Положення

Категорія Про Університет
Прочитано 4054 разів

  pdf Перелік положень (313 KB)

№ п\п Шифр Положення
 1 P 01.01-01-2015 pdf про порядок обліку, зберігання і використання печаток і штампів (2.24 MB)
 2 P 01.02-01-2015 pdf про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників (1.73 MB)
 3 P 01.02-01-2017 pdf про обрання за конкурсом на посади науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) ДонНУЕТ (879 KB)
 4 P 01.02-02-2016 pdf про порядок обробки та захист персональних даних (9.00 MB)
 5 P 01.02-03-2017 pdf про кадровий резерв (3.99 MB)
 6 P 01.03-01-2017 pdf про приймальну комісію (299 KB)
 7 P 02.01- 06 -2015 pdf про екзаменаційну комісію (2.57 MB)
 8 P 02.01-02-2015 pdf про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка та додатку до диплома про вищу освіту (845 KB)
 9 P 02.01-04-2015 pdf про організацію переатестації знань студентів (599 KB)
 10 P 02.01-05-2015 pdf про порядок переведння осіб, які навчаються на договірній основі з оплатою за рахунок коштів місцевого бюджету, галузевих міністерств, відомств, підприємств, організацій, установ, фізичних та юридичних осіб, на навчання за кошти державного бюджету (809 KB)
 11 P 02.01-07-2015 pdf про організацію та проведення підсумкового контролю знань у формі тестування (872 KB)
 12 P 02.01-08-2015 pdf про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників (15.20 MB)
 13 P 02.01-09-2016 pdf про самостійну роботу (8.65 MB)
 14 P 02.01-10-2016 pdf про використання єдиної державної електронної бази з питань освіти (7.87 MB)
 15 P 02.01-11-2016 pdf про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти (25.07 MB)
 16 P 02.01-12-2016 pdf про дистанційно-заочне навчання (12.71 MB)
 17 P 02.01-13-2016 pdf про організацію дистанційної роботи наукових та науково-педагогічних працівників (5.76 MB)
 18 P 02.01-14-2016 pdf про порядок виготовлення власного документа про вищу освіту (7.95 MB)
 19 P 02.01-15-2016 pdf про організацію навчальних занять студентів малокомплектних груп (3.40 MB)
 20 P 02.01-16-2016 pdf про організацію навчання за індивідуальним графіком (3.68 MB)
 21 P 02.01-17-2017 pdf про апеляцію результатів підсумкового контролю (5.25 MB)
 22 P 02.01-18-2017 pdf про погодинну оплату праці (4.03 MB)
 23 P 02.01-19-2017 pdf про професора-консультанта (676 KB)
 24 P 02.01-20-2017 pdf про порядок розрахунку штатного розпису професорсько-викладацького складу кафедр ДонНУЕТ (5.66 MB)
 25 P 02.02-01-2016 pdf про відповідальних з якості (4.24 MB)
 26 P 02.02-02-2016 pdf про щорічне оцінювання та визначення рейтингу науково-педагогічних працівників (11.51 MB)
 27 P 02.02-03-2016 pdf про структуру навчально-методичного комплексу дисципліни (6.28 MB)
 28 P 02.02-04-2016 pdf про структуру навчально-методичного комплексу освітньої програми (3.40 MB)
 29 P 02.02-05-2016 pdf про академічний та загальний рейтинг здобувачів вищої освіти (8.64 MB)
 30 P 02.02-06-2016 pdf про закріплення навчальних дисциплін за кафедрами (4.76 MB)
 31 P 02.02-07-2016 pdf про кваліфікаційну роботу здобувача вищої освіти (7.33 MB)
 32 P 02.02-08-2016 pdf про організацію виконання та захисту курсових робіт (проектів) (5.49 MB)
 33 P 02.02-09-2016 pdf про оцінювання залишкових знань здобувача вищої освіти (8.85 MB)
 34 P 02-01-2016 pdf про Краматорський коледж (3.59 MB)
 35 P 02-02-2016 pdf про Маріупольский коледж (3.48 MB)
 36 P 02-03-2016 pdf про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників ДонНУЕТ (1.28 MB)
 37 P 02-04-2017 pdf про стипендіальне забезпечення, матеріальну допомогу та матеріальне заохочення здобувачів вищої освіти (2.58 MB)
 38 P 02-05-2017 pdf про організацію проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою (12.02 MB)
 39 P 02-06-2017 pdf про контроль діяльності ННІ та кафедр (4.99 MB)
 40 P 03.01-01-2016 pdf про педагогічну практику аспірантів (5.57 MB)
 41 P 03.02-01-2015 pdf про науково-дослідну лабораторію (3.20 MB)
 42 P 03.02-02-2016 pdf про організацію та планування наукової діяльності (15.55 MB)
 43 P 03.02-03-2017 pdf про наукову та науково-технічну діяльність (11.02 MB)
 44 P 03.02-04-2017 pdf про гранти університету для виконання досліджень (3.22 MB)
 45 P 03.02-05-2017 pdf про проведення відбору наукових робіт та кандидатур молодих учених для участі у конкурсах на здобуття Державних премій та стипендій України (4.18 MB)
 46 P 04.01-01-2015 pdf про академічну мобільність (21.12 MB)
 47 P 04.02-01-2015 pdf про інформаційний супровід веб-ресурсів (6.58 MB)
 48 P 04.02-02-2016 pdf про корпоративну електронну пошту (15.55 MB)
 49 P 04.04-01-2016 pdf про надання платних освітніх та інших послуг (17.14 MB)
 50 P 04.04-02-2016 pdf про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб) (6.19 MB)
 51 P 04.07-01-2016 pdf про об'єктову комісію з питань надзвичайних ситуацій (7.17 MB)
 52 P 04.07-02-2016 pdf про комісію з питань евакуації (7.66 MB)
 53 P 04.08-01-2016 pdf про систему управління охороною праці в університеті (21.56 MB)
 54 P 04.08-02-2016 pdf про навчання, інструктажі і перевірку знань співробітників університету з питань охорони праці (9.25 MB)
 55 P 04-02-2015 pdf про порядок ведення договірної роботи (10.23 MB)
 56 P 04-03-2016 pdf про прийом та організацію навчання іноземних громадян та осіб без громадянства (20.81 MB)
 57 P 05.01-01-2015 pdf про Раду з питань протидії корупції (4.56 MB)
 58 P 05.01-02-2015 pdf про комісію з трудових спорів (3.83 MB)
 59 P 05.01-03-2016 pdf про конференцію трудового колективу (5.82 MB)
 60 P 05.01-04-2016 pdf про порядок ведення претензійно-позовної роботи (14.23 MB)
 61 P 05.01-05-2016 pdf про порядок роботи зі зверненнями громадян (10.54 MB)
 62 P 05.01-06-2016 pdf про наглядову раду (5.59 MB)
 63 P 05.01-07-2016 pdf про порядок надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам ДонНУЕТ (2.98 MB)
 64 P 05.02-01-2016 pdf про практичну підготовку студентів (15.89 MB)
 65 P 05.02-02-2016 pdf про опитування студентів стосовно якості навчальної діяльності (3.70 MB)
 66 P 06.02-01-2016 pdf про ректорат (3.89 MB)
 67 P 06.05-01-2015 pdf про науково-технічну раду (3.49 MB)
 68 P 06.06-01-2016 pdf про навчально-методичну раду (3.87 MB)
 69 P 06.07-01-2016 pdf про Раду з якості (3.75 MB)
 70 P 06.07-02-2016 pdf про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (5.37 MB)
 71 P 06.09-01-2015 pdf про Раду молодих вчених (4.10 MB)
 72 Р 02-07-2017 pdf про експертно-кадрову комісію (2.54 MB)
 73 Р 06.04-02-2017 pdf про комісії вченої ради (5.54 MB)
 74 P 02.02-10-2017   pdf про запобігання та виявлення академічного плагіату (8.04 MB)
 75 P 02.01-01-2016   pdf про організацію освітнього процесу (2.86 MB)
 76 P 02.01-21-2017   pdf про заочну форму навчання із використанням технологій дистанційного навчання (10.14 MB)
 77 P 02.02.11-2017   pdf про організацію та проведення поточного та підсумкового контролю знань у формі тестування (5.87 MB)
Оцініть матеріал!
(4 голосів)