Наукова лабораторія була створена у 2016 році на базі кафедри маркетингу, менеджменту та публічного управління Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

Метою діяльності лабораторії є проведення теоретичних та прикладних досліджень в галузі публічного адміністрування та управління у частині формування компетентностей суб'єктів публічного адміністрування, впровадження результатів досліджень у практику та навчальний процес.

Основні завдання:

 • аналітичне осмислення завдань публічного управління в контексті цивілізаційного розвитку;
 • створення нових знань у сфері публічного управління та адміністрування як цивілізаційного тренду, наукової теорії і напряму освіти;
 • постановка та вирішення наукових та практичних проблем у сфері публічного управління;
 • підвищення якості підготовки фахівців зі спеціальності "Публічне управління та адміністрування";
 • підтримка наукових досліджень молодих вчених і обдарованих студентів

Основні напрями досліджень:

 • напрями змін державного управління в Україні в сучасних умовах;
 • стратегії формування компетентностей суб'єктів публічного адміністрування у майбутніх державних службовців;
 • зарубіжний досвід у сфері державної служби та розробка системи протистояння корупції в Україні;
 • лідерство в публічному управлінні;
 • становлення та роль політико-управлінської еліти в публічному управлінні;
 • роль освіти у становленні публічного управління та формуванні публічних цінностей в Україні;
 • ефективність публічного управління в умовах пошуку нової геополітичної ідентичності України.

Науковці НДЛ «Формування компетентностей суб'єктів публічного адміністрування» активно співпрацюють з органами державної влади, зокрема Криворізькою міською радою, зі спеціалістами Інституту розвитку міста, а також промисловими підприємствами.

Науковий керівник
Карабаза І.А., к.е.н., доцент
ORCID: 0000-0002-2950-6510

Телефон:
+38 (096) 87 -044 - 91

E-mail:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

foto ivanova

 

Науковий керівник
Іванова Н.С, д.е.н., доцент
ORCID: 0000-0002-5010-2668
Researcher ID: F-5972-2017
Телефон:
+38 (098) 546 - 49 - 15
E-mail:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

 

Актуальні аспекти менеджменту підприємств
Наукова лабораторія була створена у на базі кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.


Метою діяльності лабораторії є проведення теоретичних та прикладних досліджень щодо управління складними соціально-економічними системами, якими є підприємствa різних форм власності та організаційної структури. Дослідження спрямовані на обґрунтування та розробку інноваційних методів управління, впровадження результатів досліджень у практику та навчальний процес.


Основні завдання:
• створення нових знань, постановка та вирішення наукових та практичних проблем теорії управління;
• підвищення якості підготовки фахівців зі спеціальностей «Менеджмент», «Маркетинг» та «Публічне управління та адміністрування»;
• підтримка існуючої наукової школи («Моделювання стратегій забезпечення економічної безпеки соціально-економічних систем різних рівнів») та формування нових наукових шкіл;
• підтримка наукових досліджень молодих вчених, спеціалістів і обдарованих студентів;
• надання консультаційної підтримки (на безоплатній і госпдоговірній основі) суб’єктам господарювання та органам влади щодо розробки стратегій розвитку, шляхів удосконалення управління.

Основні напрями досліджень:
• наукове обґрунтування інноваційних методів та інструментів управління
• створення стратегій забезпечення економічного розвитку підприємств
• розробка програм антикризового менеджменту складних соціально-економічних систем
• розробка заходів забезпечення економічних інтересів підприємств задля сталого розвитку регіонів, держави
• регулювання економічної безпеки підприємств
• дослідження та класифікація загроз ефективного функціонування підприємств
• розробка превентивних заходів для запобігання впливу внутрішніх та зовнішніх загроз економічному розвитку складних соціально-економічних систем

Науковці НДЛ «Актуальні аспекти менеджменту підприємств» активно співпрацюють з органами державної влади, зокрема Дніпропетровською та Донецькою обладміністраціями, КП «Інститут розвитку міста» при Криворізькій міськраді, а також підприємствами міста та регіону.

У 2018-2020 рр. виконуються дослідження за наступною держбюджетною тематикою:
• 0118U100276 «Антикризовий менеджмент як фактор забезпечення економічного розвитку регіону» (01.2018-12.2019 рр.)
• 0118U100488 «Стратегічне управління змінами на підприємстві в умовах нестабільного зовнішнього середовища» (01.2019-12.2020 рр.)

У рамках діяльності лабораторії виконано та виконуються дисертаційні дослідження:
Іванова Н.С. Прогнозування забезпечення економічної безпеки національної економіки: регіональний аспект. – Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. – Вищий навчальний заклад «Університет імені Альфреда Нобеля». – Дніпро, 2018.

Приймак Н.С. Тема роботи: «Управління стратегічними змінами на підприємстві» – спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2020 р.

Наукова лабораторія була створена у 2017 році на базі кафедри підприємництва і торгівлі Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Метою діяльності лабораторії є вдосконалення науково-методичної бази товарознавства, оцінки безпеки товарів, митної експертизи, товарного менеджменту та маркетингу, ергономіки та естетики тощо.

Основні завдання:

 • створення нових знань, постановка та вирішення наукових та практичних проблем у сфері товарознавства однорідних груп продовольчих і непродовольчих товарів;
 • дослідження процесів трансформації і розвитку товарного ринку України;
 • вирішення проблем оцінки безпечності товарів для споживачів та навколишнього середовища, їхніх ергономічних характеристик та споживчих властивостей, класифікації та кодування для цілей митної експертизи;
 • підвищення якості підготовки фахівців зі спеціальностей «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Менеджмент», «Маркетинг», «Готельно-ресторанна справа», «Харчові технології»;
 • створення умов для ефективної підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації на основі нових досягнень науково-технічного прогресу, закріплення молоді в сфері науки і освіти, збереження спадкоємності поколінь в науці та освіті;
 • надання консультативної підтримки на безоплатній і платній основі суб’єктам господарювання, органам державної влади і місцевого самоврядування, митниці та органам стандартизації щодо стану та тенденцій розвитку товарних ринків, товарного менеджменту та маркетингу, класифікації та кодування товарів тощо
 • впровадження і комерціалізація результатів наукових розробок

Основні напрями досліджень:

 • формування та управління асортиментом товарів;
 • вітчизняний та закордонний досвід класифікації та кодування товарів;
 • методи аналізу споживчих властивостей товарів і показники, що використовуються при їх оцінці;
 • фактори, що впливають на якість товарів, види та методи контролю якості та безпечності товарів;
 • ергономічні характеристики товару та його упаковки.

Науковці НДЛ «Управління якістю та безпечністю товарів» активно співпрацюють з науковцями Донецького національного технічного університету, Одеського національного політехнічного університету, Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, Полтавського університету споживчої кооперації України, Львівської комерційної академії, Чернівецького національного університету, Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Тернопільського національного економічного університету, Харківського торговельно-економічного інституту; з органами державної влади, зокрема Дніпропетровською та Донецькою обладміністраціями, Київською та Донецькою торговельно-промисловими палатами, Криворізькою і Краматорською міською радою, а також промисловими і торговельними підприємствами.

У 2017-2019 рр. виконувалися дослідження за наступною госпдоговірною тематикою:

 • «Методичні рекомендації щодо забезпечення сталих обсягів продаж харчових продуктів підприємством оптово-роздрібної торгівлі» (на замовлення ФОП Ханчич О.О., 05.10.2017 р. – 06.11.2017 р., договір №001/2017 за госпрозрахунком)
 • «Тенденції розвитку ринку товарів подвійного призначення і конкурентна стратегія інжинірингово-виробничого підприємства» (на замовлення ПАТ «ІВП «Енергія», 03.2018 р. – 20.06.2018 р., договір №002/2018 за госпрозрахунком)
 • «Особливості поведінки підприємства в умовах впровадження системи НАССР» (на замовлення ФОП Кочерга Г.П., 09.2018 р. – 30.05.2019р., договір №001/2018 за госпрозрахунком)

 

kravcov

Науковий керівник

Кравцов О.О., к.е.н.

ORCID 0000-0001-6709-2753

Телефон:

+38 (050) 347-63-89

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

УДК 005.1(005.21+001.895)(043.2)

 

Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції – Кривий Ріг: Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, 2018. – 587 с.

Збірник розрахований на наукових та науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти і наукових установ, аспірантів, студентів, практичних працівників і широкий читальний зал.

  pdf Матеріали конференції. (4.43 MB)

УДК 338.242:005

 

Економіка і управління в умовах глобалізації: матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Кривий Ріг: Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, 2018. – 270 с.

Відповідальність за зміст і достовірність публікацій несуть автори матеріалів. Оцінки та надані авторами публікацій визначення і прогнози можуть не співпадати з точкою зору організаторів конференції та редакційної колегії збірника.

  pdf Матеріали конференції. (4.80 MB)

УДК  330.3+005(082)

ББК   65.05 я 431

Е 45

Колектив авторів

Е   Економіка і управління в умовах глобалізації :  матеріали ІV міжнар.  наук. - практ інтернет-конф., 21 трав. 2015 р. / м-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. -  Кривий Ріг: [ДонНУЕТ], 2015.   -  192 с.

До збірника увійшли наукові доповіді викладачів та молодих вчених  українських та закордонних вузів, які відображають результати  наукових досліджень з питань економіки і управління. Збірник призначений для викладачів, аспірантів, слухачів магістратури, представників науково-дослідних і проектних організацій, представників органів державної влади та місцевого самоврядування, практиків  та спеціалістів підприємств  різних галузей економіки.

  pdf Матеріали конференції. (1.95 MB)

 

УДК 330.3+005(082)
ББК 65.05 я 431
Е 45

Колектив авторів

Економіка і управління в умовах глобалізації: матеріали V міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 25 трав. 2016 р. / м-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. — Кривий Ріг: [ДонНУЕТ], 2016. — 157 с.

 

До збірника увійшли наукові доповіді викладачів та молодих вчених українських та закордонних ВНЗ, які відображають результати наукових досліджень з питань економіки і управління. Збірник призначений для викладачів, аспірантів, слухачів магістратури, представників науково-дослідних і проектних організацій, представників органів державної влади та місцевого самоврядування, практиків та спеціалістів підприємств різних галузей економіки.

 

Редакційна колегія:

Каминський П.Д. - к.е.н., доцент, директор ННІОФ

Бочарова Ю.Г. - к.е.н., доцент, директор ННІЕП

Булгакова О.В. - к.е.н., доцент, директор ННІМ

Проданова Л.В. - д.е.н., професор, зав. кафедри економічної теорії

Лохман Н.В. - к.е.н., доцент кафедри підприємництва і торгівлі

 

Відповідальність за зміст і достовірність публікацій несуть автори наукових доповідей і повідомлень. Точки зору авторів публікацій можуть не співпадати з точкою зору редколегії збірника.

  pdf Матеріали конференції. (2.08 MB)

УДК  330.3+005(082)
 Е 40 

Колектив авторів

Е 40  Економіка і управління в умовах глобалізації :  матеріали VІ міжнар.  наук. - практ інтернет-конф., 25 трав. 2017 р. / м-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. -  Кривий Ріг: [ДонНУЕТ], 2017.   -  386 с.

До збірника увійшли наукові доповіді науковців українських та закордонних вузів, представників науково-дослідних і проектних організацій, аспірантів, слухачів магістратури, студентів, практиків  та спеціалістів підприємств  різних галузей економіки, які відображають результати  наукових досліджень з питань економіки і управління.

Редакційна колегія:

Чернега О.Б. – д. е.н., професор, ректор (голова оргкомітету);

Маловичко С.В. - д.е.н., доцент, перший проректор (заступник голови оргкомітету);

Камінський П.Д. - к.е.н., доцент, директор ННІОФ;

Зиза О.О. -   к.е.н., доцент, в.о. директора ННІЕП;

Булгакова О.В. - к.е.н., доцент, директор ННІМ;

Бавико О.Є.   -     д.е.н., доцент, зав. кафедри підприємництва і торгівлі;

Лохман Н.В. – канд. екон. наук, доцент кафедри підприємництва і торгівлі.

Адреса редакційної колегії збірника:
м. Кривий Ріг, вул. Трамвайна, 16

Відповідальність за зміст і достовірність публікацій несуть автори наукових доповідей і повідомлень. Точки зору авторів публікацій можуть не співпадати з точкою зору редколегії збірника.

  pdf Матеріали конференції (3.49 MB)

Наукова лабораторія була створена у 2016 році на базі кафедри підприємництва і торгівлі Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Метою діяльності лабораторії є сприяння стійкому розвитку соціально-економічної системи функціонування підприємств регіону за допомогою фундаментальних та прикладних досліджень

Основні завдання:

 • створення нових знань, постановка та вирішення наукових та практичних проблем у сфері економіки підприємства
 • дослідження процесів і розвитку ринкової трансформації України
 • вирішення проблем ефективного використання виробничих, управлінських, фінансових, трудових та інформаційних ресурсів
 • впровадження і комерціалізація результатів наукових розробок ЗВО
 • створення умов для ефективної підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації на основі нових досягнень науково-технічного прогресу, закріплення молоді в сфері науки і освіти, збереженні спадкоємності поколінь в науці та освіті
 • підвищення якості підготовки фахівців зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
 • надання консультаційної підтримки (на безоплатній і госпдоговірній основі) суб’єктам господарювання та органам влади щодо формування ефективного економічного механізму управління підприємством

 

Науковий керівник

Волошина С. В., доцент, к.е.н.

ORCID 0000-0001-7148-6923

Телефон:

+38 (067) 630-44-39
E-mail:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Основні напрями досліджень:

 • антикризове управління підприємствами торгівлі, промисловості і сфери послуг
 • управління людським капіталом підприємства
 • економічна поведінка підприємства на товарних ринках
 • механізми економічного управління підприємством в умовах сталого розвитку
 • стратегії розвитку підприємства у конкурентному середовищі
 • стабілізація економічної діяльності підприємства

Науковці НДЛ «Економічний механізм управління підприємством» активно співпрацюють з науковцями Донецького національного університету (м. Вінниці), Одеського національного політехнічного університету, Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, Полтавського університету споживчої кооперації України, Львівської комерційної академії, Чернівецького національного університету, Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, Тернопільського національного економічного університету, Харківського торговельно-економічного інституту; з органами державної влади, зокрема Дніпропетровською та Донецькою обладміністраціями, Київською та Донецькою торговельно-промисловими палатами, Криворізькою міською радою, а також промисловими підприємствами.

У 2016-2019 рр. виконувалися дослідження за наступною держбюджетною тематикою:

 • Соціально-економічні аспекти розвитку економіки підприємства», № ДР 0115U005055), (01.01.2015 р. – 31.12.2016 р.)
 • «Управління людським капіталом підприємства», № ДР 0116U008476 (01.01.2017 р. – 31.12.2019 рр.)

Рекомендації та пропозиції, викладені у дослідженнях в рамках діяльності лабораторії, впроваджено у практичну діяльність:

 • ТОВ «Маркет плюс» при розробці політики управління інформаційними ресурсами в контексті забезпечення розвитку підприємства (довідка №17/31 від 05.02.2015 р.)
 • ТОВ «Гарант» обґрунтуванні стратегії стійкого економічного розвитку (довідка №33/03 від 20.02.2015)
 • ТОВ «Агрофірма «Зарічний» при розробці системи показників вимірювання, оцінювання і розвитку людського капіталу підприємства (акт впровадження №001/2018 від 31.05.2018р.)

Публікаційна діяльність за результатами діяльності лабораторії:

У 2016 р. опубліковано 4 монографії, 57 наукових статей та 88 тез доповідей на конференціях різного рівня.
У 2017 р. опубліковано 3 монографії (з них 1 – колективна монографія кафедри підприємництва і торгівлі), 66 наукових статей та 85 тез доповідей на конференціях різного рівня.
У 2018 р. опубліковано 5 монографій (з них 1 – колективна монографія кафедри підприємництва і торгівлі), 43 наукових статей та 73 тези доповідей на конференціях різного рівня.
За І півріччя 2019 р. опубліковано 2 монографії (з них 1 – колективна монографія кафедри підприємництва і торгівлі), 19 наукових статей ( з них 4 – у міжнародній базі Scopus) та 45 тез доповідей на конференціях різного рівня.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ
Найменування дослідження Управління людським капіталом підприємства
Тип дослідження Прикладне дослідження
Номер державної реєстрації 0116U008476
Пріоритетний напрям досліджень Наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкуренто-спроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави
Керівник дослідження Волошина Світлана Василівна, канд.економ.наук, доцент
Терміни виконання 2017 - 2019 рр.
Організація дослідження Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Кафедра підприємництва та торгівлі
Організація – замовник Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Мета роботи Обґрунтування теоретико-методологічних засад і науково-практичних рекомендацій щодо побудови механізму управління людським капіталом підприємства як комплексної системи, спрямованої на забезпечення гармонійного розвитку працівників і доходності відповідних вкладень в період трансформації національної економіки
Заключний звіт  
Сторінка 1 із 2