Підготовка магістрів

Кваліфікація магістра присвоюється особам, які виконали всі вимоги освітньо-професійної програми підготовки магістра, склали всі іспити, заліки та індивідуальні завдання, передбачені навчальним планом, підготували й захистили магістерську роботу.

Галузі знань та спеціальності:

 • Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» (заочна форма навчання - 2 роки)
  • Спеціальність 051 «Економіка»
  • Спеціальність 056 «Міжнародні економічні відносини»
 • Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» (заочна форма навчання - 2 роки)
  • Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
  • Спеціальність 075 «Маркетинг»
  • Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
  • Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»
  • Спеціальність 073 «Менеджмент»
  • Спеціальність 074 «Публічне управління та адміністрування»
 • Галузь знань 13 Механічна інженерія (заочна форма навчання - 3 роки)
  • Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування»
 • Галузь знань 18 «Виробництво та технології» (заочна форма навчання - 3 роки)
  • Спеціальність 181 «Харчові технології»
 • Галузь знань 24 «Сфера обслуговування» (заочна форма навчання - 2 роки)
  • Спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа»
  • Спеціальність 242 «Туризм»

Умови прийому

На навчання приймаються особи з повною вищою освітою на базі ОКР «Спеціаліст».

Навчання за контрактом — за кошти фізичних або юридичних осіб.

Зарахування за результатами фахових вступних випробувань та вступних випробувань з іноземної мови.