Освітні програми

Галузь знань Код та найменування спеціальності (спеціалізації) Найменування спеціалізації
05 СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ
051 051 Економіка Економіка
056 056 Міжнародні економічні відносини Міжнародні економічні відносини
07 УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ
071 071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування
072 072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування
073 073 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування
Логістика
Менеджмент персоналу
075 075 Маркетинг Маркетинг
076 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Економіко-правове забезпечення підприємства
Товарний менеджмент
Товарознавство та експертиза в митній справі
13 МЕХАНІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ
133 133 Галузеве машинобудування Обладнання переробних і харчових виробництв
14 ЕЛЕКТРИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ
142 142 Енергетичне машинобудування Холодильні машини і установки
18 ВИРОБНИЦТВО ТА ТЕХНОЛОГІЇ
181 181 Харчові технології Технології в ресторанному господарстві
24 СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ
241 241 Готельно-ресторанна справа Готельно-ресторанна справа
242 242 Туризм Туризм