Кафедра загальноінженерних дисциплін та обладнання

Кафедра загальноінженерних дисциплін та обладнання є структурним підрозділом навчально-наукового інституту ресторанно-готельного бізнесу та туризму ДонНУЕТ.

Кафедра загальноінженерних дисциплін та обладнання є випусковою та забезпечує підготовку та підвищення кваліфікації фахівців усіх ступенів вищої освіти (ступінь «Бакалавр», «Магістр»,  ступінь «Доктор філософії») за спеціальностями:

  • 133 «Галузеве машинобудування» 
  • 142 «Енергетичне машинобудування» 

Кафедра забезпечує викладання загальноінженерних дисциплін, пов’язаних із теорією та практикою галузевого та енергетичного машинобудування, для всіх спеціальностей Університету.

Завідувач кафедри – к.т.н. Возняк Андрій Васильович

Адреса: вул. Трамвайна, 16, ауд. 108

+38 (099) 984 - 77 – 87

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Kafedra zagal ingener

 Положення про кафедру загальноінженерних дисциплін та обладнання

Кафедру загальноінженерних дисциплін та обладнання утворено в 2014р. у результаті відновлення роботи Університету у м. Кривий Ріг.

Кафедрою забезпечується організація та проведення навчального процесу з наступних навчальних дисциплін:

Фізика

Теоретичні основи теплотехніки

Нарисна геометрія та інженерна практика

Опір матеріалів

Теоретична механіка

Теоретичні основи електротехніки

Деталі машин

Прикладна механіка, процеси та апарати харчових виробництв

Електро- та теплотехніка

Обладнання кондитерського та хлібопекарського виробництва

Устаткування в ресторанному господарстві

Гідравліка, гідро- та пневмоприводи

Теплотехнічні установки підприємств

Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка

Основи кондицюювання повітря

Сучасні системи холодопостачання

Механізація ВРТС робіт у галузі

Теоретична механіка та опір матеріалів

Технічна термодинаміка

Холодильні компресорні машини та установки

Холодильні технології

Холодильні машини

Теплообмінні апарати промислових холодильтних установок

Енергозбереження у галузі

Охорона праці в галузі

Механічне обладнаня  ресторанного господарства

Автоматизація виробничих процесів

Комп'ютерне проектування технологічного обладнання в галузі

Основи проектування та експлуатації холодильних установок

Загальна технологія  харчових виробицтв

Тепломасообмін

Нарисна геометрія та інженерна практика

Устаткування закладів ресторанного господарства

Гідрогазодинаміка

Електроніка та мікросхемотехніка

Електрообладнання холодильних установок

Основи логістики в галузі

Конструкція, класифікація та типи холодильних машин

Теорія теплообміну в холодильній техніці

Ремонт та обслуговування побутових холодильників

Теорія механізмів та машин

Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювння

Процеси і апарати харчових виробництв

Тенденції розвитку машин та технічних систем в харчовій промисловості

Перспективні процеси та обладнання харчових виробництв

Монтаж, діагностика та ремонт обладнання харчових виробництв

Експлуатація та обслуговування машин харчових виробництв

Основи теорії технічних систем

Технологічні основи машинобудування

Основи технічної віброакустики обладнання галузі

Технологічне обладнання  харчових виробництв

Основи міцності машин та їх елементів

Проектування деталей машин методами комп'ютерного моделювання

Конструкторсько-технологічна практика

Технологія холодильного машинобудування

Кріогена техніка

Монтаж, експлуатація та діагностика холодильної техніки

Експлуатація та обслуговування холодильної техніки

Основні технології використання холоду

Холодильні установки промислових підприємств

Проектування промислової холодильної техніки

Основи теорії технічних систем

Холодильне технологічне та торговельне  обладнання харчових виробництв та стаціонарні установки

Теплове обладнання ресторанного господарства

Комп'ютерна графіка

Використання альтернативних джерел енергії в галузі

Електрофізичні методи обробки харчових виробництв

Методологія створення прогресивного холодильного обладнання

Методологія створення прогресивного теплового обладнання

Методологія створення прогресивного механічного обладнання

Організація підприємств в галузі

Система автоматичного проектування технологічного обладнання харчових виробництв

Розрахунок та конструювання апаратів в галузі

Моделювання робочих процесів технологічного обладнання

Моніторинг параметрів технологічного обладнання

Сайт кафедри

Оцініть матеріал!
(0 голосів)