There is no translation available.

  pdf Перелік положень (313 KB)

№ п\п Шифр Положення
1 01.02 - 01 - 2017   pdf про обрання за конкурсом на посади науково-педагогічних працівників (1.38 MB)
2 02 - 01 - 2016   pdf про Краматорський коледж (779 KB)
3 02 - 02 - 2016   pdf про Маріупольський коледж (511 KB)
4 02 - 04 - 2017   pdf про стипендіальне забезпечення,матеріальну допомогу та матеріальне заохочення здобувачів вищої освіти (1.46 MB)
5 02.01 - 01 - 2016   pdf про організацію освітнього процесу (1.65 MB)
6 02.01 - 05 - 2018   pdf про порядок переведення осіб, які навчаються на договірній основі (1.09 MB)
7 02.01 - 06 - 2018   pdf про екзаменаційну комісію (7.42 MB)
8 02.01 - 07 - 2018   pdf про організацію та проведення підсумкового контролю знань (904 KB)
9 02.01 - 09 - 2016   pdf про самостійну роботу (1.20 MB)
10 02.01 - 11 - 2016   pdf про індивідуальний навчальний план зво (1.50 MB)
11 02.01 - 16 - 2016   pdf про організацію навчання за індивідуальним графіком (1015 KB)
12 02.01 - 17 - 2017   pdf про апеляцію результатів підсумкового контролю (1.01 MB)
13 02.02 - 05 - 2016   pdf про академічний та загальний рейтинг зво (1.37 MB)
14 02.02 - 07 - 2016   pdf про кваліфікаційну роботу зво (1.24 MB)
15 02.02 - 08 - 2016   pdf про організацію виконання та захисту курсових робіт (1.44 MB)
16 02.02 - 10 - 2017   pdf про запобігання та виявлення академічного плагіату (985 KB)
17 04 - 03 - 2016   pdf про прийом та організацію навчання іноземних громадян (1.40 MB)
18 04.01 - 01 - 2015   pdf про академічну мобільність (21.98 MB)
19 04.04 - 01 - 2016   pdf про надання платних освітніх та інших послуг (1.09 MB)
20 05.01 - 03 - 2016   pdf про конференцію трудового колективу (1.16 MB)
21 05.02 - 01 - 2016   pdf про практичну підготовку студентів (1.41 MB)
22 05.02 - 02 - 2016   pdf про опитування студентів стосовно якості навчальної діяльності (1.30 MB)
23 06.02 - 01 - 2016   pdf про ректорат (1007 KB)
24 06.07 - 01 - 2016   pdf про Раду з якості (1.03 MB)
25 06.07 - 02 - 2016   pdf про систему забезпечення якості освітньої діяльності (1.01 MB)
26 02 - 08 - 2019   pdf про запобігання та протидію булінгу ДонНУЕТ (6.46 MB)
Оцените материал
(10 голосов)