Маркетинг і менеджмент в системі національних і світових економічних інтересів 2017

УДК (005+339.138):(339+330.5)(043.2)

ББК (65.290-2):(65.5+65.012.2)

М 26

ISBN 978-617-7250-85-1

 

Маркетинг і менеджмент в системі національних і світових економічних інтересів: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (20 січня 2017 року). – Кривий Ріг: ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2017. – 266 с.

 

Редакційна колегія

Маловичко С.В., д.е.н., доцент, перший проректор, завідувач кафедри

маркетингу та менеджменту ДонНУЕТ; Булгакова О.В., к.е.н., доцент,

директор навчально-наукового інституту менеджменту; Бочарова Ю.Г., к.е.н., доцент, директор навчально-наукового інституту економіки та підприємництва;

Лохман Н.В., к.е.н., доцент, доцент кафедри підприємництва і торгівлі;

Іванова Н.С., к.е.н., доцент, доцент кафедри маркетингу та менеджменту.

 

У збірнику матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет- конференції розкриваються теоретико-методологічні та практичні засади маркетингу і менеджменту в системі національних і світових економічних інтересів.

Дослідження авторів спрямовано на з’ясування розвитку концепції управління конкурентоспроможністю підприємств в умовах маркетингової орієнтації, особливостей маркетингу в умовах світового економічного розвитку, теоретичних і прикладних основ фінансового менеджменту, нових перспектив сучасного менеджменту в нестабільному зовнішньому середовищі, становлення і розвитку сучасної концепції глобального менеджменту та становлення і розвитку сучасної концепції глобального менеджменту.

Збірник розраховано на наукових працівників, аспірантів і студентів, усіх, хто цікавиться проблемами реалізації національних та світових економічних інтересів.

  pdf Матеріали конференції. (3.11 MB)