Інформаційний лист - ВСТУП 2018

22 March 2018, 1:42 am
Published in To acting
Read 2924 times Last modified on Tuesday, 10 April 2018 14:51
There is no translation available.

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг

Один із найстаріших вищих навчальних закладів України

– заснований у 1920 році –

проводить у 2018 році прийом на навчання для здобуття вищої освіти за ступенем БАКАЛАВРА на денну та заочну форми навчання

на основі повної загальної середньої освіти за такими спеціальностями:

 • 051 Економіка
 • 071 Облік і оподаткування
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування
 • 073 Менеджмент
 • 075 Маркетинг
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 • 133 Галузеве машинобудування
 • 142 Енергетичне машинобудування
 • 181 Харчові технології
 • 241 Готельно-ресторанна справа
 • 242 Туризм
 • 292 Міжнародні економічні відносини

 

  pdf завантажити Інформаційний лист - ВСТУП 2018 (826 KB)

 

ТЕРМІНИ ПРИЙОМУ ЗАЯВ І ДОКУМЕНТІВ, КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ТА ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ

Форма навчання

Прийом документів на основі

Вступні випробування на основі

Рейтинговий список

на основі

Виконання вимог до зарахування на основі

Зарахування

на основі

ПЗСО

МС

ПЗСО

МС

ПЗСО

МС

ПЗСО

МС

ПЗСО

МС

ДЕННА

12.07 -26.07.

2018 р.*

12.07 -

26.07.

2018 р.

21.07-

26.07.

2018 р.**

25.07 -

31.07. 2018 р.

не пізніше 01.08.

2018 р.

02.08. 2018 р.

до 18 00

год. 06.08. 2018 р.

до 18 00

год. 07.08. 2018 р.

не пізніше 1200  год. 07.08.

2018 р.

08.08. 2018 р.

ЗАОЧНА

19.07 -

19.08.

2018 р.

20.08 -

23.08.

2018 р.

27.08. 2018 р.

до 18 00

год. 30.08. 2018 р.

31.18.

2018 р.

 

Примітка: ПЗСО – повна загальна середня освіта; МС – молодший спеціаліст.

*   вступники, які вступають на основі співбесіди або вступних іспитів в ДонНУЕТ – до 20.07.2018 р.

** вступники, які проходять співбесіду – 21.07-23.07.2018 р.

СТРОК НАВЧАННЯ (до ступеня бакалавра):

- на основі  ПЗСО – денна форма навчання – 4 роки;   заочна форма – 4,5 роки,

- на основі  МС – 3 роки (денна та заочна форми навчання).

 

При вступі на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО вступники подають заяви тільки в електронній формі (крім осіб, які мають спеціальні права на участь у конкурсному відборі) шляхом заповнення у режимі он-лайн електронної форми на сайті за адресою:       ez.osvitavsim.org.ua.

 Під час подання заяви електронній формі знадобляться наступна інформація та документи:

 • адреса електронної пошти: необхідно завчасно зробити поштову скриньку або використати вже існуючу;
 • номер, пін-код та рік отримання сертифіката ЗНО;
 • серія та номер атестата про повну загальну середню освіту;
 • середній бал додатка до атестата, обчислений за 12-бальною шкалою;
 • сканована копія (фотокопія) додатка до атестата;
 • сканована копія (фотокопія) кольорової фотокартки розміром 3х4 см.

Копії бажано зробити завчасно за допомогою якісних сканерів. Більш детально ознайомитися із порядком подання заяви в електронній формі можна у Додатку 5 до Правил прийому до ДонНУЕТ.

Вступники можуть подати до 7 заяв на місця державного замовлення

не більше ніж з чотирьох спеціальностей.

Подання заяв для участі в конкурсі на місця за

кошти фізичних або юридичних осіб не обмежується.

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ:

(при подачі заяви в паперовій формі або при виконанні вимог до зарахування - див. розділ 6 Правил прийому)

 • дві копії документа, що посвідчує особу;
 • дві копії довідки про одержання ідентифікаційного номера;
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • копія сертифіката (сертифікатів) ЗНО - для вступників на основі ПЗСО;
 • 4 кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються!

Оригінали документів ВСТУПНИК ПОДАЄ ОСОБИСТО лише один раз при виборі місця навчання

(при виконанні вимог до зарахування).

У 2018 р. приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання

2016, 2017 та 2018 років,

крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов.

Оцінки з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються лише із сертифікатів ЗНО 2018 року.

   Для конкурсного відбору осіб, які на основі ПЗСО вступають на 1 курс для здобуття ступеня бакалавра, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних іспитів) (див. таблиці), середнього бала додатка до документа про повну загальну середню освіту, балів за успішне закінчення підготовчих курсів та за участь в олімпіадах ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, з урахуванням вагових коефіцієнтів, передбачених Правилами прийому до ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського.


 

ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ

для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра

ДОДАТКОВІ БАЛИ МОЖНА ОТРИМАТИ:

ДонНУЕТ організовує та проводить підготовчі курси до складання ЗНО з конкурсних предметів за успішне закінчення яких, можна отримати до 10 додаткових балів до конкурсного бала при вступі.

Університет запрошує учнів до участі в березні-травні 2018 р. в олімпіадах з наступних навчальних предметів: українська мова та література, математика, іноземна мова, хімія, фізика. Учасникам олімпіад ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського для професійної орієнтації вступників на основі ПЗСО нараховуються додаткові бали до оцінки сертифіката ЗНО з одного відповідного предмета при розрахунку конкурсного бала в обсязі до 20 балів.

 

За інформацією з питань підготовчих курсів та участі в олімпіадах  можна звертатися до Приймальної комісії за телефоном +38 (068) 222-60-54.

Всі вступники, які подають заяви до ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, автоматично отримують до 8 додаткових балів

(за рахунок регіонального коефіцієнту, що дорівнює 1,04)

Додаткові бали – шанс отримати місце за державним замовленням 


 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ОСІБ,

які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (випускників технікумів/коледжів) та вступають для здобуття ступеня бакалавра за скороченим терміном навчання

Особи, які вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, приймаються на навчання на перший курс і зараховуються за державним замовленням лише в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність, або на спеціальності 133 Галузеве машинобудування, 142 Енергетичне машинобудування, 181 «Харчові технології».

При вступі для здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста вступники складають фахове випробування зі спеціальності (у письмовій формі за тестовими технологіями).

Програми фахових випробувань будуть оприлюднені на веб-сайті університету та в приймальній комісії за три місяці до початку прийому документів.

Конкурсний відбір даної категорії вступників здійснюється за сумою балів, отриманих на фаховому вступному випробуванні в ДонНУЕТ  імені Михайла Туган-Барановського.

До участі в конкурсі, за всіма спеціальностями допускаються вступники, які на іспиті з фахових дисциплін отримали не нижче 140 балів.

Чекаємо Вас за адресою:

Україна, м. Кривий Ріг, вул. Трамвайна, 16., к. 310

тел.: +38 (056) 409-77-90, +38 (068) 222-60-54, +38 (063) 046-22-47, +38 (099) 001-20-84.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      www.donnuet.edu.ua

 

Rate this item
(0 votes)