ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Модернізація фінансово-кредитної системи України: виклики глобалізації»

МОДЕРНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ: ВИКЛИКИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (24 березня 2017 року). – Кривий Ріг: ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2017. – 361 с.

Організатори конференції та редакційна колегія:

Александрова Г.М. – к.е.н., доцент кафедри фінансів та банківської справи – координатор проекту;

Слободянюк Н.О. – к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи;
Неізвестна О.В. – к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи.

У збірнику матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції розкриваються теоретико-методологічні та практичні засади модернізації фінансово-кредитної системи країни в умовах глобалізації.

Дослідження авторів спрямовано на з’ясування розвитку страхового ринку, фінансів підприємств та фінансового менеджменту, проблем реформування бюджету та міжбюджетних відносин в Україні, інноваційно-інвестиційного розвитку країни, стабілізації фінансово-кредитних відносин та податкової системи, проблем удосконалення фінансових відносин в період соціально-політичних потрясінь, актуальним проблемам сучасного банківництва та удосконалення механізмів управління кредитними ризиками суб’єктів господарювання в умовах кризи, розвитку фінансової теорії та фінансової економетрики, розширення фінансової і валютної інтеграції.

Збірник розраховано на наукових працівників, аспірантів і студентів, усіх, хто цікавиться проблемами розвитку фінансів, банківської справи та страхування в епоху глобалізації.

pdf Матеріали конференції 2017 (4.48 MB)