Інтелектуалізація діяльності підприємств як умова інноваційного розвитку

There is no translation available.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ
Найменування дослідження Інтелектуалізація діяльності підприємств як умова інноваційного розвитку
Тип дослідження Прикладне дослідження
  0119U101084
Пріоритетний напрям досліджень Соціально-економічні науки, інтелектуалізація, інноваційна діяльність
Керівник дослідження Лохман Наталя Володимирівна, канд.екон.наук, доце
Терміни виконання 2018 - 2019 рр.
Організація дослідження

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Кафедра економіки та бізнесу

Організація – замовник

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Мета роботи

Подальша розробка теоретичних уявлень про інтелектуалізацію діяльності підприємств, виявлення і систематизація тенденцій їх інноваційного розвитку під зростаючим впливом фактора «інтелектуалізація» в сучасній економіці

Заключний звіт