Науково-інноваційне рішення проблеми персоніфікації харчування в Україні

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ
Найменування дослідження Науково-інноваційне рішення проблеми персоніфікації харчування в Україні 
Тип дослідження Прикладне дослідження
Номер державної реєстрації 0114U000560
Пріоритетний напрям досліджень Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань
Керівник дослідження Дітріх Ірина Вікторівна, канд.хім.наук, доцент
Терміни виконання 2014 - 2015 рр.
Організація дослідження Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Кафедра товарознавства та експертизи в митній справі
Організація – замовник Міністерство освіти і науки України
Мета роботи Мета науково-дослідної роботи полягає у дослідженні причинно-наслідкового зв’язку у ланцюгу «харчування-здоров’я» і обґрунтування та розробка науково-інноваційного рішення щодо проблеми персоніфікації харчування в Україні на основі принципів нутріціології та харчової комбінаторики
Анотований звіт  
Заключний звіт