Науково-дослідна лабораторія «Філософсько-правові аспекти юридичних гарантій у професійній та освітній діяльності»

There is no translation available.

Наукова лабораторія була створена у 2015 році на базі кафедри гуманітарних і правових дисциплін Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського і на даний час продовжує функціонувати на кафедрі іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін.

Метою діяльності лабораторії є дослідження філософських і загальнонаукових компонентів науково-педагогічної діяльності, а також визначення правових прийомів та засобів забезпечення науково-педагогічної діяльності в Україні в сучасних соціально-економічних умовах.

Основні завдання:

 • вивчити соціально-філософські аспекти аналізу особливостей сучасної науково-педагогічної діяльності в системі освіти
 • дослідити креативність як складову науково-педагогічних працівників
 • розглянути політтехнології як креативні засоби впливу на політичне життя суспільства
 • здійснити аналіз правового регулювання укладення трудового договору з науково-педагогічними працівниками
 • дослідити зміну умов трудового договору з науково-педагогічними працівниками
 • проаналізувати особливості припинення трудового договору з науково-педагогічними працівниками.

Основні напрями досліджень:

 • соціально-філософські аспекти аналізу особливостей сучасної науково-педагогічної діяльності в системі освіти
 • феномен креативності в сучасній освітній парадигмі
 • креативність як складова наукових працівників
 • політтехнології як креативні засоби впливу на політичне життя суспільства
 • правове регулювання укладення трудового договору з науково-педагогічними працівниками
 • зміна умов трудового договору з науково-педагогічними працівниками
 • особливості припинення трудового договору з науково-педагогічними працівниками

Науковці НДЛ «Філософсько-правові аспекти юридичних гарантій у професійній та освітній діяльності» активно співпрацюють з науковцями Донецького національного університету (м. Вінниця), Донецького юридичного інституту МВС України (м. Кривий Ріг), Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Маріупольського державного університету, Донецького національного технічного університету, Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, з органами державної влади, зокрема Дніпропетровською та Донецькою обладміністраціями, а також промисловими підприємствами.

Станом на 01.09.2019 р.:

 • завершено дослідження 0115U005061 «Філософсько-правові аспекти науково-педагогічної діяльності»;
 • виконується дослідження 0118U006406 «Креативні складові сучасної історичної ситуації»

Рекомендації та пропозиції, викладені у дослідженнях в рамках діяльності лабораторії, впроваджено у практичну діяльність.

Монографії
1. Філософсько-правові аспекти науково-педагогічної діяльності : монографія [Електронний ресурс] / за заг. ред. І. В. Шульженка. — Кривий Ріг : Вид. Р. А. Козлов, 2018. — 146 с. — Режим доступу: http://elibrary.donnuet.edu.ua
Наукові праці:
1. Шульженко І.В., Шурупова К.В. Дисциплінарне звільнення державних службовців за вчинення корупційних правопорушень / І.В. Шульженко, К.В. Шурупова // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності: Збірник наукових праць Донецького юридичного інституту МВС України – Кривий Ріг – 2015. - № 1. - С. 77-81.
2. Шульженко І.В. Юридичні гарантії у галузі виникнення службово-трудових відносин з жінками – кандидатами на службу до національної поліції України // Журнал східноєвропейського права. – 2016. – № 24. – С. 68-74.
3. Шульженко И.В., Шурупова Е.В. Правовой анализ непредоставления информации на запрос как один из видов противоправных деяний субъектов административной ответственности // Журнал східноєвропейського права. – 2016. – № 25. – С. 74-80.
4. Шульженко І.В. Ефективність юридичних гарантій у галузі працевлаштування жінок в сучасних умовах ринкової економіки // Журнал східноєвропейського права. – 2016. – № 26. – С. 99-105.
5. Шульженко І.В., Лавлінський Р.О. Особливості юридичних гарантій у галузі правового регулювання робочого часу жінок – співробітників національної поліції України // Журнал східноєвропейського права. – 2016. – № 27. – С. 89-93.
6. Ємельянова А.Г. Конституційне право на участь в управлінні державними справами: проблеми реалізації // Український науково-теоретичний часопис. – Київ – 2015. – С.95-99.
7. Ніколенко К.В. Соцільно-культурний аспект креативності / К.В. Ніколенко // Інтелект. Особистість. Цивілізація. Тематичний збірник наукових праць із соціально-філософських проблем. Вип. 12. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2016 р. – С. 98-106.
8. Ніколенко К.В. Екзистенціальні компоненти креативності / К.В. Ніколенко // Інтелект. Особистість. Цивілізація. Тематичний збірник наукових праць із соціально-філософських проблем. Вип. 13. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2016 р. – С. 77-83.
9. Ніколенко К.В. Емпатія як фактор креативності: соціально-філософський аналіз / К.В. Ніколенко // Інтелект. Особистість. Цивілізація. Тематичний збірник наукових праць із соціально-філософських проблем. Вип. 14. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2017 р. – С. 5-12.
10. Ніколенко К.В. Проблеми соціальної креативності як похідного фактора існування соціальної держави: український аспект / К.В. Ніколенко // Інтелект. Особистість. Цивілізація. Тематичний збірник наукових праць із соціально-філософських проблем. Вип. 15. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2017 р. – С. 70-77.
11. Ніколенко К.В. Соціально-філософське розуміння креативності в освітньому контексті / К.В. Ніколенко // Інтелект. Особистість. Цивілізація. Тематичний збірник наукових праць із соціально-філософських проблем. Вип. 16. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2018 р. – С. 69-75.

12. Ніколенко К. В., Миснік Я. C. Співвідношення ірраціонального та раціонального у творчості Ж.-П. Сартра: філософсько-антропологічний аспект / К.В. Ніколенко, Я.С. Миснік. // Інтелект. Особистість. Цивілізація. Тематичний збірник наукових праць із соціально-філософських проблем. Вип. 17. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2018 р. – С. 5-11.
13. Ніколенко К.В. Значення креативності як феномену суспільної свідомості людини / К.В. Ніколенко // Інтелект. Особистість. Цивілізація. Тематичний збірник наукових праць із соціально-філософських проблем. Вип. 18. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2019 р. – С. 93-99.
14. Шульженко І.В., Диференціація правового регулювання виникнення трудових відносин за статевою ознакою // Інтелект. Особистість. Цивілізація. – 2016. – № 12. – С. 89 – 97.
15. Шульженко І.В. Особливості виникнення службово-трудових відносин з жінками – кандидатами на службу до національної поліції України // Інтелект. Особистість. Цивілізація. – 2017. – № 14. – С. 55 – 61.
16. Юридичні гарантії для внутрішньо переміщених осіб в галузі соціально-трудових правовідносин: проблеми реалізації та ефективності // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності: Збірник наукових праць Донецького юридичного інституту МВС України – Кривий Ріг – 2017. - № 1 (59). - С. 53-60.
17. Забезпечення і реалізація соціально-трудових гарантій для внутрішньо переміщених осіб в Україні // Світові міграційні проблеми: Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції Міграційна проблема: європейські реалії ХХІ століття (15 березня 2017 р.) Відп. ред. К.В. Ніколенко. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2017. - 194 с. – С. 151 – 153.
18. Шульженко І.В. Особливості виникнення службово-трудових відносин з кандидатами на службу до національної поліції України // Інтелект. Особистість. Цивілізація. – 2017. – № 15. – С. 57 – 63
19. Шульженко І.В., Попозогло Т.С. Особливості юридичних гарантій підприємницької діяльності в Україні // Інтелект. Особистість. Цивілізація. – 2017. – № 15. . – С. 77 – 82.
20. Шульженко І.В. Правове регулювання праці жінок : Історичний аспект // Актуальні проблеми сучасного економіко-гуманітарного дискурсу в Україні: Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 28 квітня 2017 р., м. Кривий Ріг. – Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2017. – 316 с. – C. 160 – 163.
21. Шульженко І.В. Проблеми гендерної рівності в галузі зайнятості // Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції – Кривий Ріг: Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган- Барановського, 2017. – 547 с. – C. 176 – 178.
22. Шульженко І.В. Щодо гендерної рівності в галузі зайнятості // Актуальні проблеми сучасного економіко-гуманітарного дискурсу в Україні: Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 28 квітня 2018 р., м. Кривий Ріг. – Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2018. – 316 с. – C. 160 – 163.

Навчальні видання:
1. Шульженко І. В. Трудове право: навч. посіб. для студ. всіх спец. ден. та заоч. форм навчання / І.В. Шульженко; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського (м. Кривий Ріг), Каф. гуманітарних і правових дисц. – Кривий Ріг: [ДонНУЕТ], 2015. – 188 с.
2. Шульженко І.В. Договірне право: метод. рекоменд. до викон. та захисту контр. роб. для підготовки фахівців всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів та галузей знань ден. та заоч. форм навчання / І.В. Шульженко – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2016. – 45 с.
3. Шульженко І.В. Правознавство [Текст] : метод. рек. до викон. курс. роботи / І.В. Шульженко ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, каф. гуманітарних та правових дисциплін. – Кривий Ріг: [ДонНУЕТ] , 2016. - 30
4. Трудове право. Право соціального забезпечення: навч. посіб. для студ. не юридичних спец. [Текст] / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, каф. Гуманітарних і правових дисциплін; уклад. І.В. Шульженко. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2017. – 202 с.
5. Міжнародне право: навч. посіб. для студ. не юридичних спец. [Текст] / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, каф. Гуманітарних і правових дисциплін; уклад. І.В. Шульженко, О.В. Гігін. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2017. – 201 с.

Науковий керівник

Шульженко І.В., к.ю.н., доцент

ORCID: 0000-0002-0414-6686 

Телефон: 0504747965

E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.