Сучасні аспекти та методологія інтегрованого обліку в Україні

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ
Найменування дослідження Сучасні аспекти та методологія інтегрованого обліку в Україні
Тип дослідження Прикладне дослідження
  0118U001371
Пріоритетний напрям досліджень Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави
Керівник дослідження Шевченко Любов Ярославівна, канд. економ.наук, доцент
Терміни виконання 2017 - 2022 рр.
Організація дослідження

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Кафедра обліку та аудиту

Організація – замовник

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Мета роботи

поглиблення теоретико-методологічних підходів до розробки методу формування концептуальних засад впровадження системи інтегрованого обліку і звітності суб’єктами господарювання

Заключний звіт