Вчена рада – колегіальний орган, що здійснює свою діяльність відповідно до Закону «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року №1556-VII і Положення про Вчену раду Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського і створюється для вирішення найважливіших питань діяльності Університету.
 
Адреса: вул. Трамвайна, 16, ауд. 404
+ 38 (056) 409 - 77 - 86
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 
Голова Вченої ради - Чернега Оксана Богданівна
Учений секретар Вченої ради - Богатирьова Галина Андріївна

 
 

Основні завдання і функції Вченої ради:

 • визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Університету
 • розробляє і подає на загальні збори трудового колективу проект статуту Університету, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього
 • ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт Університету
 • визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти
 • ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського
 • обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах
 • ухвалює за поданням ректора Університету рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів
 • обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади завідувачів кафедр, професорів і доцентів, директора бібліотеки, керівників відокремлених структурних підрозділів
 • затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності
 • ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях
 • затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів
 • ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності
 • оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів
 • присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки
 • приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання
 • має право вносити подання про відкликання ректора Університету з підстав, передбачених законодавством, статутом Університету, контрактом, яке розглядається загальними зборами трудового колективу Університету
 • розглядає інші питання діяльності Університету відповідно до його статуту

Склад Вченої ради ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського

 • Богатирьова Галина Андріївна – доцент кафедри туризму та країнознавства, доцент, к.пед.н.
 • Бочарова Юлія Геннадіївна – завідувач кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, доцент, д.е.н.
 • Волошина Світлана Василівна – завідувач кафедри підприємництва і торгівлі, доцент, к.е.н.
 • Войчак Лілія Анатоліївна - головний бухгалтер
 • Горіна Ганна Олександрівна – завідувач кафедри туризму та країнознавства, доцент, д.е.н.
 • Іванова Наталя Сергіївна – завідувач кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування, доцент, д.е.н.
 • Кожухова Тетяна Валеріївна – проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв'язків та розвитку, доцент, д.е.н.
 • Коренець Юрій Миколайович – в.о. директора навчально-наукового інституту ресторанно-готельного бізнесу та туризму
 • Літус Олена Євгенівна – керівник відділу інноваційних освітніх технологій
 • Лохман Наталя Володимирівна – доцент кафедри економіки та бізнесу, доцент, к.е.н.
 • Назаренко Ярослав Олегович – заступник голови студентського самоврядування
 • Нєізвестна Олена Володимирівна – директор навчально-наукового інституту економіки, управління та адміністрування, доцент, к.е.н.
 • Никифоров Радіон Петрович – перший проректор, доцент, к.т.н.
 • Остапенко Світлана Анатоліївна – завідувач кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін, доцент, к.пед.н.
 • Романуха Олександр Миколайович – голова первинної профспілкової організації ДонНУЕТ, доцент, к. іст. н.
 • Слободянюк Наталя Олександрівна – завідувач кафедри фінансів і банківської справи, доцент, д.е.н.
 • Ляшенко Ольга Сергіївна – керівник навчального відділу
 • Ткачов Степан Олександрович – голова студентського самоврядування
 • Хаврова Катерина Сергіївна – доцент кафедри економіки та бізнесу, доцент, к.е.н.
 • Хорольський Валентин Петрович – професор кафедри загально-інженерних дисциплін та обладнання, професор, д.т.н.
 • Чернега Оксана Богданівна – в.о. ректора, професор, д.е.н.
 • Яковенко Юрій Вячеславович – аспірант

folder ПОСТАНОВИ ВЧЕНОЇ РАДИ ДонНУЕТ

 

 

Оцініть матеріал!
(17 голосів)