МОДЕРНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ: ВИКЛИКИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (20 березня 2019 року). – Кривий Ріг: ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2019. – 141 с.

Організатори конференції та редакційна колегія:

Косова Т.Д. – д.е.н., професор, професор кафедри фінансів та банківської справи Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського;
Слободянюк Н.О. – д.е.н., доцент, завідувач кафедри фінансів та банківської справи Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського - координатор проекту;

Нєізвєстна О.В. – к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського;

Ґудзь Ю.Ф. – к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського;

Юнацький М.О. – к.е.н., доцент кафедри фінансів та банківської справи Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського;

Янковський В.А. – асистент кафедри фінансів та банківської справи Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, відповідальний секретар оргкомітету.

У збірнику матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції розкриваються теоретико-методологічні та практичні засади модернізації фінансово-кредитної системи країни в умовах глобалізації.

Дослідження авторів спрямовано на з’ясування розвитку страхового ринку, фінансів підприємств та фінансового менеджменту, проблем реформування бюджету та міжбюджетних відносин в Україні, інноваційно-інвестиційного розвитку країни, стабілізації фінансово-кредитних відносин та податкової системи, проблем удосконалення фінансових відносин в період соціально-політичних потрясінь, актуальним проблемам сучасного банківництва та удосконалення механізмів управління кредитними ризиками суб’єктів господарювання в умовах кризи, розвитку фінансової теорії та фінансової економетрики, розширення фінансової і валютної інтеграції.

Збірник розраховано на наукових працівників, аспірантів і студентів, усіх, хто цікавиться проблемами розвитку фінансів, банківської справи та страхування в епоху глобалізації.

pdf Матеріали конференції 2019 (1.79 MB)

МОДЕРНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ: ВИКЛИКИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (20 березня 2018 року). - Кривий Ріг: ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2018. - 646 с.

Згідно листа Міністерства освіти і науки України від 03.10.2017р. No 1/9- 536 «Про формування Переліку проведення наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки у 2018 році» конференцію включено до переліку наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки у 2018 році.

 

Організатори конференції та редакційна колегія:

Сафонов Ю.М. – академік Академії економічних наук України, д.е.н., професор, заступник директора Інституту модернізації вищої освіти Міністерства освіти і науки України;

Косова Т.Д. – д.е.н., професор, професор кафедри фінансів та банківської справи Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського;

Слободянюк Н.О. – к.е.н., доцент, завідувач кафедри фінансів та банківської справи Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського – координатор проекту;

Нєізвєстна О.В. – к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського;
Ґудзь Ю.Ф. – к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського;

Юнацький М.О. – к.е.н., доцент кафедри фінансів та банківської справи Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, відповідальний секретар оргкомітету.

У збірнику матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції розкриваються теоретико-методологічні та практичні засади модернізації фінансово-кредитної системи країни в умовах глобалізації.

Дослідження авторів спрямовано на з’ясування розвитку страхового ринку, фінансів підприємств та фінансового менеджменту, проблем реформування бюджету та міжбюджетних відносин в Україні, інноваційно-інвестиційного розвитку країни, стабілізації фінансово-кредитних відносин та податкової системи, проблем удосконалення фінансових відносин в період соціально-політичних потрясінь, актуальним проблемам сучасного банківництва та удосконалення механізмів управління кредитними ризиками суб’єктів господарювання в умовах кризи, розвитку фінансової теорії та фінансової економетрики, розширення фінансової і валютної інтеграції.

Збірник розраховано на наукових працівників, аспірантів і студентів, усіх, хто цікавиться проблемами розвитку фінансів, банківської справи та страхування в епоху глобалізації.

pdf Матеріали конференції 2018 (4.23 MB)

МОДЕРНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ: ВИКЛИКИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (24 березня 2017 року). – Кривий Ріг: ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2017. – 361 с.

Організатори конференції та редакційна колегія:

Александрова Г.М. – к.е.н., доцент кафедри фінансів та банківської справи – координатор проекту;

Слободянюк Н.О. – к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи;
Неізвестна О.В. – к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи.

У збірнику матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції розкриваються теоретико-методологічні та практичні засади модернізації фінансово-кредитної системи країни в умовах глобалізації.

Дослідження авторів спрямовано на з’ясування розвитку страхового ринку, фінансів підприємств та фінансового менеджменту, проблем реформування бюджету та міжбюджетних відносин в Україні, інноваційно-інвестиційного розвитку країни, стабілізації фінансово-кредитних відносин та податкової системи, проблем удосконалення фінансових відносин в період соціально-політичних потрясінь, актуальним проблемам сучасного банківництва та удосконалення механізмів управління кредитними ризиками суб’єктів господарювання в умовах кризи, розвитку фінансової теорії та фінансової економетрики, розширення фінансової і валютної інтеграції.

Збірник розраховано на наукових працівників, аспірантів і студентів, усіх, хто цікавиться проблемами розвитку фінансів, банківської справи та страхування в епоху глобалізації.

pdf Матеріали конференції 2017 (4.48 MB)

Фінансово-кредитні відносини макро- та мікрорівня: трансформація в епоху глобалізації: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет- конференції (25 травня 2016 року). – Кривий Ріг: ДонНУЕТ ім. М. Туган- Барановського, 2016. – 205 с.

Організатори конференції та редакційна колегія:

Александрова Г.М. – к.е.н., доцент кафедри фінансів та банківської справи; Слободянюк Н.О. – к.е.н., доцент кафедри фінансів та банківської справи; Нєізвєстна О.В. – к.е.н., доцент кафедри фінансів та банківської справи.

У збірнику матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет- конференції розкриваються теоретико-методологічні та практичні засади розвитку фінансово-кредитних відносин на мікро- та макрорівні в умовах глобалізацій них процесів та нестійкого середовища.

Дослідження авторів спрямовано на з’ясування розвитку страхового ринку, фінансів підприємств та фінансового менеджменту, проблем реформування бюджету та міжбюджетних відносин в Україні, інноваційно-інвестиційному розвитку країни, стабілізації фінансово-кредитних відносин та податкової системи, проблем удосконалення фінансових відносин в період соціально-політичних потрясінь, актуальним проблемам сучасного банківництва, розвитку фінансової теорії та фінансової економетрики, фінансової і валютної інтеграції.

Збірник розраховано на наукових працівників, аспірантів і студентів, усіх, хто цікавиться проблемами розвитку фінансів, банківської справи та страхування в епоху глобалізації.

pdf Матеріали конференції 2016 (2.76 MB)

19-20 квітня 2018 року відбулася VIIІ Міжнародна науково-практична інтернет - конференція “Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини”. Організаторами конференції є кафедра технології в ресторанному господарстві та готельної і ресторанної справи (ТРГ та ГРС). Співорганізатори конференції (партнери): Дніпропетровська облдержадміністрація та Таврійський державний агротехнологічний університет (м. Мелітополь).

Метою конференції було узагальнення нових теоретичних та прикладних результатів наукових досліджень щодо застосування харчових добавок в технологіях харчових продуктів, зберігання сировини і харчових продуктів та пошук шляхів забезпечення їх якості і безпеки.

Запропоновані тематичні напрями відзначають широкий спектр проблем сучасного знання в області харчування здорової та хворої людини.

У роботі конференції прийняли участь близько 100 учасників, які представляють:

 • 13 вищих навчальних закладів України (Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква; ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», м. Херсон; ДЗ «ЛНУ ім. Т. Шевченка», м. Старобільськ; Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг; Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця; ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М.Марзєєва», м. Київ; Інститут продовольчих ресурсів НААН, м. Київ; Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ; Національний університет харчових технологій, м. Київ; Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса; Таврійський державний агротехнологічний університет, м. Мелітополь; Харківський державний університет харчування та торгівлі, м. Харків; Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро),
 • 1 навчальний заклад Канади (Ніагарський державний коледж, м. Ніагара-он-те-Лейк, провінція Онтаріо)
 • організації США, Ізраїлю і України (Restaurant chain «Rainforest Cafe», штат Техас; Фірма «ProLife», Tel-Aviv; Компанія «Еко-Фудпартнерсшип», м. Сан-Франциско; ТОВ «FM Group», м. Київ; Кулінарна школа-студія «Su.SHEF», м. Київ).

Наукові праці було представлено на українській, російській та англійській мовах. За результатами роботи конференції підготовлено збірник матеріалів конференції.

pdf Харчові добавки Харчування здорової та хворої людини (1.55 MB)

 

Спартакіада в ДонНУЕТ

23 вересня 2019, 11:17 pm
Що там по спорту?
20.09 в парку біля ДонНУЕТу була проведена спартакіада.
У заході взяли участь 4 команди (по 2 з кожного інституту): Спорт, Комета, Титани та Вишнева сімка. Конкурсів було досить багато. Наші студенти (та викладачі) набивали ногами м'ячі, віджималися та присідали, стрибали на скакалках, крутили обручі, пробігали естафети та перетягували канат. Іншими словами – сумувати точно не довелося.
В результаті, журі змогло визначити серед наших спортсменів найспритніших та найвитриваліших.
Перше почесне місце зайняла команда Спорт, друге – Комета, третє – Титани. Перше (але з кінця) місце зайняла Вишнева сімка
Привітаємо наших героїв! Прагніть до активності та завжди займайте перші місця!!!
За активну участь у змаганнях команди були нагороджені грамотами та солодкими призами.
img_20190923_203234_299.jpg
img_20190923_203311_321.jpg
img_20190923_203244_202.jpg
img_20190923_203330_007.jpg
img_20190923_203232_286.jpg
img_20190923_203318_085.jpg
img_20190923_203302_058.jpg
img_20190923_203257_150.jpg
img_20190923_203254_047.jpg
img_20190923_203240_278.jpg
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Від сьогоднішнього дня відкрито реєстрацію на тренінги Університету АрселорМіттал!
 
Отримати можливість пройти БЕЗКОШТОВНО будь-який тренінг на вибір є у студентів, які отримали Ваучер та зареєструвалися за посиланням: Реєстрація на треніг

Фестиваль "Місто професій 2019"

25 вересня 2019, 10:52 pm
Колектив та студенти кафедри технології в ресторанному господарстві та готельно-ресторанної справи ДонНУЕТ взяли участь у фестивалі "Місто професій 2019".
Викладачі та студенти приготували для гостей свята багато цікавого зі світу готельно-ресторанної справи. Було проведено майстер-класи зі складання серветок та приготування прикрас із мастики для прикрашання торту.
Купуючи торти в магазинах або, замовляючи в кондитерських, багато хто думає, що зробити таку красу занадто складно і вчитися цьому дуже довго. Однак наші студенти показали, що зробити прикраси із мастики та перетворити звичайний торт у справжній витвір мистецтва насправді дуже просто. Важливими у даній справі є бажання та творчий підхід. До того ж, прикраси для торту можна зробити з дитиною. Як виявилося, найбільш активними учасниками даного майстер-класу були саме діти. Малеча із захопленням робила квіти, зірочки, листочки, різноманітні фігурки та розміщувала їх на торті, створюючи досить цікаву композицію.
Також дорослі та діти із великим задоволенням опановували такий цінний і корисний навик як уміння красиво складати серветки. Напевно, кожний знає про те, що святковий стіл можна прикрасити не лише вишуканими стравами, але й серветками. Раніше їх використовували лише в гігієнічних цілях, а сьогодні завдяки розмаїттю кольорів, розмірів, матеріалів та форм, вони служать ще й прикрасою столу. Завдяки їм сервіровка стає вишуканою, а створена композиція – завершеною. Отримані навички будуть корисними для учасників даного майстер-класу при організації сімейних свят чи створенні затишної атмосфери повсякденного застілля.
 
img-dc0d1a92645619e3c224c1fd53fc907f-v.jpg
img-fb23bf34dcf1859dba1953482e69f7c4-v.jpg
img-295d9b865c82a1b6ad54879a99d13972-v.jpg
img-9736b8b7b0201ec21bba1f178853c24b-v.jpg
img-5fbd6c99b9bdf14f23a85f703fbc69a2-v.jpg
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5

Наукова лабораторія була створена у 2015 році на базі кафедри економічної теорії Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

Метою діяльності лабораторії є проведення теоретичних та прикладних досліджень в галузі економіки та міжнародних економічних відносин, спрямованих на обґрунтування та розробку нових методів, форм та підходів по економічному розвитку в умовах глобалізації, впровадження результатів дослідження у практику та начальний процес.

Основні завдання:

 • створення нових знань, постановка та вирішення наукових і практичних проблем у сфері економічного розвитку;
 • підвищення якості підготовки фахівців зі спеціальності «Економіка» та «Міжнародні економічні відносини»;
 • підтримка наукових досліджень молодих вчених, спеціалістів і обдарованих здобувачів вищої освіти;
 • надання консультаційної підтримки ( на безоплатній і госпдоговорній основі) суб’єктам господарювання та органам влади щодо визначення шляхів та методів забезпечення економічного розвитку та зростання у коротко-, середньо- та довгостроковому періодах.

Основні напрямки досліджень:

 • теоретичне дослідження економічного розвитку;
 • розробка та наукове обґрунтування економічного розвитку України, регіону та Кривого Рогу;
 • проведення міжнародної науково-практичної конференції «Стійкий розвиток національної економіки: актуальні проблеми та механізми забезпечення»;
 • дослідження нормативно-правових документів, які стосуються економічного розвитку, та розробка пропозицій по їх вдосконаленню;
 • залучення до наукової роботи здобувачів вищої освіти по виявленню проблем економічного розвитку та  їх вирішенню.

Науковці НДЛ «Економіки розвитку» активно співпрацюють з науковцями Криворізького національного університету, Криворізького економічного інституту Київського економічного національного університету, Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, з органами державної влади.

Дослідження науково-дослідної лабораторії за держбюджетною тематикою:

 • 0115U005060 «Національний економічний розвиток: концепція, механізм, ресурсне забезпечення» (01.2015-12.2017 рр.);
 • 0119U101889 «Управління розвитком інноваційних систем в умовах глобалізації та інформаційного прогресу» (01.2019-12.2021 рр.).

dankeeva

Науковий керівник
Данкеєва О.М.
ORCID: 0000-0002-1314-2775

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=aV1bwkMAAAAJ

Телефон:
+38 (095) 425-27-70

E-mail:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ
Найменування дослідження Управління розвитком інноваційних систем в умовах глобалізації та інформаційного прогресу
Тип дослідження Фундаментальне дослідження
  0119U101889
Пріоритетний напрям досліджень Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкуренто-спроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави
Керівник дослідження Бочарова Юлія Геннадіївна, кандидат економічних наук, доцент
Терміни виконання 2019 - 2021 рр.
Організація дослідження

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Кафедра економіки та міжнародних економічних відносин

Організація – замовник

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Мета роботи

дослідження сутності, напрямів та особливостей управління розвитком інноваційних систем в умовах глобалізації та інформаційного прогресу

Заключний звіт  

Семінар «Роль бібліотек у сучасному світі та професійний розвиток бібліотекарів»

18 вересня 2019 року на базі ДонНУЕТ пройшов Семінар «Роль бібліотек в сучасному світі та професійний розвиток бібліотекарів», у якому взяли участь бібліотекарі нашого міста та студенти ННІЕУА.

Семінар був організований громадською організацією Асоціація «Інформатіо-Консорціум» в рамках проекту «Переміщені університети: американські книжки та професійний розвиток бібліотекарів» за фінансової підтримки Посольства США в Україні. Мета проекту – поповнення фондів бібліотек переміщених університетів книжками американських авторів і залучення центрів «Вікно в Америку» до організації навчання з актуальних питань для персоналу бібліотек.

Були висвітлені дуже цікаві теми: «Як працюють американські бібліотеки. Тенденції та новації», «Поговоримо про інтелектуальну власність. Що нового в законодавстві», «Чи вмієш ти критично мислити? Воркшоп для студентів університетів у форматі «жива бібліотека» для розвитку критичного мислення».

Також учасники переглянули відеозапис «Кібербезпека для молодого покоління. Нові виклики у світі технологій», взяли участь у тренінгу «Стоп. Час настав. Будь медіаграмотним. Захід для студентів, викладачів та бібліотекарів у форматі “Speed English”» та пройшли майстер-клас на тему «Навички 21 століття. Що потрібно сучасному студенту?»

1
1
2
2
3
3
IMG_2031
IMG_2031
IMG_2034
IMG_2034
IMG_2056
IMG_2056
IMG_2062
IMG_2062
IMG_2123
IMG_2123
IMG_2179
IMG_2179
IMG_2182
IMG_2182
IMG_2185
IMG_2185
IMG_2194
IMG_2194
IMG_2208
IMG_2208
IMG_2220
IMG_2220
IMG_2245
IMG_2245
IMG_2255
IMG_2255
IMG_2260
IMG_2260
IMG_2278
IMG_2278
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Португальська модель зростання

19 вересня 2019, 10:10 pm

Португальська модель зростання.

18 вересня 2019 року до нашого університету з цікавою лекцією завітав доктор економічних наук Жозе Ботелльо із Португалії.

У презентації йшла мова про виклики економіці Португалії 2019 р. і про взаємовідносини Португалії та України з 2014 року й донині у сфері економіки й торгівлі. Жозе не лише розкрив модель економічного зростання Португалії, а й познайомив присутніх із деякими визначними місцями своєї країни. З доповіді ми також дізналися, що Португалія входить до десятки найбезпечніших країн Європи, а також входить у 20 найсприятливіших країн для ведення бізнесу.

Жозе Ботелльо радо запросив наших студентів до плідної співпраці й пообіцяв свою допомогу й підтримку в разі потреби.

IMG-2e4aa0900012f111e0f8d8c8dd9af566-V
IMG-2e4aa0900012f111e0f8d8c8dd9af566-V
IMG-6d19c708156a10676b2f76e2cb39ca86-V
IMG-6d19c708156a10676b2f76e2cb39ca86-V
IMG-9b77fd5f493dd1b53b1cd2c3911e206e-V
IMG-9b77fd5f493dd1b53b1cd2c3911e206e-V
IMG-25fa1dffb31c58dae4077f50886b17dc-V
IMG-25fa1dffb31c58dae4077f50886b17dc-V
IMG-857a776187153383b8b01045513983ca-V
IMG-857a776187153383b8b01045513983ca-V
IMG-8535a38d67db92a2a46e19a52c2d7eb3-V
IMG-8535a38d67db92a2a46e19a52c2d7eb3-V
IMG-a228cff7699eedbff9ca721bcfe38df3-V
IMG-a228cff7699eedbff9ca721bcfe38df3-V
IMG-a468b02b29d03eab53123e9bc3febb30-V
IMG-a468b02b29d03eab53123e9bc3febb30-V
IMG-b11d7684c9eed3282a093dc711f6ec96-V
IMG-b11d7684c9eed3282a093dc711f6ec96-V
IMG-c51f387f2d0a2a8be1808353ca3defd2-V
IMG-c51f387f2d0a2a8be1808353ca3defd2-V
IMG-d778e4db3af2d71579fc3a4688a543de-V
IMG-d778e4db3af2d71579fc3a4688a543de-V
IMG-f1fc4432493e4e2ae768f6eef1f70e6a-V
IMG-f1fc4432493e4e2ae768f6eef1f70e6a-V
IMG-fe2236826bbd0a7bc6d8808b68933678-V
IMG-fe2236826bbd0a7bc6d8808b68933678-V
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

СИЛА та МІЦЬ

19 вересня 2019, 10:06 pm
1 (2)
1 (2)
3
3
Previous Next Play Pause
1 2

СИЛА та МІЦЬ

19 вересня 2019 року в стінах нашого університету відбулася зустріч із командою АрселорМіттал Кривий Ріг.

До ДонНУЕТу завітала команда Арселору, щоб ознайомити наших студентів зі своєю діяльністю. Весела та енергійна ведуча провела цікаву вікторину з питаннями про виробництво та обладнання працівників, а чарівна виконуюча обовʼязки директора департаменту з персоналу поділилась своїм «рецептом» успіху роботи у цій компанії.

Гадаємо, що їх запальний кліп на початку заходу запам'ятається всім ще надовго.

До речі, активні й талановиті студенти ДонНУЕТу сьогодні були нагороджені ваучерами на тренінги Університету АрселорМіттал Кривий Ріг. Дуже-дуже пишаємося вами!

Наостанок, хочеться побажати усім вам бути цілеспрямованими і ніколи не зупинятися на досягнутому!

1
1
2
2
20190919_113433
20190919_113433
20190919_113457
20190919_113457
20190919_113513
20190919_113513
20190919_113517
20190919_113517
IMG-00db56bddda33e8ef9a3ebdab2b53a7a-V
IMG-00db56bddda33e8ef9a3ebdab2b53a7a-V
IMG-1f171eb7d43ab5ac76d5a67a50158d18-V
IMG-1f171eb7d43ab5ac76d5a67a50158d18-V
IMG-6be088a87105e6c51a035ee2139263f7-V
IMG-6be088a87105e6c51a035ee2139263f7-V
IMG-86e54ae0c1f35c2a46bcff9fb5d99e3a-V
IMG-86e54ae0c1f35c2a46bcff9fb5d99e3a-V
IMG-7540c5292dbc2e3f2cfe4dcd805157b2-V
IMG-7540c5292dbc2e3f2cfe4dcd805157b2-V
IMG-989807ba6f7980827d3ce91f0b8d92e0-V
IMG-989807ba6f7980827d3ce91f0b8d92e0-V
IMG-a04f876143520b49472e6ffd5101eece-V
IMG-a04f876143520b49472e6ffd5101eece-V
IMG-c001bd43801903c88873d761b91f9e55-V
IMG-c001bd43801903c88873d761b91f9e55-V
IMG-e1c926cf05bcbb2aeab3a065970f5a0e-V
IMG-e1c926cf05bcbb2aeab3a065970f5a0e-V
IMG-e189387e14d5da9e0cac0b89f8d08c50-V
IMG-e189387e14d5da9e0cac0b89f8d08c50-V
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
З 9 по 27 вересня 2019 року у місті Дніпро для співробітників закладів вищої освіти регіону – Дніпропетровської, Запорізької, Донецької й Полтавської областей, за підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ Ukraine реалізується програма підготовки майбутніх тренерів-енергоаудиторів. Провiднi технiчнi ЗВО з цих областей започаткували на своїй базі атестаційні комісії для сертифiкації фахiвцiв, які мають намір провадити діяльність з сертифікації енергетичної ефективності будівель та обстеження інженерних систем.
Програма має назву «Університети – платформа для підготовки висококваліфікованих енергоаудиторів для роботи з Фондом енергоефективності». Мета програми – надати учасникам компетенції енергоаудиторів європейського зразка, що надалі забезпечать трансфер набутого досвіду студентам профільних спеціальностей закладів вищої й професійно-технічної освіти, а також професійно орієнтованим особам, які пройдуть відповідну атестацію у ЗВО.
Сьогодні, 13 вересня, на базі Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», згідно з програмою, відбулася екскурсія до профільних лабораторій кафедр електроенергетики та електропривода для ознайомлення колег-учасників тренінгу з електроустановками, які використовуються для реалізації технологічних процесів в умовах громадських і житлових об’єктів з фокусуванням на забезпечення їх енергоефективності, інноваційності, надійності, доцільності використання для задоволення потреб кінцевих споживачів.
 
Викладачі профільних кафедр НТУ «Дніпровська політехніка» продемонстрували сучасні технологічні рішення щодо забезпечення енергоефективності засобами частотно керованого електропривода, ефективного енергозабезпечення будівель, у тому числі, з використанням альтернативних та відновлюваних джерел енергії, засобів підвищення надійності електрозабезпечення та моніторингу режимів електроспоживання з використанням інноваційного діагностичного обладнання.
 
Колеги-учасники високо оцінили сучасну матеріально-технічну базу Дніпровської політехніки та у дружній дискусії поділились своїми позитивними враженнями!
Цікаво відзначити, що основній програмі передувало відвідання двох музеїв нашого університету – історичного та геолого-мінералогічного. Під час яких, наші гості здійснили екскурс в історію створення університету, поринули у світ «гірничого мистецтва», яке набуло розвитку у «найстаршому» закладі вищої освіти Дніпропетровщини – Національному технічному університеті «Дніпровська політехніка», якому через два тижні виповнюється 120 років!
Ми щиро вдячні нашим колегам із закладів вищої освіти регіону за приділену увагу й цікаву дискусію під час відвідання університету. Розвиваємо Україну разом! Нехай нам щастить!
 
Інформація - Іван Луценко, к.т.н., доцент кафедри електроенергетики ІАЦ НТУ «Дніпровська політехніка»
Фото - Володимир Туркулець, кіностудія «Юність»
18 вересня представники ректорату Університету взяли участь у регіональній зустрічі із представниками Національного агенства із забезпечення якості освіти.
Голова НАЗЯВО Сергій Квіт доповів про основні напрямки та пріоритети у  роботі Агенства.
Основна увага була приділена особливостям застосування Положення про акредитацію освітніх програм.
Атмосфера зустрічі була сповнена конструктивністю та доброзичливістю. Сергій Квіт надав вичерпні відповіді на всі питання щодо процедури акредитації, які є гострими для освітянської спільноти.

Перший модуль тренінгу для енергоаудиторів завершився у п'ятницю, 13 вересня 2019 року. У цей день були розглянуті методи діагностики будівель та проведений огляд відповідних вимирювальних приладів. Також  представники нашого університету на тренінгу Никифоров Р.П., Коренець Ю.М. та Омельченко О.В. відвідали НТУ "Дніпровська політехніка", де ознайомились з лабораторними стендами лабораторії енергоменеджменту та енергоаудиту об'єктів промислового та громадського призначення.

¦¬¦¬¦-¦-TА¦-¦¦¦¦¦-¦¬¦¦_viber_2019-09-13_16-03-25
¦¬¦¬¦-¦-TА¦-¦¦¦¦¦-¦¬¦¦_viber_2019-09-13_16-03-25
¦¬¦¬¦-¦-TА¦-¦¦¦¦¦-¦¬¦¦_viber_2019-09-13_16-03-46
¦¬¦¬¦-¦-TА¦-¦¦¦¦¦-¦¬¦¦_viber_2019-09-13_16-03-46
20190913_144617
20190913_144617
20190913_144703
20190913_144703
20190913_150025
20190913_150025
20190913_151635
20190913_151635
20190913_151806
20190913_151806
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7

Вестибюль університету

18 вересня 2019, 10:31 pm

Вестибюль університету

У нашому університеті переймаються не тільки якісним навчанням

20190910_112051
20190910_112051
20190913_121528
20190913_121528
20190915_144004
20190915_144004
IMG-bfc6f7f5178ff4fd2aab7df1d0354fc6-V
IMG-bfc6f7f5178ff4fd2aab7df1d0354fc6-V
IMG-c0f8823174f88333f71910f23f6b45d2-V
IMG-c0f8823174f88333f71910f23f6b45d2-V
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5

студентів, але й піклуються про їх відпочинок.

Напередодні нового навчального року в ДонНУЕТі був облаштований новими меблями вестибюль.

Це місце вже стало найулюбленішою зоною відпочинку наших студентів та гостей університету.

Бібліотечний простір – реальний та віртуальний

На перший план сьогодні виходить проблема організації бібліотечного простору. Сьогоднішня бібліотека покликана бути різною: з «гучними» і «тихими» зонами, з відкритими просторами і відокремленими місцями відпочинку. Тому в ДонНУЕТ завжди піклуються про потреби студентів і намагаються зробити якумога зручнішим, затишнішим і привабливішим бібліотечний простір для користувачів.

Отже, бібліотекам потрібно не лише забезпечувати максимальний об'єм інформації з вільним і рівним доступом до неї, але й створювати комфортне інтелектуальне середовище, здатне залучати і виховувати  нові покоління читачів.

Шановні студенти! Запрошуємо вас до оновленої бібліотеки нашого університету! Ми працюємо для ВАС!

1
1
20190917_102200
20190917_102200
20190917_102213
20190917_102213
20190917_102255
20190917_102255
Previous Next Play Pause
1 2 3 4

Підвищення кваліфікації – запорука професійного успіху!

Вітаємо Богатирьову Галину Андріївну, доцента кафедри туризму та країнознавства Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського зі вступом до громадської спілки «Всеукраїнська асоціація гідів» та отриманням свідоцтва про післядипломну курсову підготовку «Туристичні послуги. Вимоги до професійної підготовки та кваліфікаційних програм для гідів» за напрямом «Туристичний гід» (м. Київ, ВАГ). Отримана кваліфікація «Гід міста Кривий Ріг» – є свідченням постійного професійного зростання кафедри туризму та країнознавства, бажання у повній мірі відповідати вимогам сучасного розвитку туристичної галузі та підготовки спеціалістів даного профілю. Вищезазначена кваліфікація була отримана разом із магістранткою кафедри Головань Марією.

Бажаємо успіхів у подальшій творчій та науковій діяльності!

IMG_20190916_185842
IMG_20190916_185842
IMG-4bba5b668277293ee581de1f4259faef-й
IMG-4bba5b668277293ee581de1f4259faef-й
IMG-c2db6e1945343f03206b42fabb7d8a6a-2ф
IMG-c2db6e1945343f03206b42fabb7d8a6a-2ф
Previous Next Play Pause
1 2 3

Згідно до наказу ДонНУЕТ від 09.09.2019 р. №135 оголошується конкурс на заміщення на 3 курсі денної форми навчання освітнього ступеню «бакалавр», одного вакантного бюджетного місця за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Можливістю першочергового переведення на навчання за державним замовленням користуються особи, право яких на таке навчання визначено відповідними Законами України, Указами Президента України та Урядовими рішеннями для студентів з числа:

 • дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування віком до 23 років;
 • інвалідів 1 та 2 груп та дітей-інвалідів;
 • осіб, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;
 • дітей військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків;
 • багатодітних сімей, до складу яких уходять п'ятеро і більше дітей;
 • таких, які мають тяжке матеріальне становище тощо.

Право брати участь у конкурсі на зарахування на вакантні місця державного замовлення мають і студенти, які вступили до інших закладів вищої освіти, навчались за рахунок коштів державного бюджету і отримали згоду керівників закладів вищої освіти на переведення до ДонНУЕТ.

До участі в конкурсі на вакантні місця державного замовлення допускаються студенти, які не мають заборгованості з оплати за навчання і можуть бути віднесені до однієї із перерахованих нижче категорій:

 1. студенти денної та заочної форм навчання, яким законодавством України надано право на пільги щодо навчання за державним замовленням, що вищеперераховані.
 2. Студенти денної та заочної форм навчання, які мають середній показник рейтингу успішності не нижче 4,5 бали за результатами двох останніх сесій (ступінь «бакалавр») або останньої сесії (ступінь «магістр»).
 3. Студенти денної та заочної форм навчання, які є переможцями (лауреатами) всеукраїнських, європейських, світових чемпіонатів та змагань різних рівнів, творчих конкурсів, предметних олімпіад (конкурсів наукових робіт), зробили вагомий внесок у життя та розвиток ДонНУЕТ (інституту) та беруть активну участь в усіх напрямах діяльності Університету тощо.

Студенти, які відповідають вимогам щодо переводу на навчання за кошти державного замовлення, повинні протягом десяти днів з моменту оголошення інформації про наявність вакантного місця державного замовлення подати в директорат такі документи:

 • особисту заяву на ім'я ректора Університету;
 • копію індивідуального навчального плану здобувача вищої освіти за останні два семестри (ступінь «бакалавр») або останньої сесії (ступінь «магістр»);
 • копії документів, що дають право на отримання соціальних пільг (якщо таке право є);
 • довідку про склад сім'ї, довідку про доходи всіх повнолітніх членів сім'ї (у разі потреби);
 • копії документів, що підтверджують активну участь студента в науковому або громадському житті Університету: медалі, грамоти, дипломи, подяки тощо;
 • рішення органу студентського самоврядування.

Чекаємо на Ваші заяви до 20.09.2019 р.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ
Найменування дослідження Сучасні аспекти та методологія інтегрованого обліку в Україні
Тип дослідження Прикладне дослідження
  0118U001371
Пріоритетний напрям досліджень Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави
Керівник дослідження Шевченко Любов Ярославівна, канд. економ.наук, доцент
Терміни виконання 2017 - 2022 рр.
Організація дослідження

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Кафедра обліку та аудиту

Організація – замовник

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Мета роботи

поглиблення теоретико-методологічних підходів до розробки методу формування концептуальних засад впровадження системи інтегрованого обліку і звітності суб’єктами господарювання

Заключний звіт  
ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ
Найменування дослідження Наукове обґрунтування новітніх технологій виробів із борошна функціонального призначення 
Тип дослідження Прикладне дослідження
  0119U101832
Пріоритетний напрям досліджень Освоєння нових технологій транспортування енергії, впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії
Керівник дослідження Сімакова Ольга Олександрівна, канд. техн. наук, доцент
Терміни виконання 2018 - 2020 рр
Організація дослідження

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Кафедра технології в ресторанному господарстві та готельної і ресторанної справи

Організація – замовник

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Мета роботи

Теоретичне обґрунтування та розробка рецептур і технологій виготовлення виробів із борошна функціонального призначення з метою покращення харчування людини

Заключний звіт  
ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ
Найменування дослідження Теоретико-методологічні засади розвитку фінансової системи України на основі інноваційно-інвестиційних стратегій
Тип дослідження Фундаментальне дослідження
  0118U003859
Пріоритетний напрям досліджень концептуальні засади розробки інвестиційних стратегій розвитку фінансової системи України; оцінка інвестиційного потенціалу розвитку фінансової системи України; обґрунтування іноваційно-інвестиційних стратегій розвитку фінансової системи України
Керівник дослідження Слободянюк Наталя Олександрівна, докт.економ.наук, доцент
Терміни виконання 01.18 12.20
Організація дослідження

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Кафедра фінансів та банківської справи

Організація – замовник

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Мета роботи

Розробка теоретико - методологічних положень, методичних основ і практичних рекомендацій щодо розвитку фінансової системи України на основі інноваційно-інвестиційних стратегій

Заключний звіт  

Tренінг з енергоефективності

16 вересня 2019, 2:13 pm

Добігає кінця перший тиждень тренінгу з енергоефективності. У четвертий день навчання представники нашого університету перейшли від теорії до практичних розрахунків: визначення енергетичного балансу будівель, проробка алгоритмів розрахунку оболонки та інженерного обладнання, моделювання енергоспоживання. Отримані практичні знання будуть засновані при проведенні практичних занять на інженерних спеціальностях.

thumbnail IMG 20190912 140506

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ
Найменування дослідження Антикризовий менеджмент як фактор забезпечення економічного розвитку регіону
Тип дослідження Прикладні дослідження і розробки
  0118U100276
Пріоритетний напрям досліджень Інше (Вирішення питань забезпечення інноваційного розвитку окремих регіонів)
Керівник дослідження Іванова Наталя Сергіївна, д.е.н., доцент
Терміни виконання 2018 - 2020 рр.
Організація дослідження

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Кафедра маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування

Організація – замовник

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Мета роботи

Обґрунтування теоретико-методологічних засад і науково-практичних рекомендацій щодо формування та реалізації ефективного механізму антикризового менеджменту для забезпечення економічного розвитку регіонів в умовах децентралізації управління.

Заключний звіт  
ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ
Найменування дослідження Стратегічне управління змінами на підприємстві в умовах нестабільного зовнішнього середовища
Тип дослідження Прикладне дослідження
  0118U100488
Пріоритетний напрям досліджень Інше (вирішення питань забезпечення ефективного стратегічного управління змінами підприємств
Керівник дослідження Приймак Наталія Сергіївна, к.е.н., доцент
Терміни виконання 2018 - 2020 рр.
Організація дослідження

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Кафедра маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування

Організація – замовник

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Мета роботи

Обґрунтування  теоретико-методологічних  засад  і  науково-практичних  рекомендацій  щодо  управління  змінами  для забезпечення ефективного стратегічного управління підприємствами в динамічних умовах ринку

Заключний звіт  
ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ
Найменування дослідження Інноваційний розвиток підприємств в умовах постіндустріальної трансформації економіки
Тип дослідження Прикладне дослідження
  0118U006409
Пріоритетний напрям досліджень Соціально-економічні науки, розвиток підприємств, інноваційна діяльність
Керівник дослідження Лохман Наталя Володимирівна, канд.екон.наук, доцент
Терміни виконання 2018 - 2020 рр.
Організація дослідження

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Кафедра економіки та бізнесу

Організація – замовник

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Мета роботи

Обґрунтування методології та розробка науково-методологічних підходів до формування механізмів активізації інноваційного розвитку на всіх рівнях організації економічної системи

Заключний звіт  
ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ
Найменування дослідження Інтелектуалізація діяльності підприємств як умова інноваційного розвитку
Тип дослідження Прикладне дослідження
  0119U101084
Пріоритетний напрям досліджень Соціально-економічні науки, інтелектуалізація, інноваційна діяльність
Керівник дослідження Лохман Наталя Володимирівна, канд.екон.наук, доце
Терміни виконання 2018 - 2019 рр.
Організація дослідження

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Кафедра економіки та бізнесу

Організація – замовник

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Мета роботи

Подальша розробка теоретичних уявлень про інтелектуалізацію діяльності підприємств, виявлення і систематизація тенденцій їх інноваційного розвитку під зростаючим впливом фактора «інтелектуалізація» в сучасній економіці

Заключний звіт