About the University

About the University (11)

Children categories

Certification of energy efficiency

Certification of energy efficiency (3)

Donetsk National University of Economics and Trade named after Mykhailo Tugan-Baranovsky holds advanced training and professional certification of persons intending to carry out activities on certification of energy efficiency and engineering systems inspection.

 

 

View items...

Бібліотека

8 October 2019, 2:00 pm Written by
Published in About the University
There is no translation available.

 

Відповідно до укладеного договору з Державною науково-технічною бібліотекою України (м. Київ) за сприяння МОН України Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського має право на необмежений доступ і використання електронних міжнародних наукометричних баз Scopus та Web of Science в режимі он-лайн.

Доступ до баз даних наукової інформації є можливим для науково-педагогічних працівників Університету, науковців та інших окремих зацікавлених осіб, які не є співробітниками Університету,  але мають професійну потребу в доступі до електронних наукових баз даних в режимі он-лайн, здійснюється через ІР-адресуДонецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 193.151.12.103. Для здійснення входу в бази Scopus та Web of Science необхідно з комп`ютерів Університету з зазначеною вище ІР-адресою перейти за допомогою будь-якого браузеру за посиланнями https://www.scopus.comhttps://www.webofknowledge.com.

Менеджмент якості

21 August 2017, 12:52 pm Written by
Published in About the University
There is no translation available.

Національна доктрина розвитку освіти одним з пріоритетів вбачає постійне підвищення якості освіти, оновлення її змісту та форм організації навчального процесу з метою розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України, підготовка покоління людей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя, оберігати й примножувати цінності національної культури та громадянського суспільства, розвивати і зміцнювати суверенну, незалежну, демократичну, соціальну та правову державу як невід'ємну складову європейської та світової спільноти.

ДонНУЕТ постійно удосконалює внутрішні процеси забезпечення якості освітньої діяльності і невпинно формує цілісну систему менеджменту якості.

У ДонНУЕТ розроблено та впроваджено систему управління якістю у сферах надання освітніх послуг та науково-дослідної діяльності. Система управління якістю сертифікована на відповідність вимогам ISO 9001:2015 органом сертифікації систем менеджменту DQS (акр. DAkkS)  (реєстраційний номер сертифікату 31400257 QM15, дійсний з 06.07.2018 р. до 05.07.2021 р., дата сертифікації 06.07.2018 р.).

848x0 towidth 90 1 848x0 toWidth 90 848x0 towidth 90 2 848x0 toWidth 90 848x0 towidth 90 3

 

Документальне забезпечення системи менеджменту якості ДонНУЕТ охоплює 25 стандартів, 115 положень, а також Статут ДонНУЕТ,  Колективний договір, Стратегію розвитку ДонНУЕТ на 2017-2020 рр., Антикорупційну програму, Кодекс етики та гідності, 3 стратегії розвитку навчально-наукових інститутів, 10 стратегій розвитку кафедр.

  pdf Політика в сфері якості (149 KB)

  pdf Положення про Раду з якості (2.52 MB)

  pdf Організаційна структура системи менеджменту якості ДонНУЕТ (66 KB)

Public Reception

17 August 2017, 12:33 pm Written by
Published in About the University

Public Reception

Graph of personal reception of citizens

Position, Surname, Name and Patronymic

Address

Day of admission

Hours of admission

Acting Rector
Chernega Oksana Bohdanovna

Street Tramway, 16

Monday

From 09.00 to 11.00

First vice-rector
Malovichko Svetlana Viktorovna

Street Tramway, 16

Tuesday

From 09.00 to 12.00

Chief Accountant
Arutyunova Teresa Andriivna

Street Tramway, 16

Tuesday

From 14.00 to 17.00

Head of Human Resources
Suslova Larisa Vitalievna

Street Tramway, 16

Wednesday

From 14.00 to 17.00

Leading Legal Counsel
Yemelyanova Anna Gennadyivna

Street Tramway, 16

Thursday

From 09.30 to 12.30

Відповідно до Статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» надання публічної інформації ДонНУЕТ здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію можна здійснити запит шляхом заповнення відповідної форми запитів на інформацію.

Запит на інформацію має містити:

  • ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;
  • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
  • підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Запити на отримання публічної інформації надсилати за адресою: 50005 Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Трамвайна, 16 або електронною поштою: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Donetsk National University of Economics and Trade named after Mykhailo Tugan-Baranovsky (DonNUET)

Ukrainian higher educational establishment with 97 years of history which predetermined the development of national economy of Ukraine by its educational and scientific activities, trained more than 150 thousand experts in the field of economics and trade, which was and remains the powerful research and educational center.  

The pioneers of the major innovations in the university’s activities, the main driving force of the development, leaders in science and education were university rectors, including the first rector M.V. Ptukha, then academician K.H. Voblyi, professors P.T. Rudenko, S.A. Minkevych, O. D. Ivanchykhin, O.A. Bairachnyi, F.D. Fesenko, V.M. Filippov, I.V. Soroka.

According to the State Accreditation Committee resolution on July 7, 1998 (Minutes № 15) the university was accredited as a whole as a higher educational establishment of the fourth level. In 2008, in connection with the planned accreditation, the university confirmed this status (certificate series RD-IV № 056307 of 11.11.2009 , Added: Series RD-IV № 0572886 of 15.12.2014).

The university was given the national status by the Decree of the President of Ukraine № 169/2007 of 03.03.2007.

The DonNUET history consists of four main periods of the development:

1920-1934 – Kyiv period:

• Ukrainian Cooperative Institute named after Professor M. I. Tugan-Baranovsky (1920-1921);

• Faculty of Kyiv Institute of National Economy (1921-1922);

• Kyiv Cooperative College (1922-1926);

• Kyiv Cooperative Institute named after V. Ya. Chubar (1926-1930);

• Kyiv Institute of Consumer Cooperation (1930-1934);

1934-1959 – Kharkiv period:

• All-Ukrainian Institute of Consumer Cooperation (1934-1936);

• Ukrainian Institute of Soviet Trade (1936-1940);

• Kharkiv Institute of Soviet Trade (1940-1959);

1959-2014 – Donetsk period:

• The Stalinist Institute of Soviet Trade (1959-1961);

• Donetsk Institute of Soviet Trade (1961- 1992);

• Donetsk Commercial Institute (1992 - 1997);

• Donetsk State Commercial Institute (1997 - 1998);

• Donetsk State University of Economics and Trade (1998 - 2000);

• Donetsk State University of Economics and Trade named after M. Tugan-Baranovsky (2000 - 2007);

• Donetsk National University of Economics and Trade named after M. Tugan-Baranovsky (since 2007).

2014 – till present – Kryvyi Rih period.

Legal Address: 13, Kurchatova Str., City of Kryvyi Rih, Dnipropetrovsk region, 50042.

Postal address: 16, Ostrovskoho Str., City of Kryvyi Rih, Dnipropetrovsk region, 50005.

Telephone number:  +38 (056) 409 - 77 - 97

Fax: +38 (056) 409 - 77 - 97

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Training of specialists is carried out according to the following curricula:

 

Specialty Code

Specialty

Licence Amount

Full-time training

Part-time training

Bachelor Degree

051

Economics

70

150

056

International Economic Relations

75

15

071

Accounting and Taxation

75

150

072

Finance, Banking and Insurance Business

75

150

073

Management

70

75

074

Public Management and Administration

70

75

075

Marketing

75

75

076

Entrepreneurship, Commerce and Exchange Activities

50

75

Specialization “Economic and Legal Support of Entities”

25

25

Specialization : “Personnel Management”

25

-

Specialization : “Product Management”

50

75

Specialization :  “Commodity Science and Expert Examination in Customs”

50

75

133

Industrial Engineering

75

75

142

Power Engineering Industry

50

-

181

Food Technologies

75

200

241

Hotel and Catering Business

100

50

242

Tourism

75

50

Specialist Academic level

051

Economics

40

100

056

International Economic Relations

20

15

071

Accounting and Taxation

80

125

072

Finance, Banking and Insurance Business

70

165

073

Management

55

60

075

Marketing

70

90

076

Entrepreneurship, Commerce and Exchange Activities

130

225

133

Industrial Engineering

50

75

181

Food Technologies

75

100

241

Hotel and Catering Business

25

30

242

Tourism

25

25

Master Degree

051

Economics

35

25

056

International Economic Relations

25

15

Specialization : “Economic policy of European Union”

25

-

071

Accounting and Taxation

50

25

072

Finance, Banking and Insurance Business

75

25

073

Management

60

15

074

Public Management and Administration

50

15

075

Marketing

50

25

076

Entrepreneurship, Commerce and Exchange Activities

145

80

133

Industrial Engineering

30

25

181

Food Technologies

50

25

241

Hotel and Catering Business

35

-

242

Tourism

25

25

 

Having recognized the achievements in students’ training and in connection with the 50th anniversary of its founding in 1970 the University was awarded the Diploma of the Presidium of the Supreme Soviet of the Ukrainian SSR.

For significant contributions to the development of Ukrainian higher education the University was awarded: by the International Personnel Academy with the Order “Poshana” ("Honor") (2002), within the framework of the International Academic Rating "Golden Fortune" – with the Silver Stella and Diploma of Quality (2003), with the silver medal of "10 years of Independence of Ukraine", with the Order of “Svyatiy Dmytro Solunskiy” ("Saint Demetrios of Solun"), with the bronze medal on the results of VIII International exhibition of educational establishments "Modern education-2005".

Significant achievements of the University in the period of 2006-2015 in all spheres of work were noted:
- At the state level: with the Prime Minister of Ukraine acknowledgment "For significant contribution to the development of education and science in the field of economy and trade, for training highly qualified specialists for agriculture and food producing sector and high scientific achievements" (2010); with Diplomas of the Ministry of Education and Science of Ukraine "For international cooperation in education and science" (2007); "For the development of material and technical base of the institution" (2007); with the silver medal of the XI International exhibition of educational establishments "Modern education – 2008", with gold medals: International specialized exhibition "Education and Career –    Prospective University Student– 2010" in the nomination "Achievements in the employment of graduates of higher educational institution", International exhibitions "Innovations in modern education” (2010, 2012, 2013) in the category "Innovations in cooperation of higher educational institutions with the labor market"; with the Diplomas of the Ministry of Education and Science of Ukraine for the results of the participation in the international exhibitions "Education and Career" (2006, 2009, 2010, 2012, 2013) – for active career - guidance work among young people and high level professional training; "Innovation in Education of Ukraine" (2010, 2012) – for active implementation of the educational innovation in training process; "Modern educational institutions-2011", "Modern Education in Ukraine" (2011) – for high creative achievements in improving the educational process content of the national education system, "Modern educational institutions-2013" – for contribution to the development of national education; with the Diplomas of the Ministry of Education and Science of Ukraine "Leader of higher education in Ukraine - 2012" and "Leader of the national system of rating evaluation of higher educational institutions of Ukraine - 2012".

The DonNUET is awarded with the International sign "Socrates Gold Medal" for outstanding scientific studies and their dissemination (London, UK, 2012).

According to the rating of the Ministry of Education and Science of Ukraine the University was three times winner in the group of economic and humanitarian higher educational establishments (2005-2006, 2006-2007, 2007-2008).

In 2008 DonNUET gained membership in the European University Association and the Association of Economic Universities of Southeastern Europe and the Black Sea region, and in September 2010 it joined the Bologna process in the framework of signing the Great Charter of universities in the city of Bologna (Italy).

The priorities of the international activity of the DonNUET are internationalization of education and the search for new forms of international cooperation, assisting the harmonization of Ukrainian and European education, improving the quality of the educational process. DonNUET is a member of international educational associations: institution "Great Charter of Universities", International Association of Commerce and Economic Education, the Association "Eurasian Economic Club of scientists".

Due to the complicated socio-political situation in the east of Ukraine and the continuation of the armed conflict in the city of Donetsk, according to the Decree of the Ministry of Education and Science of Ukraine №1178 of 17 October 2014, DonNUET carries out its activities in the city of Kryvyi Rih.

University Development Strategy for 2016-2020 envisages improving the quality of specialists training on the ground of responsibility intensification of students and the educational institution for learning outcomes; introduction of new educational programmes, courses, trainings, disciplines; development of material and technical base; expanding of areas of fundamental and applied research; support of student government.