Підготовка спеціалістів (друга вища освіта)

Друга вища освіта — це отримання іншої спеціальності на основі Вашого існуючого освітньо-кваліфікаційного рівня.

По закінченні навчання випускники отримують диплом державного зразка.

Галузі знань та спеціальності:

 • Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» (заочна форма навчання - 2 роки)
  • Спеціальність 051 «Економіка»
 • Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» (заочна форма навчання - 2 роки)
  • Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
  • Спеціальність 075 «Маркетинг»
  • Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
  • Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»
  • Спеціальність 073 «Менеджмент»
 • Галузь знань 13 Механічна інженерія (заочна форма навчання - 3 роки)
  • Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування»
 • Галузь знань 18 «Виробництво та технології» (заочна форма навчання - 3 роки)
  • Спеціальність 181 «Харчові технології»
 • Галузь знань 24 «Сфера обслуговування» (заочна форма навчання - 2 роки)
  • Спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа»
  • Спеціальність 242 «Туризм»

Умови прийому

На навчання приймаються особи з повною вищою освітою на базі диплома «Спеціаліст», «Магістр» та студенти 5, 6 курсів вищих навчальних закладів.

Навчання за контрактом — за кошти фізичних або юридичних осіб.