Навчально-науковий інститут економіки та підприємництва
Кафедра підприємництва та торгівлі


Дисципліна

Кредити

Семестр

Бакалавр

 1.  

Безпечність товарів

3

2

 1.  

Бізнес планування

3

2

 1.  

Бізнес-планування

4,5

1,2

 1.  

Галузева економіка

4

1

 1.  

Економіка  торговельного підприємства

5

2

 1.  

Економіка біржової торгівлі

3

1,2

 1.  

Економіка і фінанси готельного та ресторанного підприємства

5

1

 1.  

Економіка і фінанси підприємства

10

1,2

 1.  

Економіка малого бізнесу

3

1

 1.  

Економіка підприємства

5

1,2

 1.  

Економіка підприємства ресторанного господарства

6,5

1,2

 1.  

Економіка праці  і соціально-трудові відносини

6

2

 1.  

Економіка праці і соціально-трудові відносини

4

1,2

 1.  

Економіка торгівлі

5

2

 1.  

Економіка туристичного підприємства

4,5

2

 1.  

Економічна звітність

3

2

 1.  

Економічний аналіз

3

1

 1.  

Експертно-аналітичні аспекти мистецтвознавства

3

2

 1.  

Естетика товарів та дизайн

3

1

 1.  

Загальна технологія  виробництва харчових продуктів та непродовольчих товарів

5

2

 1.  

Ідентифікація та кодування товарів

3

2

 1.  

Кадрова безпека

3

2

 1.  

Капітал підприємства: формування та використання

5

2

 1.  

Комерційна діяльність

5

1

 1.  

Митне регулювання ЗЕД

3

2

 1.  

Моделювання економічних рішень

3

2

 1.  

Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків

3

1,2

 1.  

Організація виробництва

3

2

 1.  

Організація торгівлі

4

1

 1.  

Основи експертизи в митній справі

4

2

 1.  

Основи митної справи

5

1

 1.  

Основи практичної товарознавчої діяльності

4

2

 1.  

Підприємництво та бізнес планування в готельно-ресторанному бізнесі

3,5

2

 1.  

Планування і контроль на підприємстві

7

2

 1.  

Поглиблене вивчення організації готельно-ресторанної справи

4

2

 1.  

Потенціал і розвиток підприємства

3

2

 1.  

Проектний аналіз

5

1

 1.  

Сертифікація

5

1

 1.  

Стратегія підприємства

5

1

 1.  

Технічне регулювання

3

2

 1.  

Технічне регулювання (Оцінювання відповідності)

4

2

 1.  

Товарна номенклатура ЗЕД

5

1

 1.  

Товарознавство (Непродовольчі продукти)

9

1,2

 1.  

Товарознавство (Пакувальні матеріали та тара)

4

1

 1.  

Товарознавство (Послуги)

3,5

2

 1.  

Товарознавство (Теоретичні основи товарознавства)

6

2

 1.  

Товарознавство (Харчові продукти)

9

1,2

 1.  

Товарознавство квіті

5

1

 1.  

Товарознавство та екогігієна харчових добавок

3

2

 1.  

Товарознавство товарів лікувально-гігієнічного призначення

3

2

 1.  

Товарознавча експертиза непродовольчих товарів

5

2

 1.  

Товарознавча експертиза продовольчих товарів

3

2

 1.  

Товарознавча експертиза товарів

5

2

 1.  

Управління витратами

5

2

 1.  

Управління якістю та безпечність непродовольчих товарів

3

2

 1.  

Управління якістю та безпечність продовольчих товарів

3

2

 1.  

Фахівець в бізнес-середовищі

3

2

 1.  

Фізіологія і психологія праці

5

2

 1.  

Формування бізнес-моделі підприємства

3

2

 1.  

Ціноутворення

3

2

 1.  

Ціноутворення  готельних послуг

3

1

 1.  

Ціноутворення та цінова політика

3

2

Магістр

 1.  

Антикризове управління підприємством

6

2

 1.  

Дослідження регіональних ринків

6

1

 1.  

Економіка закладів ресторанного господарства: реінжирінг бізнес-процесів

6

1

 1.  

Економічна діагностика

6

1

 1.  

Економічне управління

6

1

 1.  

Експертиза експортно-імпортних товарів

5

2

 1.  

Експертиза товарів

6

1

 1.  

Злиття і поглинання підприємств

5

2

 1.  

Митна справа

7

2

 1.  

Митні формальності на різних видах транспорту

6

2

 1.  

Міжнародне технічне регулювання

6

1

 1.  

Організація боротьби з митними правопорушеннями

6

2

 1.  

Соціальна відповідальність бізнесу

6

1

 1.  

Товарна інноваційна політика

6

1

 1.  

Управління бізнес-процесами

6

2

 1.  

Управління вартістю підприємства

6

2

 1.  

Управління економічною безпекою підприємства

6

2

 1.  

Управління митними ризиками

6

1

 1.  

Управління митною діяльністю

5

2

Кафедра міжнародної економіки та туризму


Дисципліна

Кредити

Семестр

Бакалавр

 1.  

Бізнес-проектування в туризмі

5

2

 1.  

Географія туризму

5

1

 1.  

Глобалізація економіки та міжнародний інноваційний процес

4

2

 1.  

Економіка зарубіжних країн

5

2

 1.  

Європейська інтеграція

3

2

 1.  

Зовнішня політика України

3

2

 1.  

Зовнішньоекономічна діяльність

3

2

 1.  

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

3

2

 1.  

Істрія міжнародних відносин

4

2

 1.  

Кон'юнктура ринку туристичних послуг

4

2

 1.  

Курортна справа

3

1

 1.  

Міжнародна економіка

5

1,2

 1.  

Міжнародна економічна діяльність України

5

1

 1.  

Міжнародний туризм

4

2

 1.  

Міжнародні перевезення

4

2

 1.  

Міжнародні фінанси

5

2

 1.  

Організація туризму (Організація анімаційної діяльності)

5

2

 1.  

Організація туризму (Організація екскурсійної діяльності)

5

1

 1.  

Організація туризму (Основи туризмознавства)

5

1

 1.  

Організація туристичного обслуговування

4

2

 1.  

Основи музеєзнавства

5

2

 1.  

Основи туризмознавства

4

1

 1.  

Світовий ринок готельних та ресторанних послуг

3

1

 1.  

Спеціалізований туризм

5

2

 1.  

Технічний аналіз

5

1

 1.  

Туроперейтинг

5

1

 1.  

Управління зовнішньоекономічною діяльністю

5

2

 1.  

Управління конкурентоспроможністю туристичних організацій

3

2

 1.  

Фундаментальний аналіз

5

1,2

Магістр

 1.  

Public Management та процеси децентралізації ЄС

6

2

 1.  

Геополітика

6

2

 1.  

Діагностика ЗЕД суб'єктів міжнародної торгівлі

6

2

 1.  

Екскурсологія

6

1

 1.  

Європейська інтеграція

6

2

 1.  

Інноваційні технології в туризмі

6

2

 1.  

Інститути ЄС та особливості регулювання економічної діяльності

6

2

 1.  

Кон'юнктура світового ринку товарів

6

2

 1.  

Міжнародна торгівля

6

1

 1.  

Міжнародна туристична логістика

6

2

 1.  

Міжнародний менеджмент

6

1

 1.  

Міжнародний туризм

6

1

 1.  

Міжнародні стратегії економічного розвитку

6

1

 1.  

Пограмний туроперейтинг в туристичному бізнесі

6

2

 1.  

Туризмологія

6

1

 1.  

Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств

6

1

 1.  

Управління якістю туристичних послуг

6

2

Кафедра іноземної  філології та перекладу


Дисципліна

Кредити

Семестр

Бакалавр

 1.  

Друга іноземна мова:
- 241 «Туризм»

10

1,2

 1.  

Іноземна мова:
- 071 «Облік і оподаткування»

5

1

 1.  

Іноземна мова:
- 051 «Економіка»
-071 «Облік і оподаткування»
- 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
- 073 «Менеджмент»
- 075 «Маркетинг»
- 076 «Підприємництво торгівля та біржова діяльність»
- 133«Галузеве машинобудування»
- 142 «Енергетичне машинобудування»
- 181 «Технології в ресторанному господарстві»
- 241 «Готельно-ресторанна справа»
- 242 «Туризм»
- 292 «Міжнародні економічні відносини»

10

1,2

 1.  

Поглиблене вивчення іноземної мови

5

1

 1.  

Професійна іноземна мова

6

1,2

Магістр

 1.  

Іноземна мова (Поглиблений курс)

6

2

Кафедра економіки


Дисципліна

Кредити

Семестр

Бакалавр

 1.  

Державне регулювання економіки

5

2

 1.  

Економіка галузевих ринків

3

2

 1.  

Економічна теорія (політична економія, макро-та міроекономіка)

3

1

 1.  

Економічна теорія, макро-та міроекономіка

3

1

 1.  

Історія економіки та економічної думки

5

1

 1.  

Макроекономіка

5

2

 1.  

Мікроекономіка

5

1

 1.  

Мікро-та макроекономіка

5

1

 1.  

Національна економіка

5

2

 1.  

Політична економія

5

1

 1.  

Ризикологія

3

2

 1.  

Соціальна економіка

3

2

Магістр

 1.  

Глобальні трансформації та розвиток

6

2

 1.  

Державне регулювання економіки та економічна політика

6

1

 1.  

Економіка інновацій та інноваційна економіка

4

1

 1.  

Економіка корупції

4

2

 1.  

Економіка соціального розвитку

6

1

 1.  

Економіка суспільного сектору

6

1

 1.  

Економічна соціологія

5

1

 1.  

Економічна теорія добробуту

5

2

 1.  

Інноваційний розвиток підприємства

6

1

 1.  

Інституціональне проектування

3

2

 1.  

Методика викладання економіки

3

2

 1.  

Навчальна педагогічна практика

3

2

 1.  

Ризикологія та економіка змін

6

2

 1.  

Соціальний розвиток

7

2

 1.  

Сучасна економічна теорія

6

1

 1.  

Управління проектами

3

1

 

Навчально-науковий інститут управління та адміністрування
Кафедра обліку і аудиту


Дисципліна

Кредити

Семестр

Бакалавр

 1.  

Аналіз господарської діяльності

5

2

 1.  

Аудит

5

1,2

 1.  

Аудит у банках

4

1

 1.  

Бухгалтерський облік

5

1,2

 1.  

Бухгалтерський облік (загальна теорія)

5

1,2

 1.  

Внутрішній господарський контроль

5

2

 1.  

Звітність підприємства

12

1,2

 1.  

Інформаційні системи в обліку і аудиті

3

2

 1.  

Облік в зарубіжних країнах

3

2

 1.  

Облік зовнішньоекономічної діяльності

5

1

 1.  

Облік і звітність в оподаткуванні

5

1

 1.  

Облік і звітність у банках

4

1

 1.  

Облік і звітність у галузях економіки

3

2

 1.  

Облік та адміністрування податків

4

2

 1.  

Облік у бюджетних установах

5

2

 1.  

Облік у недержавних фінансових установах

3

2

 1.  

Облікова політика

3

1

 1.  

Оподаткування у банках

4

2

 1.  

Фінансовий аналіз

4

2

 1.  

Фінансовий облік І

10

1,2

 1.  

Фінансовий облік ІІ

5

1

 1.  

Фінансовий облік

5

1

Магістр

 1.  

Бухгалтерський облік в управлінні підприємством

6

2

 1.  

Внутрішній аудит

6

1

 1.  

Облік зовнішньоекономічної діяльності

6

1

 1.  

Облік і оподаткування діяльності суб'єктів господарювання в Україні

6

2

 1.  

Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами

6

1

 1.  

Організація і методика аудиту за міжнародними стандартами

6

2

 1.  

Організація обліку

6

1

 1.  

Організація податкової роботи

6

2

Кафедра фінансів і банківської справи


Дисципліна

Кредити

Семестр

Бакалавр

 1.  

Банківська система

5

1

 1.  

Банківські операції

3

1

 1.  

Банківські ризики та методи їх вимірювання

3

2

 1.  

Бюджетна система

5

2

 1.  

Валютний ринок

4

2

 1.  

Валютні операції

3

2

 1.  

Гроші та кредит

5

2

 1.  

Державні фінанси

5

1

 1.  

Інвестування

3

2

 1.  

Казначейська справа

3

1

 1.  

Організація діяльності комерційного банку

3

2

 1.  

Податкова система

5

1

 1.  

Страхові послуги

3

1

 1.  

Управління фінансовими ризиками

3

2

 1.  

Фінанси

5

1

 1.  

Фінанси зарубіжних корпорацій

3

2

 1.  

Фінанси підприємства

5

2

 1.  

Фінанси, гроші та кредит

5

2

 1.  

Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва

4

2

 1.  

Фінансовий ринок

4

2

Магістр

 1.  

Бюджетний менеджмент

6

1

 1.  

Дью-Ділідженс

6

2

 1.  

Проектне фінансування

6

2

 1.  

Публічні фінанси

6

2

 1.  

Ринок фінансових послуг

6

1

 1.  

Страховий менеджмент

6

1

 1.  

Фінанси корпорацій

6

2

 1.  

Фінансова санація та банкрутство підприємства

6

2

 1.  

Фінансовий менеджмент

6

1

 1.  

Фінансовий менеджмент у банку

6

2

 1.  

Фінансово-інвестиційний аналіз

6

2

Кафедра вищої математики та інформаційних технологій


Дисципліна

Кредити

Семестр

Бакалавр

 1.  

Вища математика

6

1

 1.  

Вища математика, статистика

3

1

 1.  

Економіко-математичні методи та моделі: - економетрика

5

2

 1.  

Економіко-математичні методи та моделі: - оптимізаційні методи та моделі

5

2

 1.  

Інформатика та інформаційні технології

4

1,2

 1.  

Інформаційні технології в зовнішньоекономічній діяльності

5

2

 1.  

Математика для економістів: Теорія ймовірності і математична статистика

5

1

 1.  

Статистика

5

1

 1.  

Теорія ймовірності і математична статистика

5

1

Магістр

 1.  

Інформаційні комп'ютерні технології в ресторанному та готельному господарстві

5

2

 1.  

Інформаційні технології економічних досліджень

5

2

 1.  

Соціально-економічна статистика

5

1

Кафедра маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування


Дисципліна

Кредити

Семестр

Бакалавр

 1.  

Бенчмаркетинг

3

1

 1.  

Виробнича логістика

3

1

 1.  

Внутрішній економічний механізм підприємства

4

2

 1.  

Електронна комерція

4

2

 1.  

Електронний маркетинг

4

1

 1.  

Закупівельна логістика

3

2

 1.  

Інноваційний маркетинг

3

2

 1.  

Інтернет-маркетинг

3

1

 1.  

Інформаційні та PR технології в готельно-ресторанному бізнесі

3

2

 1.  

Логістика

3

1,2

 1.  

Логістика в туризмі

4

2

 1.  

Логістика розподілу

4

1

 1.  

Маркетинг

5

1,2

 1.  

Маркетинг в готельно-ресторанній справі

5

2

 1.  

Маркетинг підприємства

5

1

 1.  

Маркетинг послуг

5

2

 1.  

Маркетингова політика розподілу

3

1,2

 1.  

Маркетингова товарна політика

3

2

 1.  

Маркетингове ціноутворення

5

1

 1.  

Маркетингові дослідження

5

1,2

 1.  

Маркетингові комунікації

5

1,2

 1.  

Менеджмент

5

1,2

 1.  

Менеджмент в готельно-ресторанній справі

5

2

 1.  

Менеджмент в туризмі

5

1

 1.  

Менеджмент підприємств ресторанного господарства

4

1

 1.  

Менеджмент підприємства

5

1,2

 1.  

Мерчандайзинг

3

1

 1.  

Нормування та мотивація праці

5

2

 1.  

Основи логістики у галузі

3

2

 1.  

Основи менеджменту

5

2

 1.  

Офісний менеджмент

3

2

 1.  

Паблік релейшнз

5

2

 1.  

Поведінка споживачів

4

2

 1.  

Реклама в системі маркетингу

4,5

1

 1.  

Рекламна діяльність в туризмі

3

2

 1.  

Самоменеджмент

4

2

 1.  

Ситуаційний маркетинг

3

2

 1.  

Теорія організації

5

1

 1.  

Транспортна логістика

4

2

 1.  

Управління інноваціями

5

2

 1.  

Управління персоналом

5

1

Магістр

 1.  

Бренд-менеджмент

7

2

 1.  

Корпоративне управління

5

2

 1.  

Логістичний менеджмент

6

1,2

 1.  

Маркетинговий менеджмент

6

2

 1.  

Менеджмент організацій

6

1

 1.  

Менеджмент ризиків

6

2

 1.  

Міжнародний маркетинг

5

2

 1.  

Публічне адміністрування

6

1

 1.  

Стратегічне управління

6

1

 1.  

Стратегічний маркетинг

6

2

 1.  

Стратегічний менеджмент

5

2

 1.  

Товарна інноваційна політика

6

1

 1.  

Управління якістю

6

1

Кафедра гуманітарних та правових дисциплін


Дисципліна

Кредити

Семестр

Бакалавр

 1.  

Господарське право

4

1

 1.  

Господарське право. Трудове право

9

1

 1.  

Державне та регіональне управління

5

1

 1.  

Міжнародне економічне право

3

1

 1.  

Право  (Правознавство. Підприємницьке право)

4

1

 1.  

Право (Господарське право, Комерційне право)

4

1

 1.  

Психологія

3

2

 1.  

Психологія та конфліктологія

3

1

 1.  

Релігієзнавство

4

2

 1.  

Соціологія і політологія

5

2

 1.  

Трудове право

4

1,2

 1.  

Філософія

4

1

 1.  

Філософія, політологія, соціологія

3

1

 1.  

Фінансове право

3

2

Магістр

 1.  

Інтелектуальна власність

5

1

 1.  

Конституція та врядування

6

1

 1.  

Міжнародне право

6

1

 1.  

Політичні інститути і процеси

6

2

 1.  

Трудове право

4

2

 1.  

Філософія

7

1,2


Навчально-науковий інститут ресторанно-готельного бізнесу
Кафедра загально-інженерних дисциплін та обладнання


                                Дисципліна

Кредити

Семестр

Бакалавр

 1.  

Автоматизація виробничих процесів

8

1,2

 1.  

Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювння

3

2

 1.  

Використання альтернативних джерел енергії в галузі

3

2

 1.  

Гідравліка, гідро- та пневмоприводи

3

1

 1.  

Гідрогазодинаміка

5

2

 1.  

Деталі машин

5

1

 1.  

Експлуатація та обслуговування машин харчових виробництв

3

2

 1.  

Експлуатація та обслуговування холодильної техніки

3

2

 1.  

Електро- та теплотехніка

3

1

 1.  

Електроніка та мікросхемотехніка

5

2

 1.  

Електрообладнання холодильних установок

3

2

 1.  

Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка

5

1,2

 1.  

Електрофізичні методи обробки харчових виробництв

3

2

 1.  

Енергозбереження у галузі

10

1,2

 1.  

Загальна технологія  харчових виробицтв

3

2

 1.  

Комп'ютерна графіка

3

2

 1.  

Комп'ютерне проектування технологічного обладнання в галузі

3

1

 1.  

Конструкторсько-технологічна практика

3

2

 1.  

Конструкція, класифікація та типи холодильних машин

3

2

 1.  

Кріогена техніка

4

2

 1.  

Механізація ВРТС робіт у галузі

5

1

 1.  

Механічне обладнаня  ресторанного господарства

5

1

 1.  

Монтаж, діагностика та ремонт обладнання харчових виробництв

3

2

 1.  

Монтаж, експлуатація та діагностика холодильної техніки

3

2

 1.  

Нарисна геометрія та інженерна практика

5

2

 1.  

Нарисна геометрія та інженерна практика

5

2

 1.  

Обладнання кондитерського та хлібопекарського виробництва

3

1

 1.  

Опір матеріалів

5

1

 1.  

Основи кондицюювання повітря

4

1

 1.  

Основи логістики в галузі

3

2

 1.  

Основи міцності машин та їх елементів

4

2

 1.  

Основи проектування та експлуатації холодильних установок

4

1

 1.  

Основи теорії технічних систем

3

2

 1.  

Основи теорії технічних систем

3

2

 1.  

Основи технічної віброакустики обладнання галузі

3

2

 1.  

Основні технології використання холоду

3

2

 1.  

Охорона праці в галузі

3

1

 1.  

Перспективні процеси та обладнання харчових виробництв

3

2

 1.  

Прикладна механіка, процеси та апарати харчових виробництв

5

1

 1.  

Проектування деталей машин методами комп'ютерного моделювання

3

2

 1.  

Проектування промислової холодильної техніки

3

2

 1.  

Процеси і апарати харчових виробництв

5

2

 1.  

Ремонт та обслуговування побутових холодильників

3

2

 1.  

Сучасні системи холодопостачання

5

1

 1.  

Тенденції розвитку машин та технічних систем в харчовій промисловості

3

2

 1.  

Теоретична механіка

5

1

 1.  

Теоретична механіка та опір матеріалів

4

1

 1.  

Теоретичні основи електротехніки

5

1

 1.  

Теоретичні основи теплотехніки

5

1

 1.  

Теорія механізмів та машин

5

2

 1.  

Теорія теплообміну в холодильній техніці

3

2

 1.  

Теплове обладнання ресторанного господарства

5

2

 1.  

Тепломасообмін

3

2

 1.  

Теплообмінні апарати промислових холодильтних установок

3

1

 1.  

Теплотехнічні установки підприємств

3

1

 1.  

Технічна термодинаміка

5

1,2

 1.  

Технологічне обладнання  харчових виробництв

5

2

 1.  

Технологічні основи машинобудування

3

2

 1.  

Технологія холодильного машинобудування

5

2

 1.  

Устаткування в ресторанному господарстві

3

1

 1.  

Устаткування закладів ресторанного господарства

3

2

 1.  

Фізика

3

1,2

 1.  

Холодильне технологічне та торговельне  обладнання харчових виробництв та стаціонарні установки

5

2

 1.  

Холодильні компресорні машини та установки

5

1

 1.  

Холодильні машини

3

1

 1.  

Холодильні технології

5

1

 1.  

Холодильні установки промислових підприємств

3

2

Магістр

 1.  

Методологія створення прогресивного механічного обладнання

6

1

 1.  

Методологія створення прогресивного теплового обладнання

6

1

 1.  

Методологія створення прогресивного холодильного обладнання

6

1

 1.  

Моделювання робочих процесів технологічного обладнання

6

2

 1.  

Моніторинг параметрів технологічного обладнання

6

2

 1.  

Організація підприємств в галузі

6

1

 1.  

Розрахунок та конструювання апаратів в галузі

6

2

 1.  

Система автоматичного проектування технологічного обладнання харчових виробництв

6

2

Кафедра технологій в ресторанному господарстві та
готельної і ресторанної справи


Дисципліна

Кредити

Семестр

Бакалавр

 1.  

Барна справа та організація роботи сомельє

4

2

 1.  

Гігієна і санітарія

4

2

 1.  

Громадське будівництво та інженерне обладнання будівель

3

2

 1.  

Дизайн об'єктів та інтер'єр приміщень, закладів готельно-ресторанного бізнесу

5

1

 1.  

Загальна технологія харчових виробництв

3

2

 1.  

Інноваційні технології в готельно-ресторанному господарстві

5

2

 1.  

Комп'ютерне технологічне проектування

4

1

 1.  

Кулінарне мистецтво країн світу

5

2

 1.  

Методи контролю в галузі

5

2

 1.  

Мікробіологія та товарознавство

3

1

 1.  

Організація готельного господарства

4

1,2

 1.  

Організація ресторанного господарства

12

1,2

 1.  

Основи автоматизованого проектування та дизайн об'єктів ресторанного господарства

4

2

 1.  

Основи кулінарної майстерності

3

2

 1.  

Основи наукових досліджень та інтелектуальна власність

4

1,2

 1.  

Поглиблене вивчення технології в ресторанному господарстві

3

1

 1.  

Проектування закладів ресторанного господарства

5

1,2

 1.  

Проектування об'єктів готельно-ресторанного господарства

5

1,2

 1.  

Теоретичні основи харчових технологій

4

2

 1.  

Технологія продукції ресторанного господарства

7

1,2

 1.  

Технологія спеціальних продуктів

3

2

 1.  

Управління якістю продукції та послуг ресторанного господарства

5

2

 1.  

Фізіологія, гігієна і санітарія

5

2

 1.  

Харчова хімія

3

1,2

 1.  

Харчові технології

8

1,2

 1.  

Хімія

5

1

Магістр

 1.  

Інноваційні ресторанні технології

6

1

 1.  

Інноваційні технології у готельному господарстві

6

2

 1.  

Комп'ютерне моделювання в галузі

4

1

 1.  

Методологія наукових досліджень та інтелектуальна власність

6

1

 1.  

Методологія наукової творчості

6

1

 1.  

Науково-дослідна робота та патентознавство

6

2

 1.  

Національні кухні країн світу

5

2

 1.  

Організація санаторно-курортного господарства

6

2

 1.  

Технологічні основи безпеки харчових продуктів

6

2

 1.  

Технологія спеціальних харчових продуктів

3

1

 1.  

Управління якістю та методи системного аналізу продукції та послуг ресторанного господарства

6

1

Кафедра українознавства


Дисципліна

Кредити

Семестр

Бакалавр

 1.  

Ділова українська мова

5

2

 1.  

Діловодство в туристичній діяльності

4

2

 1.  

Діловодство в туристичній діяльності

4

2

 1.  

Етика службового спілкування

3

2

 1.  

Історія української державності та культури

5

1

 1.  

Конфліктологія в туризмі

3

1

 1.  

Культура гостинності

3

2

 1.  

Риторика

3

1,2

Магістр

 1.  

Наукова українська мова

4

1,2

Оцініть матеріал!
(0 голосів)