І Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Проблеми обліку, аудиту, аналізу та оподаткування в умовах глобалізації економіки»

Навчально-науковий інститут обліку та фінансів, кафедра обліку та аудиту, Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (м. Кривий Ріг) розпочинає набір матеріалів на І Всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференцію «Проблеми обліку, аудиту, аналізу  та оподаткування в умовах глобалізації економіки», що проходитиме у місті Кривий Ріг 25 травня 2017 року.

Кінцевий термін подання матеріалів: 24 травня 2017 року (включно).

Офіційні мови конференції: українська, англійська та російська.

Форма проведення конференції: дистанційна (без особистої участі).

До участі в конференції запрошуються практики, науково-практичні працівники вищих навчальних закладів, аспіранти, здобувачі, а також студенти.

У рамках конференції планується робота наступних секцій:

 1. Сучасні проблеми теорії і практики бухгалтерського обліку та шляхи їх вирішення.
 2. Управлінський облік: сучасний стан та перспективи розвитку.
 3. Актуальні проблеми теорії та практики оподаткування підприємств в сучасних умовах господарювання.
 4. Проблемні аспекти та перспективи розвитку контрольно - аудиторської діяльності.
 5. Проблемні аспекти економічного аналізу діяльності суб’єктів господарювання.
 6. Перспективи розвитку інформаційних систем і технологій обліку, аналізу та аудиту в Україні.
 7. Сучасний стан та проблеми обліково-аналітичного забезпечення системи менеджменту підприємства.
 8. Сучасні математичні методи і технології управлінської діагностики.
 9. Аспекти функціонування фінансового механізму економічних систем: теорія та практика.
 10. Тенденції та пріоритети ефективного розвитку соціально-економічних систем в умовах глобалізації.
 11. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства.
 12. Правове регулювання бухгалтерського обліку в Україні: практика, проблеми і перспективи.

Детальну інформацію про конференцію, будь ласка, дивіться в інформаційному листі.