Організаційна структура Університету

  Конференція трудового колективу

  Наглядова рада

  Ректорат

  Вчена рада

  Науково-технічна рада

  Навчально-методична рада

  Рада з питань протидії корупції

  Рада з якості

  Приймальна комісія

  Рада молодих вчених

  Відділ кадрів

  Канцелярія та архів

  Центр дистанційно-заочного навчання

  Відділ доуніверситетської підготовки

  Центр післядипломної освіти, перепідготовки та підвищення кваліфікації

  Бібліотека

  Навчальний відділ

  Відділ інноваційних освітніх технологій

  Маріупольський коледж

  Краматорський коледж

  Відділ аспірантури

  Науково-дослідна частина

  Відділ наукової роботи

  Редакційно-видавничий відділ

  Відділ міжнародного співробітництва

  Відділ інформаційно-організаційної роботи

  Планово-фінансовий відділ

  Бухгалтерська служба

  Господарський відділ

  Експлуатаційно-технічна служба

  Відділ охорони праці

  Штаб цивільної оборони

  База відпочинку «Лісова»

  Спортивно-оздоровчий табір «Сонячний»

  Відділ зв’язків з громадськістю

  Юридичний відділ

  Відділ по роботі зі студентами

  Навчально-науковий інститут економіки та підприємництва

  Кафедра підприємництва і торгівлі

  Кафедра міжнародної економіки та туризму

  Кафедра економічної теорії

  Науково-дослідна лабораторія розвитку інноваційного підприємництва в умовах глобалізації

  Навчально-науковий інститут обліку та фінансів

  Кафедра обліку і аудиту

  Кафедра фінансів і банківської справи

  Кафедра вищої математики та інформаційних систем

  Науково-дослідна лабораторія формування інформаційної, облікової та фінансової системи управління діяльністю підприємства

  Навчально-науковий інститут менеджменту

  Кафедра маркетингу та менеджменту

  Кафедра іноземних мов

  Кафедра гуманітарних і правових дисциплін

  Науково-дослідна лабораторія права, маркетингу та управління ринком

  Навчально-науковий інститут ресторанно-готельного бізнесу

  Кафедра технології у ресторанному господарстві та готельної і ресторанної справи

  Кафедра загальноінженерних дисциплін та обладнання

  Кафедра українознавства

  Науково-дослідна лабораторія інноваційних технологій готельно-ресторанного господарства та харчових виробництв

  Студентське самоврядування

  Профспілкова організація