Конференція трудового колективу

Конференція трудового колективу - вищий колегіальний орган громадського самоврядування Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, що здійснює свою діяльність відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року №1556-VIIі та Положення про Конференцію трудового колективу.

Основні завдання і функції Конференції трудового колективу:

  • погодження за поданням Вченої ради Університету Статуту Університету чи зміни (доповнення) до нього;
  • заслуховування щорічного звіту ректора Університету та оцінювання його діяльності;
  • обрання комісії з трудових спорів, відповідно до законодавства про працю;
  • розгляд, за обґрунтованим поданням Наглядової або Вченої ради Університету, питання про дострокове припинення повноважень ректора Університету;
  • затвердження правил внутрішнього розпорядку Університету і колективного договору, а також зміни до них;
  • розгляд інших питань діяльності Університету.

Положення про конференцію трудового колективу

Оцініть матеріал!
(2 голосів)