Про Університет

Про Університет (11)

Підкатегорії

Сертифікація енергоефективності

Сертифікація енергоефективності (3)

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського проводить підвищення кваліфікації та професійну атестацію осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем.

 

 

Перегляд матеріалів ...

Положення

28 серпня 2017, 1:00 pm Автор
Категорія Про Університет

  pdf Перелік положень (313 KB)

№ п\п Шифр Положення
1 01.02 - 01 - 2017   pdf про обрання за конкурсом на посади науково-педагогічних працівників (1.38 MB)
2 02 - 01 - 2016   pdf про Краматорський коледж (779 KB)
3 02 - 02 - 2016   pdf про Маріупольський коледж (511 KB)
4 02 - 04 - 2017   pdf про стипендіальне забезпечення,матеріальну допомогу та матеріальне заохочення здобувачів вищої освіти (1.46 MB)
5 02.01 - 01 - 2016 pdf про організацію освітнього процесу (2.46 MB) pdf
(2.93 MB)
6 02.01 - 05 - 2018   pdf про порядок переведення осіб, які навчаються на договірній основі (1.09 MB)
7 02.01 - 06 - 2018 pdf (1011 KB)   pdf про екзаменаційну комісію (7.42 MB)
8 02.01 - 07 - 2018   pdf про організацію та проведення підсумкового контролю знань (904 KB)
9 02.01 - 09 - 2016   pdf про самостійну роботу (1.20 MB)
10 02.01 - 11 - 2016   pdf про індивідуальний навчальний план зво (1.50 MB)
11 02.01 - 16 - 2016   pdf про організацію навчання за індивідуальним графіком (1015 KB)
12 02.01 - 17 - 2017   pdf про апеляцію результатів підсумкового контролю (1.01 MB)
13 02.02 - 05 - 2016   pdf про академічний та загальний рейтинг зво (1.37 MB)
14 02.02 - 07 - 2016   pdf про кваліфікаційну роботу зво (1.24 MB)
15 02.02 - 08 - 2016   pdf про організацію виконання та захисту курсових робіт (1.44 MB)
16 02.02 - 10 - 2017   pdf про запобігання та виявлення академічного плагіату (985 KB)
17 04 - 03 - 2016   pdf про прийом та організацію навчання іноземних громадян (1.40 MB)
18 04.01 - 01 - 2015   pdf про академічну мобільність (21.98 MB)
19 04.04 - 01 - 2016   pdf про надання платних освітніх та інших послуг (1.09 MB)
20 05.01 - 01 - 2015   pdf про Раду з питань протидії корупції (1.09 MB)
21 05.01 - 03 - 2016   pdf про конференцію трудового колективу (1.16 MB)
22 05.02 - 01 - 2016   pdf про практичну підготовку студентів (1.41 MB)
23 05.02 - 02 - 2016   pdf про опитування студентів стосовно якості навчальної діяльності (1.30 MB)
24 06.02 - 01 - 2016   pdf про ректорат (1007 KB)
25 06.07 - 01 - 2016   pdf про Раду з якості (1.03 MB)
26 06.07 - 02 - 2016   pdf про систему забезпечення якості освітньої діяльності (1.01 MB)

Національна доктрина розвитку освіти одним з пріоритетів вбачає постійне підвищення якості освіти, оновлення її змісту та форм організації навчально-виховного процесу з метою розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України, виховання покоління людей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя, оберігати й примножувати цінності національної культури та громадянського суспільства, розвивати і зміцнювати суверенну, незалежну, демократичну, соціальну та правову державу як невід'ємну складову європейської та світової спільноти.

ДонНУЕТ постійно удосконалює внутрішні процеси забезпечення якості освітньої діяльності і невпинно формує цілісну систему менеджменту якості.

  pdf Політика в сфері якості (149 KB)

  pdf Положення про Раду з якості (2.52 MB)

  pdf Організаційна структура системи менеджменту якості ДонНУЕТ (66 KB)

Громадська приймальня

17 серпня 2017, 12:33 pm Автор
Категорія Про Університет

Громадська приймальня
Графік особистого прийому громадян


Посада, прізвище, ім'я та по батькові

Адреса

День прийому

Години прийому

В.о. ректора
Чернега Оксана Богданівна

вул. Трамвайна,16

Понеділок

з 09.00 до 11.00

Перший проректор
Никифоров Радіон Петрович

вул. Трамвайна,16

Вівторок

з 09.00 до 12.00

Головний бухгалтер
Пухальська Валерія Григорівна

вул. Трамвайна,16

Вівторок

з 14.00 до 17.00

Начальник відділу кадрів
Суслова Лариса Віталіївна

вул. Трамвайна,16

Середа

з 14.00 до 17.00

Провідний Юрисконсульт
Ваніна Тамара Степанівна

вул. Трамвайна,16

Четвер

з 09.30 до 12.30

Відповідно до Статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» надання публічної інформації ДонНУЕТ здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію можна здійснити запит шляхом заповнення відповідної форми запитів на інформацію.

Запит на інформацію має містити:

  • ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;
  • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
  • підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Запити на отримання публічної інформації надсилати за адресою: 50005 Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Трамвайна, 16 або електронною поштою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Національна доктрина розвитку освіти одним з пріоритетів вбачає постійне підвищення якості освіти, оновлення її змісту та форм організації навчально-виховного процесу з метою розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України, виховання покоління людей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя, оберігати й примножувати цінності національної культури та громадянського суспільства, розвивати і зміцнювати суверенну, незалежну, демократичну, соціальну та правову державу як невід'ємну складову європейської та світової спільноти.

ДонНУЕТ постійно удосконалює внутрішні процеси забезпечення якості освітньої діяльності і невпинно формує цілісну систему менеджменту якості.

Політика в сфері якості

Положення про Раду з якості

Організаційна структура системи менеджменту якості ДонНУЕТ

 

 

 

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (ДонНУЕТ)

Вищий освітній заклад України з 95-річною історією, який своєю освітньою та науковою діяльністю створював передумови для розвитку національної економіки України, підготував понад 150 тис. фахівців в сфері економіки та торгівлі, був  і залишається потужним дослідницьким та просвітницьким центром.
Ініціаторами основних нововведень в діяльності університету, головною рушійною силою розвитку, лідерами в науці та освіті були ректори університету, серед яких перший ректор Птуха М.В., потім академік Воблий К.Г., проф. Руденко П.Т., Мінкевич С.А., Іванчихін  О.Д., Байрачний О.А., Фесенко Ф.Д., Філіппов В.М., Сорока І.В.
Відповідно до рішення ДАК від 7 липня 1998 року (протокол №15) університет  акредитований в цілому за статусом вищого закладу освіти четвертого рівня. У 2008 році, у зв’язку з плановою акредитацією, університет підтвердив цей статус (сертифікат серія РД-ІV № 056307 від 11.11.2009 р., поновлений: серія РД-ІV № 0572886 від 15.12.2014 р.).
Указом Президента України № 169/2007 від 03.03.2007 р. університету надано статус національного.

Понад 150 0000 випускників

  • 25 освітніх програм
  • 3 навчально-наукових інститути
  • Резюме викладачів
  • 2 коледжі
  • 17 науково-дослідних лабораторій
  • 10 спеціальностей, за якими здійснюється підготовка в аспірантурі

Університет є підписантом Великої Болонської Хартії Університетів, членом Європейської асоціації університетів,  Асоціації економічних університетів Південної та Східної Європи та регіону Чорного моря, та інших міжнародних організацій.

Університет співпрацює з більш ніж 50 партнерами з Великобританії, Німеччини, Португалії, Франції, Бельгії, Швеції, Польщі, Латвії, Литви, Болгарії, Чехії, Словаччини, Румунії та інших країн світу.

Університет є постійним партнером у спільних проектах в рамках міжнародних грантових програм Європейського Союзу, Британської Ради, двосторонніх наукових і дослідницьких проектах, грантах приватних фондів.

Університет активно реалізує довгострокові та короткострокові програми міжнародної академічної мобільності, стажування та практики за кордоном для студентів.

Підготовка фахівців здійснюється за спеціальностями/освітніми програмами


Шифр галузі знань

Назва галузі знань

Код спеціальності

Назва спеціальності

Ліцензований обсяг

Підготовка бакалаврів

 

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

320

 

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування

225

 

072

Фінанси, банківська справа та страхування

225

 

073

Менеджмент

290

 

075

Маркетинг

150

 

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

300

 

13

Механічна інженерія

133

Галузеве машинобудування

150

 

14

Електрична інженерія

142

Енергетичне машинобудування

50

 

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології

225

 

24

Сфера обслуговування

241

Готельно-ресторанна справа

150

 

242

Туризм

125

 

29

Міжнародні відносини

292

Міжнародні економічні відносини

90

Підготовка магістрів

 

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

115

 

056

Міжнародні економічні відносини

65

 

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування

75

 

072

Фінанси, банківська справа та страхування

100

 

073

Менеджмент

105

 

075

Маркетинг

75

 

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

170

 

13

Механічна інженерія

133

Галузеве машинобудування

55

 

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології

75

 

24

Сфера обслуговування

241

Готельно-ресторанна справа

35

 

242

Туризм

50

 

28

Публічне управління та адміністрування

281

Публічне управління та адміністрування

35

 

29

Міжнародні відносини

292

Міжнародні економічні відносини

90