Згідно з наказом Кабінету Міністрів України від 30 травня 2016 року № 590 «Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні» Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, починаючи з 1 вересня 2016 року, здійснює підготовку здобувачів ступеня вищої освіти доктора філософії за такими науковими спеціальностями (переліку 2015 року):

07 Управління та адміністрування 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
05 Соціальні та поведінкові науки 051 «Економіка»

ДонНУЕТ ім. Михайла Туган-Барановського здійснює підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261.

Термін навчання в аспірантурі ̶ 4 роки.

Підготовка в аспірантурі завершується захистом наукових досягнень аспіранта у спеціалізованій вченій раді.

ДонНУЕТ ім. Михайла Туган-Барановського продовжує здійснювати підготовку аспірантів (які вступили у 2015 ̶ 2016 навчальному році та раніше) за науковими спеціальностями переліку 2011 року, а саме:

ШифрГалузь науки,
група спеціальностей,
спеціальність
Галузь науки, за
якою присуджується
науковий ступінь
05 ТЕХНІЧНІ НАУКИ
05.18.08 Товарознавство непродовольчих товарів технічні
05.18.12 Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв технічні
05.18.15 Товарознавство харчових продуктів технічні
05.18.16 Технологія харчової продукції технічні
08 ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
08.00.01 Економічна теорія та історія економічної думки економічні
08.00.02 Світове господарство і міжнародні економічні відносини економічні
08.00.03 Економіка та управління національним Господарством економічні
08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) економічні
08.00.08 Гроші, фінанси і кредит економічні
08.00.09 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) економічні

 

Відповідно до п. 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» підготовка здобувачів, які вже навчаються за зазначеними спеціальностями, здійснюється відповідно до Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 року № 309 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 9, ст. 345).

 

 

ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ В АСПІРАНТУРІ ДОННУЕТ  У 2019 РОЦІ

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського оголошує прийом на навчання в аспірантурі за спеціальностями:

  • 051 «Економіка»;
  • 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Заяви та документи для конкурсного відбору для вступу на навчання до аспірантури приймаються з 1 червня 2019 року по 19 серпня 2019 року у понеділок-п'ятницю з 9.00 до 17.00 (перерва з 12.30 до 13.00).

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

- документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»);

- військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;

- документ державного зразка (оригінал) про здобутий ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

- міжнародний сертифікат з англійської мови (за наявності).

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

- копію документа державного зразка (оригінал) про здобутий ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, на основі якого здійснюється вступ, і додатку до нього;

- копію трудової книжки (у разі її наявності), завірену відділом кадрів за місцем роботи;

- витяг з протоколу засідання Вченої ради інституту про рекомендацію до вступу до аспірантури (за наявності);

- список опублікованих наукових праць та винаходів (за наявності), а також ксерокопії публікацій з відгуком передбачуваного наукового керівника;

- дослідницьку пропозицію вступника з візою завідувача кафедри та письмовим висновком передбачуваного наукового;

- особовий листок з обліку кадрів;

- копію міжнародного сертифікату з англійської мови (за наявності);

- копії інших документів, що підтверджують право на отримання додаткових балів при обчисленні конкурсного бали (за наявності);

- дві копії документа, що посвідчує особу та громадянство;

- дві копії довідки про одержання ідентифікаційного номера;

- чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см;

- документи подаються в картонній папці з чотирма пластиковими файлами.

Прийом заяв та документів, проведення вступних випробувань, зарахування на навчання вступників до аспірантури проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Строки

Початок прийому заяв та документів

01 червня 2019 року

Закінчення прийому заяв та документів

19 серпня (о 17.00 годині) 2019 року

Строки проведення вступних випробувань

з 21 серпня по 23 серпня 2019 року

Терміни зарахування вступників

до 15 вересня 2019 року

Додаткова інформація за телефоном 096-293-99-10 (Ніколенко Ксенія Вікторівна) або за адресою м. Кривий Ріг, вул. Трамвайна, 16, ауд. 310.

 

Програми вступних випробувань:

  1. pdf 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" (579 KB)
  2. pdf 051 "Економіка" (685 KB)
  3. pdf Англійська мова (619 KB)
  4. pdf Українська мова (588 KB)
Оцініть матеріал!
(14 голосів)