Про Університет

Про Університет (11)

Підкатегорії

Сертифікація енергоефективності

Сертифікація енергоефективності (3)

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського проводить підвищення кваліфікації та професійну атестацію осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем.

 

 

Перегляд матеріалів ...

Бібліотека

8 жовтня 2019, 2:00 pm Автор
Категорія Про Університет

 

Відповідно до укладеного договору з Державною науково-технічною бібліотекою України (м. Київ) за сприяння МОН України Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського має право на необмежений доступ і використання електронних міжнародних наукометричних баз Scopus та Web of Science в режимі он-лайн.

Доступ до баз даних наукової інформації є можливим для науково-педагогічних працівників Університету, науковців та інших окремих зацікавлених осіб, які не є співробітниками Університету,  але мають професійну потребу в доступі до електронних наукових баз даних в режимі он-лайн, здійснюється через ІР-адресуДонецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 193.151.12.103. Для здійснення входу в бази Scopus та Web of Science необхідно з комп`ютерів Університету з зазначеною вище ІР-адресою перейти за допомогою будь-якого браузеру за посиланнями https://www.scopus.comhttps://www.webofknowledge.com.

Положення

28 серпня 2017, 1:00 pm Автор
Категорія Про Університет

  pdf Перелік положень (313 KB)

№ п\п Шифр Положення
1 01.02 - 01 - 2017 pdf про обрання за конкурсом на посади науково-педагогічних працівників (1.38 MB)
2 01.03 - 04 - 2017   pdf про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів у ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського (13.06 MB)
3 02 - 01 - 2016 pdf про Краматорський коледж (779 KB)
4 02 - 02 - 2016 pdf про Маріупольський коледж (511 KB)
5 02 - 04 - 2017 pdf про стипендіальне забезпечення,матеріальну допомогу та матеріальне заохочення здобувачів вищої освіти (1.46 MB)
6 02.01 - 01 - 2016 pdf про організацію освітнього процесу (1.65 MB)
7 02.01 - 05 - 2018 pdf про порядок переведення осіб, які навчаються на договірній основі (1.09 MB)
8 02.01 - 06 - 2018 pdf про екзаменаційну комісію (7.42 MB)
9 02.01 - 07 - 2018 pdf про організацію та проведення підсумкового контролю знань у формі тестування (523 KB)
10 02.01 - 09 - 2016 pdf про самостійну роботу (1.20 MB)
11 02.01 - 11 - 2016 pdf про індивідуальний навчальний план зво (1.50 MB)
12 02.01 - 16 - 2016 pdf про організацію навчання за індивідуальним графіком (1015 KB)
13 02.01 - 17 - 2017 pdf про апеляцію результатів підсумкового контролю (1.01 MB)
14 02.02 - 05 - 2016 pdf про академічний та загальний рейтинг зво (1.37 MB)
15 02.02 - 07 - 2016 pdf про кваліфікаційну роботу зво (1.24 MB)
16 02.02 - 08 - 2016 pdf про організацію виконання та захисту курсових робіт (1.44 MB)
17 02.02 - 10 - 2017 pdf про запобігання та виявлення академічного плагіату (985 KB)
18 04 - 03 - 2016 pdf про прийом та організацію навчання іноземних громадян (1.40 MB)
19 04.01 - 01 - 2015 pdf про академічну мобільність (21.98 MB)
20 04.04 - 01 - 2016 pdf про надання платних освітніх та інших послуг (1.09 MB)
21 05.01 - 03 - 2016   pdf про конференцію трудового колективу (1.16 MB)
22 05.02 - 01 - 2016 pdf про практичну підготовку студентів (1.41 MB)
23 05.02 - 02 - 2016 pdf про опитування студентів стосовно якості навчальної діяльності (1.30 MB)
24 06.02 - 01 - 2016 pdf про ректорат (1007 KB)
25 06.07 - 01 - 2016 pdf про Раду з якості (1.03 MB)
26 06.07 - 02 - 2016 pdf про систему забезпечення якості освітньої діяльності (1.01 MB)
27 02 - 08 - 2019 pdf про запобігання та протидію булінгу ДонНУЕТ (6.46 MB)

Менеджмент якості

21 серпня 2017, 12:52 pm Автор
Категорія Про Університет

Національна доктрина розвитку освіти одним з пріоритетів вбачає постійне підвищення якості освіти, оновлення її змісту та форм організації навчального процесу з метою розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України, підготовка покоління людей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя, оберігати й примножувати цінності національної культури та громадянського суспільства, розвивати і зміцнювати суверенну, незалежну, демократичну, соціальну та правову державу як невід'ємну складову європейської та світової спільноти.

ДонНУЕТ постійно удосконалює внутрішні процеси забезпечення якості освітньої діяльності і невпинно формує цілісну систему менеджменту якості.

У ДонНУЕТ розроблено та впроваджено систему управління якістю у сферах надання освітніх послуг та науково-дослідної діяльності. Система управління якістю сертифікована на відповідність вимогам ISO 9001:2015 органом сертифікації систем менеджменту DQS (акр. DAkkS)  (реєстраційний номер сертифікату 31400257 QM15, дійсний з 06.07.2018 р. до 05.07.2021 р., дата сертифікації 06.07.2018 р.).

848x0 towidth 90 1 848x0 toWidth 90 848x0 towidth 90 2 848x0 toWidth 90 848x0 towidth 90 3

 

Документальне забезпечення системи менеджменту якості ДонНУЕТ охоплює 25 стандартів, 115 положень, а також Статут ДонНУЕТ,  Колективний договір, Стратегію розвитку ДонНУЕТ на 2017-2020 рр., Антикорупційну програму, Кодекс етики та гідності, 3 стратегії розвитку навчально-наукових інститутів, 10 стратегій розвитку кафедр.

  pdf Політика в сфері якості (149 KB)

  pdf Положення про Раду з якості (2.52 MB)

  pdf Організаційна структура системи менеджменту якості ДонНУЕТ (66 KB)

Громадська приймальня

17 серпня 2017, 12:33 pm Автор
Категорія Про Університет

Громадська приймальня
Графік особистого прийому громадян


Посада, прізвище, ім'я та по батькові

Адреса

День прийому

Години прийому

В.о. ректора
Чернега Оксана Богданівна

вул. Трамвайна,16

Понеділок

з 09.00 до 11.00

Перший проректор
Никифоров Радіон Петрович

вул. Трамвайна,16

Вівторок

з 09.00 до 12.00

Головний бухгалтер
Ілляшик Ірина Андріївна

вул. Трамвайна,16

Вівторок

з 14.00 до 17.00

В.о. начальника відділу кадрів
Барченко Ольга Володимирівна

вул. Трамвайна,16

Середа

з 14.00 до 17.00

Провідний Юрисконсульт
Пашко Юлія Едуардівна

вул. Трамвайна,16

Четвер

з 09.30 до 12.30

Відповідно до Статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» надання публічної інформації ДонНУЕТ здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію можна здійснити запит шляхом заповнення відповідної форми запитів на інформацію.

Запит на інформацію має містити:

  • ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;
  • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
  • підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Запити на отримання публічної інформації надсилати за адресою: 50005 Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Трамвайна, 16 або електронною поштою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (ДонНУЕТ)

Вищий освітній заклад України з 95-річною історією, який своєю освітньою та науковою діяльністю створював передумови для розвитку національної економіки України, підготував понад 150 тис. фахівців в сфері економіки та торгівлі, був  і залишається потужним дослідницьким та просвітницьким центром.
Ініціаторами основних нововведень в діяльності університету, головною рушійною силою розвитку, лідерами в науці та освіті були ректори університету, серед яких перший ректор Птуха М.В., потім академік Воблий К.Г., проф. Руденко П.Т., Мінкевич С.А., Іванчихін  О.Д., Байрачний О.А., Фесенко Ф.Д., Філіппов В.М., Сорока І.В.
Відповідно до рішення ДАК від 7 липня 1998 року (протокол №15) університет  акредитований в цілому за статусом вищого закладу освіти четвертого рівня. У 2008 році, у зв’язку з плановою акредитацією, університет підтвердив цей статус (сертифікат серія РД-ІV № 056307 від 11.11.2009 р., поновлений: серія РД-ІV № 0572886 від 15.12.2014 р.).
Указом Президента України № 169/2007 від 03.03.2007 р. університету надано статус національного.

  • понад 150 000 випускників
  • 25 освітніх програм
  • 3 навчально-наукових інститути
  • 2 коледжі
  • 17 науково-дослідних лабораторій
  • 10 спеціальностей, за якими здійснюється підготовка в аспірантурі

Університет є підписантом Великої Болонської Хартії Університетів, членом Європейської асоціації університетів,  Асоціації економічних університетів Південної та Східної Європи та регіону Чорного моря та інших міжнародних організацій.

Університет співпрацює з більш ніж 50 партнерами з Великобританії, Німеччини, Португалії, Франції, Бельгії, Швеції, Польщі, Латвії, Литви, Болгарії, Чехії, Словаччини, Румунії та інших країн світу.

Університет є постійним партнером у спільних проектах в рамках міжнародних грантових програм Європейського Союзу, Британської Ради, двосторонніх наукових і дослідницьких проектах, грантах приватних фондів.

Університет активно реалізує довгострокові та короткострокові програми міжнародної академічної мобільності, стажування та практики за кордоном для студентів.

Резюме викладачів

Підготовка фахівців здійснюється за спеціальностями/освітніми програмами:

Бакалавр

Магістр