Українська премія «ДЛЯ ЖІНОК В НАУЦІ–2018» від ТОВ «Лореаль Україна»

22 May 2018, 1:56 pm Written by 
Read 1315 times
There is no translation available.

Премія для жінок у науці від ТОВ «ЛОРЕАЛЬ УКРАЇНА» – це премія, запроваджена ТОВ «ЛОРЕАЛЬ УКРАЇНА» у партнерстві з Національною Академією Наук України під патронатом Національної комісії України у справах ЮНЕСКО задля сприяння збільшенню кількості жінок, які професійно проводять наукові дослідження у галузі STEM (наука, технології, інжиніринг та математика) на території України в будь-якому державному вищому навчальному закладі, їх дослідницьких центрах або Національній Академії Наук України, та заохочення за їхній внесок у розвиток української науки.

Дедлайн: 22.11.2018

Тип гранта: Award;

 Веб-сайт: forwomeninscience.in.ua

Премія згідно з цією програмою є частиною глобальної Програми L’ORÉAL-ЮНЕСКО «Для жінок у науці», що сприяє збільшенню внеску жінок у сферу наукових досліджень на глобальному рівні з 1998 року.

Програма «Для жінок у науці» (надалі – Програма) в Україні, запроваджена ТОВ «ЛОРЕАЛЬ УКРАЇНА» у партнерстві з Національною Академією Наук України під патронатом Національної комісії України у справах ЮНЕСКО, має на меті підтримувати та заохочувати молодих жінок-науковців у сфері природничих наук.

За результатами проведення Програми, трьом учасницям, яких визначать переможницями, буде присуджено премії відповідно до Правил Програми.

Інформування про Правила Програми та зміни до них здійснюється на сайті www.forwomeninscience.in.ua

2.1. Організатором Програми є Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛОРЕАЛЬ УКРАЇНА» (надалі – Організатор). Адреса місцезнаходження Організатора: вулиця Миколи Грінченка, будинок 4В, м. Київ, 03039.

2.2. Партнером Програми є Національна Академія Наук України (надалі – Науковий партнер). Адреса місцезнаходження: вулиця Володимирська, 54, м. Київ, 01030.

2.3. Патронат Програми – Національна комісія України у справах ЮНЕСКО. Адреса місцезнаходження: Михайлівська площа, 1, Київ 01018.

2.4. Організаційним партнером Програми є Громадська організація «Центр «Розвиток Корпоративної соціальної відповідальності» (надалі – Партнер). Адреса місцезнаходження Партнера: проспект Гагаріна, 23, оф. 802, м. Київ, 02094.

3.1. У Програмі беруть участь жінки, які професійно проводять наукові дослідження у галузі STEM (STEM розшифровується як: наука, технології, інжиніринг та математика) на території України в будь-якому державному вищому навчальному закладі, дослідницьких центрах цих закладів або Національній Академії Наук України і відповідають таким умовам (надалі – Учасниця або Учасниці):

  • є громадянками України;
  • віком від 18 до 40 років на момент закінчення терміну подання заяв;
  • наявність наукового ступеня;
  • наявність публікацій у журналах, що індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus та/або WebofScience;
  • соціальна активність задля популяризації науки.

 

3.2. Не визначаються Учасницями Програми та не мають права брати участь у Програмі:

  • співробітники та представники Організатора, а також члени їхніх сімей

(першого і другого ступенів спорідненості);

  • члени сімей членів журі (першого і другого ступенів спорідненості);
  • іноземці та особи без громадянства.

 

4.1. Програма проводиться на всій території України, крім тимчасово окупованих територій (території Автономної Республіки Крим та зони проведення АТО).

 

4.2. Період проведення Програми: з 24.04.2018 р. по 22.11.2018 р. включно.

 

5.1. Організатор відзначить премією трьох Учасниць Програми, які будуть визначені відповідно до цих Правил (надалі – Переможниці). Премії буде присуджено Переможницям, що відповідають критеріям, встановленим у п. 3.1, та виконали всі умови цих Правил.

Кожна премія становить 120 000 (сто двадцять тисяч гривень) українських гривень і може бути використана Переможницями на власний розсуд. Компанія додатково відрахує обов’язкові платежі та збори, передбачені чинним законодавством України (надалі – Премія).

5.2. Імена Переможниць публічно оголосять на офіційній церемонії у листопаді 2018 року (місце та точна дата нагородження будуть повідомлені Учасницям окремо).

5.3. Оподаткування Премій здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Відповідальний за нарахування та сплату податків, пов’язаних із врученням Премії, Організатор.

 

Rate this item
(0 votes)