Серебреников Вадим Михайлович

Доцент кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання

доцент, кандидат технічних наук

Дисципліни: вища математика, теорія ймовірностей, економетрика


Детальніше...

Слащева Аліна Вячеславівна

Доцент кафедри технології в ресторанному господарстві та готельної і ресторанної справи

доцент, кандидат технічних наук

Дисципліни: Технологічні основи безпеки продуктів харчування, Науково-дослідна робота та патентознавство, Національні кухні країн світу, Барна справа та організація роботи сомельє, Кулінарне мистецтво країн світу, Харчові технології, Технологія продукції ресторанного господарства


Детальніше...

Слободянюк Наталя Олександрівна

Доцент кафедри фінансів та банківської справи

к.е.н.

Дисципліни: Фінанси; Проектне фінансування; Бюджетний менеджмент; Страховий менеджмент; Бюджетна система


Детальніше...

Снігур Катерина Володимирівна

Асистент кафедри туризму та країнознавства

 Дисципліни, які викладає особа: Географія туризму, Рекреаційні комплекси світу, Країнознавство


Детальніше...

Удовіченко Ганна Михайлівна

Доцент кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін

кандидат педагогічних наук

Дисципліни: іноземна мова, практикум з іноземної мови, іноземна мова (поглиблений курс)


Детальніше...

Фурт Дар’я Володимирівна

Старший викладач кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін

Дисципліни: іноземна мова, практикум з іноземної мови, латинська мова


Детальніше...

Хаврова Катерина Сергіївна

Доцент кафедри економіки та бізнесу

к.е.н.

Дисципліні: Економічна діагностика; Антикризове управління підприємством; Формування бізнес-моделей підприємства; Управління безпекою підприємства; Планування і контроль на підприємстві


Детальніше...

Цвіркун Людмила Олександрівна

Асистент кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання

кандидат педагогічних наук

Дисципліни: Нарисна геометрія та інженерна графіка, теоретична механіка, взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання, технологічні основи машинобудування, технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство


Детальніше...

Чернега Оксана Богданівна

В.о.ректора

професор, д.е.н.

Дисципліни: Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства

Міжнародні стратегії економічного розвитку


Детальніше...

Шамрін Руслан Володимирович

доцент кафедри міжнародної економіки та туризму

 к.е.н.

Дисципліни: 

Бізнес-проектування в туризмі, Глобалізація економіки та міжнародний інноваційний процес, Міжнародна економіка, Міжнародна економічна діяльність України, Міжнародний бізнес


Детальніше...

Шаповалова Інесса Вадимівна

Асистент кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування

Дисципліни: Менеджмент, Стратегічний менеджмент, Стратегічне управління, Маркетинг послуг, Поведінка споживачів


Детальніше...

Шевченко Любов Ярославівна

Доцент кафедри обліку та аудиту,

доцент, к.е.н.

Дисципліни: Фінансовий облік, Облік і звітність в банках, Облік і звітність в галузях економіки, Організація обліку, Облікова політика, Управлінський облік, Облікова політика


Детальніше...

Шендригоренко Марина Трохимівна

Доцент кафедри обліку та аудиту

доцент, кандидат економічних наук

Дисципліни: Внутрішній аудит, Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами, Бухгалтерський облік в управлінні підприємством, Організація податкової роботи, Аналіз господарської діяльності


Детальніше...

Штик Юлія В’ячеславівна

Доцент кафедри обліку та аудиту

доцент, кандидат економічних наук 

Дисципліни: Бухгалтерський облік, Облік і звітність в оподаткуванні, Звітність підприємства, Облік у бюджетних установах, Інформаційні системи в обліку та аудиті


Детальніше...

Шульженко Ігор Владиславович

Доцент кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисципліндоцент,

кандидат  юридичних  наук

Дисципліни: Трудове право, Господарське право


Детальніше...

Юнацький Мар'ян Олегович

Доцент кафедри фінансів та банківської справи

Кандидат економічних наук

Дисципліни: Фінансовий менеджмент, Центральний банк та грошово-кредитна політика, Фінанси страхових організацій, Місцеві фінанси, Страхування, Інвестування


Детальніше...

Яковенко Юрій Вячеславович

Асистент кафедри економіки та міжнародних економічних відносин

Дисципліни, які викладає особа: Міжнародні фінанси, Європейська інтеграція, Міжнародна економічна діяльність України, Макроекономіка


Детальніше...

Кандидат педагогічних наук


Детальніше...

Янковський Валерій Андрійович

Асистент кафедри фінансів та банківської справи

Дисципліни: Бюджетна система; Фінанси; Фінанси, гроші та кредит


Детальніше...