Інформаційне забезпечення процесу вибору маркетингової товарної стратегії підприємства

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ
Найменування дослідження Інформаційне забезпечення процесу вибору маркетингової товарної стратегії підприємства 
Тип дослідження Прикладне дослідження
Номер державної реєстрації 0115U005100
Пріоритетний напрям досліджень Наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкуренто-спроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави
Керівник дослідження Ільєнко Юлія Ігорівна, канд.економ.наук, доцент
Терміни виконання 2015 - 2017 рр.
Організація дослідження Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Кафедра математики та інформаційних систем
Організація – замовник Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Мета роботи Аналіз та розробка теоретико-методологічних та практичних основ і моделей удосконалення інформаційного забезпечення процесу вибору маркетингової товарної стратегії підприємства
Заключний звіт