Нормативні документи

  1. Закон України «Про державнуслужбу»
  2. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 р. № 301
  3. Наказ ДонНУЕТ від 27.04.2017 р. № 72 «Про створення атестаційної комісії для атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою»