VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Економіка і управління в умовах глобалізації» Featured

5 June 2018, 5:15 pm
Published in Announcements
Read 808 times
There is no translation available.

25 травня 2018 року у Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського пройшла VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Економіка і управління в умовах глобалізації». Проведення конференції було організоване кафедрою підприємництва і торгівлі.

Робота конференцій була організована в межах наступних тематичних напрямів:

  1. Механізми ефективної організації та управління підприємницькою діяльністю в умовах глобального зростання ентропії економічних процесів;
  2. Стратегії розвитку та антикризове управління підприємством в умовах загострення конкуренції на внутрішніх та зовнішніх ринках;
  3. Економіко-правове забезпечення функціонування підприємств – актуальні проблеми та ефективні практики в умовах глобальної інтеграції економічних процесів;
  4. Теоретико-методичні та прикладні аспекти організації митної справи в умовах інтеграції України до економічної системи Європейського Союзу;
  5. Товарознавство та комерційна діяльність, як складові сучасних бізнес-процесів;
  6. Організація та управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств в умовах глобалізації.

В роботі конференції взяли участь більше 100 авторів наукових досліджень.

Організаційний комітет висловлює подяку всім, хто прийняв участь у конференції та запрошує до подальшої співпраці.

Посилання на збірник матеріалів конференції  pdf Materialy konferentsii Ekonomika i upravlinnia v umovakh hlobalizatsii 25 05 2018 DonNUET Kryvyi Rih (4.80 MB)

Rate this item
(0 votes)
 

Our parthners

www.prostopros.ru