Каталог навчальних дисциплін

Ступінь «бакалавр»

  Назва дисципліни Кількість кредитів Семестр Кафедра
1 Фінансовий облік І 4 1, 2 Кафедра обліку та аудиту
2 Фінансовий облік ІІ 5 1, 2
3 Фінансовий облік 5 1
4 Звітність підприємства 4 1
5 Аудит 5 1
6 Облік і звітність в оподаткуванні 5 1
7 Економічна звітність 3 2
8 Бухгалтерський облік 4 2
9 Управлінський облік 5 2
10 Облік і звітність у бюджетних установах 5 2
11 Аналіз господарської діяльності 5 2
12 Звітність підприємства 5 2
13 Бізнес-податки та оподаткування 5 2
14 Внутрішній господарський контроль 5 2
15 Облік і звітність у банках 4 2
16 Облік і звітність у фінансових установах 3 2
17 Облік і звітність у галузях економіки 3, 5 2
18 Облік в бюджетних установах 3 2
19 Фінансовий аналіз 3 2
20 Фінансовий і управлінський облік 3 2
1 Грошово-кредитні системи зарубіжних країн 3 1, 2 Кафедра фінансів та банківської справи
2 Гроші та кредит 5 1, 2
3 Фінанси зарубіжних корпорацій 3 1, 2
4 Казначейська справа 3 1, 2
5 Практикум з фінансово-кредитних операцій 3 1, 2
6 Основи систем бюджетного регулювання 3 1, 2
7 Фінанси, гроші та кредит 5 1, 2
8 Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва 4 1, 2
9 Інвестування 3 1, 2
10 Організація діяльності комерційного банку 3 1
11 Фінанси 5 1
12 Податкова система (6.030508 Фінанси і кредит (Банківська справа)) 5 1
13 Страхові послуги 3 1
14 Банківська система (6.030508 Фінанси і кредит) 5 1
15 Дежавні фінанси 5 1
16 Міжнародні фінанси. Фінансовий і валютний ринок 3 1
17 Організація роботи пенсійного фонду України 3 1
18 Банківські ризики та методи їх вимірювання 3 1
19 Фінансовий ринок (6.030508 Фінанси і кредит) 4 1
20 Фінансовий менеджмент 5 1
21 Практикум з фінансового моделювання 3 1
22 Практикум 3 1
23 Страхування 5 2
24 Бюджетна система 5 2
25 Оподаткування у банку 3 2
26 Реформування пенсійної системи України 3 2
27 Банківські операції 3 2
28 Фінанси підприємства 5, 5 2
29 Пенсійне забезпечення в Україні 3 2
30 Валютний ринок 3 2
31 Тренінг 3 2
32 Тренінг з фінансового моделювання 3 2
33 Практикум з інвестиційних операцій 3 2
1 Комп’ютерний дизайн в маркетингу 3 1, 2 Кафедра вищої математики та інформаційних систем
2 Математика для економістів: Вища математика 5 1
3 Вища математика 5 1
4 Теорія ймовірностей і математична статистика 5 1
5 Інформаційні системи та технології 3 1
6 Статистика 5 1
7 Інформатика та інформаційні технології 5 2
8 Економіко-математичні методи та моделі: - економетрика 5 2
9 Економіко-математичні методи та моделі: - оптимізаційні методи та моделі 5 2
10 Інформаційні системи 3 2
11 Комп’ютерна графіка та WEB дизайн 3 2
12 Інформаційні системи в зовнішньоекономічній діяльності 3 2
13 Тренінг з прикладного програмного забезпечення туристичної діяльності 3 2
14 Практикум «Мистецтво презентацій» 7 2
1 Історія ураїнської державності та культури 5 1 Кафедра українознавства
2 Ділова українська мова 5 2
3 Діловодство та технологія ділових комунікацій в туристичній діяльності 5 2
4 Ділова технічна українська мова 5 2
5 Риторіка 3 2
6 Етика службового спілкування 3 2
7 Етика ділового спілкування 3 2
8 Тренінг «Моделювання суспільно-історичних процесів» 3 2
9 Тренінг «Етика службового спілкування» 3 2
10 Тренінг «Мистецтво презентації» 3 2
11 Практикум «Етика службового спілкування» 3 2
1 Фізіологія, гігієна та санітарія 8 1, 2 Кафедра технології в ресторанному господарстві та готельної і ресторанної справи
2 Харчова хімія 10 1, 2
3 Харчові технології 9 1, 2
4 Організація ресторанного господарства (6.051701 Харчові технології та інженерія (Технологія в ресторанному господарстві)) 8 1, 2
5 Організація ресторанного господарства (6.140101 Готельно-ресторанна справа) 10 1, 2
6 Проектування закладів ресторанного господарства 7 1, 2
7 Дизайн об'єктів та інтер'єр приміщень закладів готельно-ресторанного бізнесу 10 1, 2
8 Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства 10 1, 2
9 Технологія продукції ресторанного господарства (6.140101 Готельно-ресторанна справа) 10 1, 2
10 Технологія продукції ресторанного господарства (6.051701 Харчові технології та інженерія (Технологія в ресторанному господарстві) 20 1, 2
11 Технологія продукції ресторанного господарства (6.051701 Харчові технології та інженерія (Технологія в ресторанному господарстві)) 12 1, 2
12 Мікробіологія та товарознавство харчових продуктів 7 1, 2
13 Кулінарне мистецтво країн світу 10 1, 2
14 Барна справа та організація роботи сомельє 10 1, 2
15 Інженерне обладнання будівель 6 1, 2
16 Гігієна та санітарія в галузі 5 1
17 Поглиблене вивчення технології в ресторанному господарстві 3 1
18 Поглиблене вивчення технології продукції та організації ресторанного господарства 9 1
19 Біохімія 4 1
20 Поглиблене вивчення харчової хімії 3 1
21 Організація ресторанного господарства (6.140103 Туризм) 5 1
22 Комп'ютерне технологічне проектування 4 1
23 Стандартизація, сертифікація і метрологія (6.051701 Харчові технології та інженерія (Технологія в ресторанному господарстві)) 5 1
24 Готельний практикум 3 1
25 Ресторанний практикум 3 1
26 Основи наукових досліджень та інтелектуальна власність 3 1
27 Харчова хімія 7 1
28 Організація готельного господарства 5 1
29 Організація ресторанного господарства (6.051701 Харчові технології та інженерія (Технологія в ресторанному господарстві)) 4 1
30 Практикум з національного ресторанного сервісу 3 1
31 Практикум ознайомчий 3 1
32 Хімія (142 Енергетичне машинобудування) 5 2
33 Основи кулінарної майстерності (241 Готельно-ресторанна справа) 3 2
34 Основи кулінарної майстерності (6.051701 Харчові технології та інженерія (Технологія в ресторанному господарстві)) 3 2
35 Мікробіологія і товарознавство 3 2
36 Фізіологія, гігієна та санітарія 5 2
37 Теоретичні основи харчових технологій 6 2
38 Основи наукових досліджень та інтелектуальна власність 3 2
39 Громадське будівництво 3 2
40 Громадське будівництво та інженерне обладнання будівель 3 2
41 Загальна технологія харчових виробництв 5 2
42 Хімія (133 Галузеве машинобудування) 5 2
43 Поглиблене вивчення організації готельно-ресторанної справи 5 2
44 Інноваційні технології в готельно-ресторанному господарстві 5 2
45 Стандартизація, сертифікація і метрологія (241 Готельно-ресторанна справа) 5 2
46 Методи контролю в галузі 5 2
47 Інфраструктура готельного і ресторанного господарства 3 2
48 Основи автоматизованного проектування та дизайн об'єктів ресторанного господарства 3 2
49 Організація готельного господарства 10 2
50 Управління якістю продукції та послуг ресторанного господарства 3 2
51 Практикум «Національний ресторанний сервіс» 3 2
52 Тренінг «Вступ до фаху» 3 2
53 Практикум «Кулінарна майстерність» 3 2
1 Іноземна мова (073 Менеджмент) 10 1, 2 Кафедра іноземних мов
2 Іноземна мова(075 Маркетинг) 10 1, 2
3 Іноземна мова (076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність) 10 1, 2
4 Іноземна мова (051 Економіка) 10 1, 2
5 Іноземна мова (242 Туризм) 10 1, 2
6 Іноземна мова (056 Міжнародні економічні відносини) 10 1, 2
7 Друга іноземна мова 11 1, 2
8 Друга іноземна мова (професійного спрямування) 10 1, 2
9 Професійна іноземна мова 10 1, 2
10 Професійна іноземна мова 7 1, 2
11 Іноземна мова (133 Галузеве машинобудування) 5 1
12 Іноземна мова (071 Облік та оподаткування) 5 1
13 Іноземна мова (072 Фінанси, банківська справа та страхування) 5 1
14 Іноземна мова (181 Харчові технології) 5 1
15 Іноземна мова (241 Готельно-ресторанна справа) 5 1
16 Поглиблене вивчення іноземної мови 2 1
17 Ділова іноземна мова 4 1
18 Іноземна мова (142 Енергетичне машинобудування) 5 1
19 Тренінг з іноземної мови 3 2
1 Логістика 5 1, 2 Кафедра маркетингу та менеджменту
2 Менеджмент підприємства 8, 5 1, 2
3 Маркетинг 5 1, 2
4 Маркетинг 4 1, 2
5 Організаційно-управлінський практикум 3 1, 2
6 Маркетинг в готельно-ресторанній справі 5 1, 2
7 Маркетингова товарна політика 5 1, 2
8 Теорія організацій 5 1
9 Маркетингові комунікації 5 1
10 Менеджмент підприємств ресторанного господарства 5 1
11 Логістичний практикум 3 1
12 Маркетинговий професійний практикум 3 1
13 Маркетинг 6 1
14 Мерчандайзинг 3 1
15 Логістика 5 1
16 Маркетинг підприємства 5 1
17 Управління персоналом 5 1
18 Менеджмент 5 1
19 Маркетинг підприємства 4 1
20 Реклама у системі маркетингу 3 1
21 Інноваційний маркетинг 4 1
22 Інформаційні та PR технології в готельно-ресторанному бізнесі 3 2
23 Менеджмент 4 2
24 Логістика в туризмі 5 2
25 Менеджмент в готельно-ресторанній справі 5 2
26 Паблікрилейшинз 4 2
27 Адміністративний менеджмент 4 2
28 Інфраструктура товарного ринку 3 2
29 Рекламний менеджмент 3 2
30 Маркетинг послуг 5 2
31 Основи менеджменту 5 2
32 Логістична інфраструктура 4 2
33 Реклама у системі маркетингу 4 2
34 Менеджмент в туризмі 4 2
1 Економіка підприємства 5 1, 2 Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
2 Економіка підприємства 10 1, 2
3 Економіка і фінанси підприємства 10 1, 2
4 Економіка і фінанси готельного та ресторанного підприємства 5 1, 2
5 Товарознавство (Харчові продукти) 5 1, 2
6 Товарознавство (Непродовольчі товари) 5 1, 2
7 Товарна номенклатура ЗЕД 5 1, 2
8 Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків 3 1, 2
9 Бізнес-планування 4, 5 1, 2
10 Стратегія підприємства 5 1, 2
11 Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків 5 1, 2
12 Економіка підприємств ресторанного господарства 6, 5 1, 2
13 Тара та упаковка 3 1, 2
14 Сертифікація 5 1, 2
15 Технічне регулювання (Основи стандартизації, метрології та управління якістю) 5 1, 2
16 Основи експертизи в митній справі 4 1, 2
17 Капітал підприємства: формування та використання 3 1, 2
18 Оптово-посередницький менеджмент 3 1, 2
19 Ідентифікація та кодування товарів 3 1, 2
20 Торговельне підприємництво 3 1, 2
21 Комерційна діяльність 5 1
22 Галузева економіка 3 1
23 Підприємництво і бізнес-культура 3 1
24 Економічний аналіз 3 1
25 Організація виробництва 5 1
26 Ринок праці 5 1
27 Прикладне програмне забезпечення економічної діяльності 3 1
28 Нормування праці 5 1
29 Ціноутворення і цінова політика 3 1
30 Управління економічними інтересами 3 1
31 Основи митної справи 5 1
32 Практикум «Ринок» 3 1
33 Підприємництво і бізнес-культура 5 1
34 Тара та упаковка 4 1
35 Сенсорний аналіз 5 1
36 Економіка туристичного підприємства 5 1
37 Товарознавство квітів 3 1
38 Естетика товарів та дизайн 3 1
39 Організація праці економіста 3 2
40 Організація торгівлі та обладнання підприємств торгівлі 3 2
41 Економіка біржової торгівлі 3 2
42 Практикум з економіки підприємства 3 2
43 Економіка праці і соціально-трудові відносини 3 2
44 Підприємництво і бізнес-культура 3 2
45 Основи наукових досліджень 3 2
46 Організація праці 4 2
47 Практикум з проведення ділових переговорів 3 2
48 Товарознавство (Непродовольчі товари) 4 2
49 Загальні технології продовольчих та непродовольчих товарів 3 2
50 Загальна технологія непродовольчих товарів 3 2
51 Загальна технологія продовольчих товарів 3 2
52 Технічні засоби митного контролю 3 2
53 Економіка і фінанси підприємства 10 2
54 Економіка торгівлі 5 2
55 Економіка торговельного підприємства 5 2
56 Капітал підприємства: формування та використання 4 6
57 Управління витратами 3 2
58 Ціноутворення та цінова політика 3 2
59 Поведінка споживачів 5 2
60 Маркетингове ціноутворення 4 6
61 Тренінг з економіки підприємства 3 2
62 Безпечність товарів 3 2
63 Управління якістю та безпечність непродовольчих товарів 3 2
64 Управління якістю та безпечність продовольчих товарів 3 2
65 Бізнес-проектування в туризмі 5 2
66 Планування та контроль на підприємстві 5 2
67 Потенціал і розвиток підприємства 5 2
68 Підприємництво та бізнес-планування в готельно-ресторанному бізнесі 5 2
69 Економіка малого бізнесу 3 2
70 Формування бізнес-моделі підприємства 3 2
71 Моделювання економічних процесів 3 2
72 Фізіологія і психологі япраці 5 2
73 Управління трудовим потенціалом 5 2
74 Аудит персоналу 4 2
75 Економіка підприємств ресторанного господарства 6, 5 2
76 Товарознавча експертиза товарів 5 2
77 Технічне регулювання (Оцінювання відповідності) 4 2
78 Основи практичної товарознавчої діяльності 4 2
79 Товарознавство (Послуги) 3, 5 2
80 Організація ведення ділових переговорів 3 2
81 Експертно-аналітичні аспекти мистецтвознавства 3 2
82 Митне регулювання ЗЕД 3 2
83 Товарознавча експертиза непродовольчих товарів 5 2
84 Товарознавство товарів лікувально-гігієнічного призначення 3 2
85 Товарознавча експертиза продовольчих товарів 3 2
86 Товарознавча експертиза продовольчих товарів 5 2
87 Товарознавство та екогігієна харчових добавок 3 2
88 Бізнес-планування 2 3
1 Міжнародна економіка 10 1, 2 Кафедра міжнародної економіки та туризму
2 Міжнародна економіка 4 1
3 Економіка зарубіжних країн 5 1
4 Економіка зарубіжних країн 4 1
5 Географія туризму 5 1
6 Організація туризму (Основи туризмознавства) 5 1
7 Історія туризму 5 1
8 Діловодство в туристичній діяльності 3 1
9 Туризмознавство та світовий туризм 3 1
10 Міжнародна інтеграція 4 1
11 Фундаментальний аналіз 5 1
12 Бізнес планування 4, 5 1
13 Світовий ринок туристичних послуг 3 1
14 Основи туризмознавства 3 1
15 Практикум з основ екскурсійної діяльності 3 1
16 Управління зовнішньоекономічною діяльністю 5 1
17 Практикум зовнішньоекономічної діяльності 3 1
18 Міжнародний бізнес 3 1
19 Практикум з ТНК 1, 5 1
20 Бізнес проектування в туризмі 5 1
21 Міжнародний туризм 5 1
22 Міжнародні економічні відносини 3 1
23 Країнознавство 6 2
24 Міжнародна економіка 5 2
25 Міжнародна економіка 10 2
26 Основи музеєзнавства 5 2
27 Організація туризму (Організація туристичних подорожей) 5 2
28 Зовнішньоекономічна діяльність 5 2
29 Міжнародна виробнича кооперація 5 2
30 Організація туризму (Організація туристичних подорожей) 5 2
31 Організація туризму (Організація анімаційної діяльності) 5 2
32 Кон'юнктура ринку туристичних послуг 3 2
33 Кон'юнктура ринку туристичних послуг 8 2
34 Міжнародна економічна діяльність України 5 2
35 Технічний аналіз 5 2
36 Європейська інтеграція 4 2
37 Організація туризму (Організація екскурсійної діяльності) 4, 5 2
38 Туроперейтинг 5 2
39 Управління конкурентоспроможністю туристичних організацій 4 2
40 Міжнародна інтеграція 3 2
41 Технологія ділових комунікацій в туризмі 3 2
42 Діловодство в туристичній діяльності 3 2
43 Тренінг зовнішньоекономічної діяльності 3 2
44 Тренінг з організації туристичної діяльності 3 2
45 Тренінг з основ екскурсійної діяльності 3 2
1 Управління інноваціями 4 1, 2 Кафедра економічної теорії
2 Економічне проектування 3 1
3 Мікроекономіка 5 1
4 Політична економія 5 1
5 Політична економія, макро- та мікроекономіка 5 1
6 Проектний аналіз 4 1
7 Соціально-економічна безпека 3 1
8 Економічна теорія (політична економія, макроекономіка, мікроекономіка) 5 2
9 Історія міжнародних відносин 3 2
10 Макро- і мікроекономіка 5 2
11 Макроекономіка 5 2
12 Управління проектами 3 2
13 Мікроекономіка 4 2
14 Організація виробництва 3 2
15 Соціальна відповідальність бізнесу 4 2
16 Економічна теорія 5 2
17 Інноваційний розвиток підприємства 4 2
18 Корпоративне управління 4 2
19 Тренінг «Мікроекономічний аналіз» 3 2
20 Треніг «Економічна поведінка» 3 2
1 Фізика 5 1, 2 Кафедра загальноінженерних дисциплін і обладнання
2 Основи кондиціювання повітря 5 1, 2
3 Енергозбереження у галузі 5 1, 2
4 Теплове обладнання ресторанного господарства 5 1, 2
5 Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка 5 1, 2
6 Інженерна графіка та прикладна механіка 3 1, 2
7 Монтаж, діагностика та ремонт обладнання харчових виробництв 3 1, 2
8 Основи технічної віброакустики обладнання галузі 3 1, 2
9 Холодильне технологічне та торговельне обладнання харчових виробництв та стаціонарні установки 5 1, 2
10 Використання альтернативних джерел енергії в галузі 3 1, 2
11 Фізика 4 1
12 Фізика (у т.ч. поглиблене вивчення) 4 1
13 Фізика (в т.ч. фізика теплових явищ) 4 1
14 Теоретична механіка та опірматеріалів 4 1
15 Деталі машин 4 1
16 Деталі машин 5 1
17 Нарисна геометрія та інженерна графіка (ГМБ) 3 1
18 Нарисна геометрія та інженерна графіка (ЕМБ) 3 1
19 Процесси і апарати харчових виробництв 4 1
20 Технологічне обладнання харчових виробництв 5 1
21 Основи кондиціювання повітря 3 1
22 Опір матеріалів 5 1
23 Опір матеріалів 4 1
24 Теоретична механіка 5 1
25 Теоретична механіка 4 1
26 Деталі машин 5 1
27 Обладнання кондитерського та хлібопекарського виробництва 5 1
28 Обладнання кондитерського та хлібопекарського виробництва 3 1
29 Сучасні системи холодопостачання підприємств торгівлі 4 1
30 Механізація ВРТС робіт у галузі 5 1
31 Енергозбереження у галузі 3 1
32 Гідравліка, гідро та пневмоприводи 3 1
33 Теплотехнічні установки підприємств 3 1
34 Устаткування в ресторанному господарстві 4 1
35 Устаткування в ресторанному господарстві 3 1
36 Основи охорони праці 2 1
37 Механічне обладнання ресторанного господарства 5 1
38 Вступ до фаху в галузі енергетики 3 1
39 Технічна термодинаміка та теплопередача 3 1
40 Основи технічної віброакустики обладнання галузі 3 1
41 Теоретичні основи електротехніки 5 1
42 Основи проектування та експлуатації холодильних установок 3 1
43 Прикладна механіка, процеси і апарати харчових виробництв 5 1
44 Технологічне та торгівельне обладнання харчових виробництв 3 1
45 Енергозбереження у галузі 4 1
46 Устаткування закладів готельного і ресторанного господарства 5 2
47 Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка 4 2
48 Нарисна геометрія та інженерна графіка 3 2
49 Комп'ютерна графіка 3 2
50 Вступ до фаху в галузі енергетики 5 2
51 Теорія механізмів та машин 4 2
52 Теорія механізмів та машин 5 2
53 Теоретичні основи теплотехніки 5 2
54 Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання 3 2
55 Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання 5 2
56 Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання 4 2
57 Процеси та апарати харчових виробництв 5 2
58 Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство 3 2
59 Тенденції розвитку машин та технічних систем в харчовій промисловості 2 3
60 Устаткування в ресторанному господарстві 4 2
61 Устаткування закладів готельного і ресторанного господарства 5 2
62 Енергозбереження у галузі 5 2
63 Енергозбереження у галузі 3 2
64 Технологічне обладнання харчових виробництв 5 2
65 Технологічне обладнання харчових виробництв 4 2
66 Основи міцності машин та їхелементів 5 2
67 Основи міцності машин та їхелементів 4, 5 2
68 Експлуатація та обслуговування машин харчових виробництв 4 2
69 Основи теорії технічних систем 3 2
70 Технологічні основи машинобудування 3 2
71 Проектування деталей машин методами комп'ютерного моделювання 3 2
72 Проектування деталей машин методами комп'ютерного моделювання 4, 5 2
73 Охорона праці в галузі 3 2
74 Автоматизація виробничих процесів 5 2
75 Автоматизація виробничих процесів 4 2
76 Обладнання кондитерського та хлібопекарського виробництва 3 2
77 Електроніка та мікросхемотехніка 5 2
78 Основи логістики в галузі 3 2
79 Механізація ВРТС робіт у галузі 3 2
80 Процеси одержання холоду 3 2
81 Комп’ютерне проектування технологічного обладнання в галузі 3 2
82 Тепломасообмін 3 2
83 Перспективні процеси та обладнання харчових виробництв 3 2
84 Ремонт та обслуговування побутових холодильників 3 2
85 Гідрогазодинаміка 5 2
86 Електрофізичні методи обробки харчових виробництв 3 2
1 Адміністративне право 3 1, 2 Кафедра гуманітарних та правових дисциплін
2 Соціологія та політологія 5 1, 2
3 Філософія 5 1
4 Політологія 5 1
5 Господарське право 3 1
6 Господарське право 4 1
7 Міжнародне економічне право 3 1
8 Правознавство 5 1
9 Право (Правознавство, трудове право) 3 1
10 Інтелектуальна власність 3 1
11 Право (Господарське право, Комерційне право) 4 1
12 Соціологія і психологія 5 1
13 Філософія і політологія 3 1
14 Господарське та трудове право 4 1
15 Право 3 1
16 Право (Трудове, господарське) 3 1
17 Філософія, політологія і соціологія 3 1
18 Соціологія 3 2
19 Трудове право 5 2
20 Трудове право 3 2
21 Філософія і соціологія 5 2
22 Фінансове право 3 2
23 Банківське право 3 2
24 Державне та регіональне управління 5 2
25 Право (Господарське право, Комерційне право) 3 2
26 Соціологія 5 2
27 Підприємницьке право 3 2
28 Договірне право 3 2
29 Філософія, політологія і соціологія 5 2
  Назва дисципліни Кількість кредитів Семестр Кафедра
1 Облік зовнішньоекономічної діяльності 6 2 Кафедра обліку та аудиту
2 Організація бухгалтерського обліку в управлінні підприємством 6 1
3 Внутрішній аудит 5 1
4 Облік зовнішньоекономічної діяльності 6 1
5 Фінансовий аналіз 5 1
6 Організація і методика аудиту за міжнародними стандартами 6 2
7 Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами 6 2
8 Стратегічний аналіз 4 2
1 Податковий менеджмент 6 1 Кафедра фінансів та банківської справи
2 Ринок фінансових послуг 5 1
3 Фінансовий менеджмент 6 1
4 Фінансовий менеджмент 5 1
5 Бюджетний менеджмент 4 1
6 Бюджетний менеджмент 5 1
7 Проектне фінансування 6 2
8 Страховий менеджмент 4 2
9 Фінансова санація та банкрутство 4 2
10 Фінанси корпорацій 6 2
11 Кредитний менеджмент 4 2
12 Місцеві фінанси 4 2
13 Комплексний треніг з фінансової санації та банкруцтва 3 2
14 Публічні фінанси 5 1
1 Соціально-економічна статистика 5 1 Кафедра вищої математики та інформаційних систем
2 Інформаційні системи та технології у ресторанному та готельному господарстві 3 1
3 Інформаційні технології економічних досліджень 3 2
4 Тренінг з прикладного програмного забезпечення туристичної діяльності 3 2
5 Тренінг з прикладного програмного забезпечення ЗЕД 3 2
1 Соціальний розвиток 6 1 Кафедра українознавства
2 Геополітика 6 2
1 Міжнародне право 6 1 Кафедра гуманітарних та правових дисциплін
2 Конституція та врядування 4 1
3 Інтелектуальна власність 5 1
4 Маркетингове консультування 4 2
5 Конфліктологія і психологія управління 3 2
6 Корпоративне право 4 2
7 Договірне право 3 2
8 Трудове право 5 2
9 Управлінське консультування 4 2
10 Політичні інститути і процеси 3 2
1 Інноваційні ресторанні технології (181 Харчові технології) 10 1, 2 Кафедра технології в ресторанному господарстві та готельної і ресторанної справи
2 Управління якістю та методи системного аналізу продукції та послуг ресторанного господарства 5 1
3 Інноваційні ресторанні технології (241 Готельно-ресторанна справа) 5 1
4 Інструментальні методи досліджень 3 1
5 Технологія спеціальних харчових продуктів (181 Харчові технології) 3 1
6 Методологія наукової творчості (241 Готельно-ресторанна справа) 5 1
7 Методологія наукової творчості (181 Харчові технології) 5 1
8 Комп’ютерне технологічне проектування 3 2
9 Науково-дослідна робота 5 2
10 Національні кухні країн світу 3 2
11 Технологія спеціальних харчових продуктів (241 Готельно-ресторанна справа) 3 2
12 Організація санаторно-курортного господарства 5 2
13 Інноваційні технології у готельному господарстві 5 2
14 Тренінг з комп’ютерного технологічного проектування 3 2
15 Тренінг з інструментальних методів досліджень 3 2
1 Іноземна мова 4 1 Кафедра іноземних мов
2 Ділова іноземна мова 5 1
3 Тренінг з ділової іноземної мови 3 2
4 Тренінг з бізнес-перекладу 3 2
5 Тренінг з іноземної мови професійного спрямування 3 2
1 Стратегічне управління 6 1, 2 Кафедра маркетингу та менеджменту
2 Менеджмент організацій 6 1, 2
3 Рекламний менеджмент 5 1, 2
4 Публічне адміністрування 5 1, 2
5 Стратегічний маркетинг 5 1, 2
6 Комплексний тренінг 3 1, 2
7 Управління якістю 5 1
8 Стратегічний менеджмент 5 1
9 Маркетинговий менеджмент 5 1
10 Комплексний практикум 3 1
11 Управління корпоративною культурою 3 1
12 Бренд-менеджємент 5 1
13 Коммунікації в публічній адміністрації 6 2
14 Комунікативний менеджмент 4 2
15 Територіальне управління 3 2
16 Тренінг з маркетингу у бізнес взаємодії 3 2
17 Тренінг з маркетингу та взаємодій 3 2
18 Тренінг з медіапланування 3 2
19 Тренінг з організації праці менеджера 3 2
20 Товарна інноваційна політика 6 2
21 Логістичний менеджмент 5 2
1 Управління вартістю підприємства 5 1, 2 Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
2 Антикризове управління підприємством 5 1, 2
3 Інтелектуальний бізнес 5 1, 2
4 Злиття і поглинання підприємств 4 1, 2
5 Управління змінами 3 1, 2
6 Економіка закладів ресторанного господарства 5 1
7 Економічне управління 5 1
8 Економічна діагностика 5 1
9 Управління митними ризиками 5 1
10 Міжнародне технічне регулювання 6 1
11 Експертиза товарів 6 1
12 Управління якістю 5 1
13 Експертиза товарів 5 1
14 Ідентифікація та кодування товарів 1 3
15 Економіка біржової торгівлі 3 1
16 Практикум з економіки підприємства 3 1
17 Практикум з управління якістю та безпечністю продовольчих товарів 3 1
18 Товарознавчі аспекти конкурентоспроможності харчових продуктів 3 1
19 Товарознавство квітів 3 1
20 Експертиза наркотичних, отруйних та вибухових речовин 5 1
21 Управління економічною безпекою підприємства 3 2
22 Управління знаннями 4 2
23 Експертиза дорогоцінних металів, коштовного каміння та культурних цінностей 6 2
24 Митна справа 6 2
25 Митні формальності на різних видах транспорту 5 2
26 Організація боротьби з митними правопорушеннями 4 2
27 Управління митною діяльністю 3 2
28 Економіка закладів ресторанного господарства: реінжиніринг бізнес-процесів 3 2
29 Тренінг з управління конкурентоспроможністю підприємства 3 2
30 Тренінг з експертної діяльності 3 2
1 Міжнародний менеджмент 3 1 Кафедра міжнародної економіки та туризму
2 Туризмологія 6 1
3 Екскурсологія 6 1
4 Міжнародні стратегії економічного розвитку 6 1
5 Міжнародний туризм 5 1
6 Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства 6 1
7 Міжнародна торгівля 5 1
8 Практикум з прикладного програмного забезпечення туристичної діяльності 3 1
9 Міжнародний маркетинг 6 2
10 Інноваційні технології в туризмі 6 2
11 Європейська інтеграція 5 2
12 Програмний туроперейтинг 6 2
13 Міжнародна туристична логістика 5 2
14 Діагностика зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів міжнародної торгівлі 6 2
15 Діловий протокол 5 2
16 Інститути ЄС та особливості регулювання економічної діяльності 6 2
17 Тренінг з ділового та дипломатичного протоколу 3 2
1 Інноваційний розвиток підприємства 5 1, 2 Кафедра економічної теорії
2 Макроекономіка та мікроекономіка 5 1
3 Державне регулювання економіки та економічна політика 5 1
4 Економіка інновацій та інноваційна політика 3 1
5 Економіка суспільного сектору 4 1
6 Управління проектами 5 1
7 Економічна соціологія 4 1
8 Соціальна відповідальність бізнесу 4 1
9 Політична економія 5 1
10 Історія економіки та економічної думки 3 1
11 Комплексний практикум 3 1
12 Комплексний тренінг 3 2
13 Корпоративне управління 5 2
14 Методика викладання економіки 3 2
15 Національна економіка 5 2
16 Ризикологія та економіказмін 4 2
17 Державне регулювання економіки 5 2
18 Сучасні економічні теорії 3 2
19 Соціальна відповідальність бізнесу 3 2
20 Тренінг «Інституційне проектування» 3 2
21 Тренінг «Система національного рахівництва» 3 2
22 Економічна теорія добробуту 5 2
23 Економічна компаративістика 4 2
24 Управління проектами 6 2
1 Організація підприємств в галузі 5 1, 2 Кафедра загальноінженерних дисциплін і обладнання
2 Моделювання робочих процесів холодильного обладнання 4 1, 2
3 Моделювання робочих процесів теплового обладнання 3 1, 2
4 Методологія створення прогресивного теплового обладнання 6 1
5 Методологія створення прогрессивного механічного обладнання 5 1
6 Методологія наукових досліджень та інтелектуальна власність 5 1
7 Система автоматичного проектування технологічного обладнання харчових виробництв 5 1
8 Методологія створення прогресивного холодильного обладнання 6 2
9 Розрахунок та конструювання апаратів галузі 6 2
10 Теоретичні основи і сучасні методи інтенсифікації процесів харчових виролбництв 5 2
11 Моделювання робочих процесів механічного обладнання 4 2
12 Охорона праці в галузі 3 2
13 Моніторинг параметрів технологічного обладнання 3 2

Ступінь «доктор філософії»

  Назва дисципліни Кількість кредитів Семестр Кафедра
1 Сучасна економічна теорія 6 1 Кафедра економічної теорії
1 Філософія 7 1, 2 Кафедра гуманітарних і правових дисциплін
1 Іноземна мова 8 1, 2 Кафедра іноземних мов