Шамрін Руслан Володимирович

доцент кафедри міжнародної економіки та туризму

 к.е.н.

Дисципліни: 

Бізнес-проектування в туризмі, Глобалізація економіки та міжнародний інноваційний процес, Міжнародна економіка, Міжнародна економічна діяльність України, Міжнародний бізнес


Детальніше...

Шаповалова Інесса Вадимівна

Асистент кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування

Дисципліни: Менеджмент, Стратегічний менеджмент, Стратегічне управління, Маркетинг послуг, Поведінка споживачів


Детальніше...

Шевченко Любов Ярославівна

Доцент кафедри обліку та аудиту,

доцент, к.е.н.

Дисципліни: Фінансовий облік, Облік і звітність в банках, Облік і звітність в галузях економіки, Організація обліку, Облікова політика, Управлінський облік, Облікова політика


Детальніше...

Шендригоренко Марина Трохимівна

Доцент кафедри обліку та аудиту

доцент, кандидат економічних наук

Дисципліни: Внутрішній аудит, Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами, Бухгалтерський облік в управлінні підприємством, Організація податкової роботи, Аналіз господарської діяльності


Детальніше...

Штик Юлія В’ячеславівна

Доцент кафедри обліку та аудиту

доцент, кандидат економічних наук 

Дисципліни: Бухгалтерський облік, Облік і звітність в оподаткуванні, Звітність підприємства, Облік у бюджетних установах, Інформаційні системи в обліку та аудиті


Детальніше...

Шульженко Ігор Владиславович

Доцент кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисципліндоцент,

кандидат  юридичних  наук

Дисципліни: Трудове право, Господарське право


Детальніше...