Вісник ДонНУЕТ, серія «Економічні науки»

Вимоги для публікацій

ISSN 2079-4819

Періодичність видання - 2 рази на рік

Заснований у 1999 р.

Засновник та видавець – Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Журнал включено до переліку наукових фахових видань України в галузі економічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України № 241 від 09.03.2016 р)

Сайт: http://visnik.donnuet.edu.ua/

Адреса редакції:
вул. Трамвайна, 16, м. Кривий Ріг, 50005
e-mail: druk.visnyk@donnuet.edu.ua

Головний редактор: д-р.екон.наук, професор О.Б. ЧЕРНЕГА

Заступник головного редактора: д-р.екон.наук, доцент Л.В. ПРОДАНОВА

Відповідальний секретар
к.е.н. Наторіна А.О.
тел. +38 (093) 581 - 12 - 15
e-mail: visnik_donnuet@outlook.com

 

Прийом статей здійснюється     Вихід журналу
до 15 січня     до кінця лютого
до 1 травня     до кінця червня

 

Статті до журналу  приймаються за такими напрямами наукових досліджень:

 • Підприємництво, менеджмент, маркетинг
 • Національна та міжнародна економіка
 • Економіка торгівлі та послуг
 • Фінанси та інвестиції
 • Облік, аналіз та контроль
Архів

Торгівля і ринок України

Вимоги для публікацій

ISSN 2079-4762 (Print)

ISSN 2309-2378 (Online)

Періодичність видання - 2 рази на рік

Заснований у 1994 р.

Засновник та видавець – Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Збірник включено до переліку наукових фахових видань України в галузі економічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України № 1222 від 07.10.2016 р)

Сайт: http://torgivlya.donnuet.edu.ua

Адреса редакції:
вул. Трамвайна, 16, м. Кривий Ріг, 50005
e-mail: druk.visnyk@donnuet.edu.ua

Головний редактор: д-р.екон.наук, професор О.Б. ЧЕРНЕГА

Заступник головного редактора: д-р.екон.наук, професор О.Є. БАВИКО

Відповідальний секретар
к.е.н., доцент Горіна Г.A.
тел. +38 (050) 861 - 91 - 11
e-mail: gorina_anna@mail.ru

 

 

 

Прийом статей здійснюється     Вихід журналу
до 1 лютого     до кінця березня
до 1 жовтня     до кінця листопада

 

Статті до збірника  приймаються за такими напрямами наукових досліджень:

 • Соціально-економічні проблеми світового та національного господарства
 • Економіка торгівлі та послуг
 • Економічні механізми управління підприємством
 • Підприємницька діяльність, маркетинг, менеджмент
 • Фінанси, бухгалтерський облік, контроль і аудит
 • Розвиток сфери послуг на мікро-, мезо- та макро-рівнях
Архів

Обладнання та технології харчових виробництв

Вимоги для публікацій

ISSN 2079-4827

Періодичність видання - 2 рази на рік

Заснований у 1998 році

Засновник та видавець – Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Адреса редакції:
вул. Трамвайна, 16, м. Кривий Ріг, 50005
e-mail: druk.visnyk@donnuet.edu.ua

Головний редактор: д-р.екон.наук, професор О.Б. ЧЕРНЕГА

Заступник головного редактора: д-р.техн.наук, професор В.П. ХОРОЛЬСЬКИЙ

Відповідальний секретар
к.е.н., доцент Слащева А.В.
тел. +38 (050) 938 - 88 - 31
e-mail: sl-alina.2011@yandex.ua

 

 

 

Прийом статей здійснюється     Вихід журналу
до 1 листопада     до кінця грудня
до 1 березня     до кінця квітня

 

Статті до журналу  приймаються за такими напрямами наукових досліджень:

 • Розроблення прогресивного високоефективного обладнання харчової промисловості
 • Нові технології продуктів харчування
 • Моделювання та оптимізація процесів розробки харчових продуктів та обладнання харчової промисловості
 • Сучасні напрямки підвищення якості харчових продуктів
 • Технологічні аспекти використання функціональних інгредієнтів
 • Безпека харчових продуктів
 • Удосконалення процесів і апаратів харчових виробництв
Архів

Інтелект. Особистість. Цивілізація

Вимоги для публікацій

ISSN 2079-48-35

Періодичність видання - 2 рази на рік

Засновник та видавець – Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Адреса редакції:
вул. Трамвайна, 16, м. Кривий Ріг, 50005
e-mail: druk.visnyk@donnuet.edu.ua

Головний редактор: д-р.екон.наук, професор О.Б. ЧЕРНЕГА

Заступник головного редактора: д-р філос.наук, професор Л.М. НІКІТІН

Відповідальний секретар
к.ф.н., доцент Остапенко С.О.
тел. +38 (097) 523 - 29 - 60
e-mail: ostapenko-svetlana@bk.ru

 

 

 

Прийом статей здійснюється     Вихід журналу
до 15 вересня     до кінця жовтня
до 1 квітня     до кінця травня

 

Статті до журналу  приймаються за такими напрямами наукових досліджень:

 • Філософське обґрунтування наукових проблем суспільства
 • Філософське осмислення проблем освіти
 • Соціально-філософські проблеми розвитку мовного простору
 • Суспільство: стан і перспективи розвитку. Особистість
 • Культура і цивілізація: проблеми функціонування і розвитку
 • Соціокультурна обумовленість формування релігійної свідомості
 • Історико-філософські проблеми пізнання соціуму
Архів