Кафедра підприємництва і торгівлі

Кафедра підприємництва і торгівлі є структурним підрозділом навчально-наукового інституту економіки, управління та адміністрування ДонНУЕТ.

Кафедра підприємництва і торгівлі є випусковою та забезпечує підготовку та підвищення кваліфікації фахівців усіх ступенів вищої освіти («Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії») для національної економіки та зарубіжних країн за спеціальністю:

  • 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

Кафедра забезпечує викладання дисциплін, пов’язаних із теорією та практикою  розвитку підприємницьких структур, для всіх спеціальностей Університету.

Завідувач кафедри – к.е.н., доцент Волошина Світлана Василівна.

Адреса: вул. Трамвайна, 16, ауд. 102

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Положення про кафедру підприємництва і торгівлі

Кафедру підприємництва і торгівлі утворено в 2016 р. в результаті оптимізації організаційної структури Університету та об’єднання кафедр економіки підприємства та  товарознавства та експертизи у митній справи.

Кафедрою забезпечується організація та проведення навчального процесу з наступних навчальних дисциплін:

Організація торгівлі

Економіка підприємства

Бізнес планування

Економічний аналіз

Товарознавство (Харчові продукти)

Товарознавство (Непродовольчі продукти)

Товарна номенклатура ЗЕД

Основи митної справи

Управління витратами

Економіка і фінанси готельного та ресторанного підприємства

Економіка і фінанси підприємства

Економіка туристичного підприємства

Економіка праці і соціально-трудові відносини

Комерційна діяльність

Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків

Бізнес-планування

Стратегія підприємства

Проектний аналіз

Економіка біржової торгівлі

Економіка малого бізнесу

Галузева економіка

Товарознавство (Пакувальні матеріали та тара)

Сертифікація

Товарознавство квітів

Естетика товарів та дизайн

Ціноутворення  готельних послуг

Економіка підприємства ресторанного господарства

Фахівець в бізнес-середовищі

Економіка праці  і соціально-трудові відносини

Товарознавство (Теоретичні основи товарознавства)

Загальна технологія  виробництва харчових продуктів та непродовольчих товарів

Технічне регулювання

Організація виробництва

Економіка торгівлі

Основи експертизи в митній справі

Безпечність товарів

Основи практичної товарознавчої діяльності

Економічна звітність

Капітал підприємства: формування та використання

Економіка  торговельного підприємства

Кадрова безпека

Ціноутворення

Ціноутворення та цінова політика

Фізіологія і психологія праці

Управління якістю та безпечність непродовольчих товарів

Управління якістю та безпечність продовольчих товарів

Планування і контроль на підприємстві

Потенціал і розвиток підприємства

Моделювання економічних рішень

Формування бізнес-моделі підприємства

Товарознавча експертиза товарів

Технічне регулювання (Оцінювання відповідності)

Ідентифікація та кодування товарів

Товарознавство (Послуги)

Експертно-аналітичні аспекти мистецтвознавства

Митне регулювання ЗЕД

Товарознавча експертиза непродовольчих товарів

Товарознавство товарів лікувально-гігієнічного призначення

Товарознавча експертиза продовольчих товарів

Товарознавство та екогігієна харчових добавок

Поглиблене вивчення організації готельно-ресторанної справи

Підприємництво та бізнес планування в готельно-ресторанному бізнесі

Товарна інноваційна політика

Експертиза товарів

Міжнародне технічне регулювання

Управління митними ризиками

Економічне управління

Економічна діагностика

Соціальна відповідальність бізнесу

Економіка закладів ресторанного господарства: реінжиніринг бізнес-процесів

Дослідження регіональних ринків

Експертиза експортно-імпортних товарів

Митна справа

Організація боротьби з митними правопорушеннями

Управління митною діяльністю

Митні формальності на різних видах транспорту

Антикризове управління підприємством

Управління вартістю підприємства

Злиття і поглинання підприємств

Управління економічною безпекою підприємства

Управління бізнес-процесами

Сайт кафедры

Оцініть матеріал!
(7 голосів)