації в учбовому закладі та серед населення

Цикл природно-наукової та загальноекономічної підготовки:

 • Економічний стан розвитку України в контексті Євроінтеграційних концепцій
 • Система управління якістю підготовки фахівців
 • Інформаційно-комунікаційні технології професійної діяльності
 • Вивчення можливостей MS PowerPoint (проведення майстер-класу підготовки презентацій в MS PowerPoint)
 • Впровадження технологій дистанційної освіти в навчальний процес

Цикл професійної підготовки:

 • Нові підходи у викладанні дисциплін та їх методичне забезпечення (навчання на кафедрах згідно з напрямками підвищення кваліфікації)