Кафедра іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін

Кафедра іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін є структурним підрозділом навчально-наукового інституту економіки, управління та адміністрування ДонНУЕТ.

Кафедра іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін забезпечує підготовку та підвищення кваліфікації фахівців усіх ступенів вищої освіти (ступінь «Бакалавр», «Магістр», ступінь «Доктор філософії») та викладання дисциплін, пов’язаних з іноземними та українською мовами, а також гуманітарних, загально-наукових та правових дисицплін для всіх спеціальностей Університету.

Завідувач кафедри – к.пед.н., доцент Остапенко Світлана Анатоліївна

Адреса: вул. Трамвайна, 16,

Kafedra inozem fil pereklad

Положення про кафедру іноземної філології та перекладу

Кафедра іноземних мов була створена у 1959 р. та була перейменована у Кафедру іноземної філології та перекладу у 2017 р, у 2019 була реорганизована у кафедру іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін

Кафедрою забезпечується організація та проведення навчального процесу із наступних навчальних дисциплін:

Іноземна мова
Іноземна мова професійного спрямування
Професійна іноземна мова
Ділова іноземна мова
Ділова іноземна мова в туризмі
Друга іноземна мова
Друга іноземна мова професійного спрямування
Друга ділова іноземна мова в туризмі
Фінансова іноземна мова
Лінгвокультурологія
Основи галузевого перекладу
Основи професійного перекладу
Поглиблене вивчення іноземної мови
Іноземна мова в товарознавчій освіті
Іноземна мова в митній справі
Історія української державності та культури
Риторика
Ділова українська мова
Етика службового спілкування
Конфліктологія в туризмі
Діловодство в туристичній діяльності
Культура гостинності
Наукова українська мова
Філософія
Філософія, політологія, соціологія
Господарське право
Організаційно-правове забезпечення підприємницької діяльності
Цивілізаційні трансформації сучасності
Економічна та політична конфліктологія
Трудове право
Міжнародне економічне право
Соціологія і політологія
Психологія
Релігієзнавство
Політичні інститути і процеси
Державне та регіональне управління
Міжнародне право
Трудове право
Конституція та врядування

 

Сайт кафедри

Оцініть матеріал!
(4 голосів)