О Университете

О Университете (11)

Подкатегории

Сертифікація енергоефективності

Сертифікація енергоефективності (3)

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського проводить підвищення кваліфікації та професійну атестацію осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем.

 

 

Просмотр материалов ...

Бібліотека

8 октября 2019, 2:00 pm Автор
Категория О Университете
There is no translation available.

 

Відповідно до укладеного договору з Державною науково-технічною бібліотекою України (м. Київ) за сприяння МОН України Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського має право на необмежений доступ і використання електронних міжнародних наукометричних баз Scopus та Web of Science в режимі он-лайн.

Доступ до баз даних наукової інформації є можливим для науково-педагогічних працівників Університету, науковців та інших окремих зацікавлених осіб, які не є співробітниками Університету,  але мають професійну потребу в доступі до електронних наукових баз даних в режимі он-лайн, здійснюється через ІР-адресуДонецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 193.151.12.103. Для здійснення входу в бази Scopus та Web of Science необхідно з комп`ютерів Університету з зазначеною вище ІР-адресою перейти за допомогою будь-якого браузеру за посиланнями https://www.scopus.comhttps://www.webofknowledge.com.

Положення

28 августа 2017, 1:00 pm Автор
Категория О Университете
There is no translation available.

  pdf Перелік положень (313 KB)

№ п\п Шифр Положення
1 01.02 - 01 - 2017 pdf про обрання за конкурсом на посади науково-педагогічних працівників (1.38 MB)
2 01.03 - 04 - 2017   pdf про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів у ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського (13.06 MB)
3 02 - 01 - 2016 pdf про Краматорський коледж (779 KB)
4 02 - 02 - 2016 pdf про Маріупольський коледж (511 KB)
5 02 - 04 - 2017 pdf про стипендіальне забезпечення,матеріальну допомогу та матеріальне заохочення здобувачів вищої освіти (1.46 MB)
6 02.01 - 01 - 2016 pdf про організацію освітнього процесу (1.65 MB)
7 02.01 - 05 - 2018 pdf про порядок переведення осіб, які навчаються на договірній основі (1.09 MB)
8 02.01 - 06 - 2018 pdf про екзаменаційну комісію (7.42 MB)
9 02.01 - 07 - 2018 pdf про організацію та проведення підсумкового контролю знань у формі тестування (523 KB)
10 02.01 - 09 - 2016 pdf про самостійну роботу (1.20 MB)
11 02.01 - 11 - 2016 pdf про індивідуальний навчальний план зво (1.50 MB)
12 02.01 - 16 - 2016 pdf про організацію навчання за індивідуальним графіком (1015 KB)
13 02.01 - 17 - 2017 pdf про апеляцію результатів підсумкового контролю (1.01 MB)
14 02.02 - 05 - 2016 pdf про академічний та загальний рейтинг зво (1.37 MB)
15 02.02 - 07 - 2016 pdf про кваліфікаційну роботу зво (1.24 MB)
16 02.02 - 08 - 2016 pdf про організацію виконання та захисту курсових робіт (1.44 MB)
17 02.02 - 10 - 2017 pdf про запобігання та виявлення академічного плагіату (985 KB)
18 04 - 03 - 2016 pdf про прийом та організацію навчання іноземних громадян (1.40 MB)
19 04.01 - 01 - 2015 pdf про академічну мобільність (21.98 MB)
20 04.04 - 01 - 2016 pdf про надання платних освітніх та інших послуг (1.09 MB)
21 05.01 - 03 - 2016   pdf про конференцію трудового колективу (1.16 MB)
22 05.02 - 01 - 2019   pdf про практичну підготовку студентів (702 KB)
23 05.02 - 02 - 2016 pdf про опитування студентів стосовно якості навчальної діяльності (1.30 MB)
24 06.02 - 01 - 2016 pdf про ректорат (1007 KB)
25 06.07 - 01 - 2016 pdf про Раду з якості (1.03 MB)
26 06.07 - 02 - 2016 pdf про систему забезпечення якості освітньої діяльності (1.01 MB)
27 02 - 08 - 2019 pdf про запобігання та протидію булінгу ДонНУЕТ (6.46 MB)
28 02 - 09 - 2019 pdf про процедури вирішення конфліктних ситуацій (643 KB)
29 02.02-13-2020   pdf про анкетування стейґолдерів (447 KB)

Менеджмент якості

21 августа 2017, 12:52 pm Автор
Категория О Университете
There is no translation available.

Національна доктрина розвитку освіти одним з пріоритетів вбачає постійне підвищення якості освіти, оновлення її змісту та форм організації навчального процесу з метою розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України, підготовка покоління людей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя, оберігати й примножувати цінності національної культури та громадянського суспільства, розвивати і зміцнювати суверенну, незалежну, демократичну, соціальну та правову державу як невід'ємну складову європейської та світової спільноти.

ДонНУЕТ постійно удосконалює внутрішні процеси забезпечення якості освітньої діяльності і невпинно формує цілісну систему менеджменту якості.

У ДонНУЕТ розроблено та впроваджено систему управління якістю у сферах надання освітніх послуг та науково-дослідної діяльності. Система управління якістю сертифікована на відповідність вимогам ISO 9001:2015 органом сертифікації систем менеджменту DQS (акр. DAkkS)  (реєстраційний номер сертифікату 31400257 QM15, дійсний з 06.07.2018 р. до 05.07.2021 р., дата сертифікації 06.07.2018 р.).

848x0 towidth 90 1 848x0 toWidth 90 848x0 towidth 90 2 848x0 toWidth 90 848x0 towidth 90 3

 

Документальне забезпечення системи менеджменту якості ДонНУЕТ охоплює 25 стандартів, 115 положень, а також Статут ДонНУЕТ,  Колективний договір, Стратегію розвитку ДонНУЕТ на 2017-2020 рр., Антикорупційну програму, Кодекс етики та гідності, 3 стратегії розвитку навчально-наукових інститутів, 10 стратегій розвитку кафедр.

  pdf Політика в сфері якості (149 KB)

  pdf Положення про Раду з якості (2.52 MB)

  pdf Організаційна структура системи менеджменту якості ДонНУЕТ (66 KB)

Общественная приемная

17 августа 2017, 12:33 pm Автор
Категория О Университете

Общественная приемная

График  личного приема граждан


Должность, Фамилия, Имя, Отчество

Адрес

День прриема

Часы приема

И.о. ректора
Чернега Оксана Богдановна

ул. Трамвайна,16

Понедельник

с 09.00 по 11.00

Первый проректор
Маловичко Светлана Викторовна

вул. Трамвайна,16

Вторник

с 09.00 по 12.00

Главный бухгалтер
Арутюнова Тереза Андреевна

вул. Трамвайна,16

Вторник

с 14.00 по 17.00

Начальник отдела кадров
Суслова Лариса Витальевна

ул. Трамвайна,16

Среда

с 14.00 по 17.00

Ведущий Юрисконсульт
Емельянова Анна Геннадиевна

ул. Трамвайна,16

Четверг

с 09.30 по 12.30

Відповідно до Статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» надання публічної інформації ДонНУЕТ здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію можна здійснити запит шляхом заповнення відповідної форми запитів на інформацію.

Запит на інформацію має містити:

  • ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;
  • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
  • підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Запити на отримання публічної інформації надсилати за адресою: 50005 Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Трамвайна, 16 або електронною поштою: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

Донецкий национальный университет экономики и
торговли имени Михаила Туган-Барановского (ДонНУЭТ)

Высшее образовательное учреждение Украины с 95-летней историей, которое своей образовательной и научной деятельностью создало предпосылки для развития национальной экономики Украины, подготовило более 150 тыс. специалистов в сфере экономики и торговли. ВУЗ был и остается мощным исследовательским и просветительским центром.
Инициаторами основных нововведений в деятельности университета, главной движущей силой развития, лидерами в науке и образовании были ректоры университета, среди которых первый ректор Птуха М.В., затем академик Вобла К., проф. Руденко П.Т., Минкевич С.А., Иванчихин А.Д., Байрачний А.А., Фесенко Ф.Д., Филиппов В.Н., Сорока И.В.

Согласно решению ГАК от 7 июля 1998 (протокол №15) университет аккредитован в целом по статусу высшего учебного заведения четвертого уровня. В 2008 году, в связи с плановой аккредитации, университет подтвердил этот статус (сертификат серия РД-IV № 056307 от 11.11.2009 г. Сертификат восстановлен: серия РД-IV № 0572886 от 15.12.2014 г.).

Указом Президента Украины № 169/2007 от 03.03.2007 г.. Университету присвоен статус национального.

Более 150 0000 выпускников

25 образовательных программ

5 учебно-научных институтов

2 колледжа

17 научно-исследовательских лабораторий

10 специальностей, по которым осуществляется подготовка в аспирантуре

Университет является подписантом Великой Болонской хартии университетов, членом Европейской ассоциации университетов, Ассоциации экономических университетов Южной и Восточной Европы и региона Черного моря, и других международных организаций.

Университет сотрудничает с более чем 50 партнерами из Великобритании, Германии, Португалии, Франции, Бельгии, Швеции, Польши, Латвии, Литвы, Болгарии, Чехии, Словакии, Румынии и других стран мира.

Университет является постоянным партнером в совместных проектах в рамках международных грантовых программ Европейского Союза, Британского Совета, двусторонних научных и исследовательских проектах, грантах частных фондов.

Университет активно реализует долгосрочные и краткосрочные программы международной академической мобильности, стажировки и практики за рубежом для студентов.

Подготовка специалистов осуществляется по специальностям / образовательными программам

Шифр ​​отрасли знаний

Название области знаний

Код специальности

Название специальности

Лицензированный объем

Подготовка бакалавров

 

05

Социальные и поведенческие науки

051

Экономика

320

 

07

Управления и администрирования

071

Учет и налогообложение

225

 

072

Финансы, банковское дело и страхование

225

 

073

Менеджмент

290

 

075

Маркетинг

150

 

076

Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность

300

 

13

Механическая инженерия

133

Отраслевое машиностроение

Энергетическое машиностроение

150

 

14

Электрическая инженерия

142

Энергетическое машиностроение

50

 

18

Производство и технологии

181

Пищевые технологии

225

 

24

Сфера обслуживания

 

241

Гостинично-ресторанное дело

150

 

242

Туризм

125

 

29

Международные отношения

292

Международные экономические отношения

90

Подготовка магистров

 

05

Социальные и поведенческие науки

051

Экономика

115

 

056

Международные экономические отношения

65

 

07

Управления и администрирования

071

Учет и налогообложение

75

 

072

Финансы, банковское дело и страхование

100

 

073

Менеджмент

105

 

075

Маркетинг

75

 

076

Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность

170

 

13

Механическая инженерия

133

Отраслевое машиностроение

55

 

18

Производство и технологии

181

Пищевые технологии

75

 

24

Сфера обслуживания

241

Гостинично-ресторанное дело

35

 

242

Туризм

50

 

28

Публичное управление и администрирование

281

Публичное управление и администрирование

35

 

29

Международные отношения

292

Международные экономические отношения

90