Іванова Наталя Сергіївна

Завідувач кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування

доцент, доктор економічних наук

Дисципліни: Менеджмент, Управління персоналом, Стратегічний менеджмент, Стратегічне управління, Економічна безпека

 


Детальніше...

Барабанова Валентина Віталіївна

Доцент кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування

доцент, кандидат економічний наук

Дисципліни: Маркетингові дослідження, Електронний маркетинг, Маркетингова товарна політика, Стратегічний маркетинг, Маркетингове ціноутворення


Детальніше...

Богатирьова Галина Андріївна

Доцент кафедри туризму та країнознавства

доцент, кандидат педагогічних наук

Дисципліни: Екскурсологія, Організація екскурсійної діяльності, Організація туристичних подорожей, Спеціалізований туризм, Організація ділового туризму та виставкової діяльності, Основи музеєзнавства


Детальніше...

Бочарова Юлія Геннадіївна

Завідувач кафедри економіки та міжнародних економічних відносин

доцент, кандидат економічних наук

Дисципліни: Основи фундаментального аналізу, Міжнародні стратегії економічного розвитку, Міжнародна економіка, Глобалізація економіки і міжнародний інноваційний процес, Інфраструктурний розвиток, Діджиталізація бізнесу та цифрові трансформації сучасності


Детальніше...

Волошина Світлана Василівна

Завідувач кафедри підприємництва і торгівлі

доцент, кандидат економічних наук

Дисципліни: економічний аналіз, планування і контроль на підприємстві, бізнес-планування, економіка торговельного підприємства, моделювання економічних рішень, організація виробництва, товарознавство (непродовольчі товари)


Детальніше...

Горіна Ганна Олександрівна

Завідувач кафедри туризму та країнознавствадоцент

доктор економічних наук, доцент

Дисципліни: Ринок туристичних послуг, Основи туризмознавства, Міжнародний туризм, Туризмологія

 


Детальніше...

Горяйнова Юлія Артурівна

Доцент кафедри технології в ресторанному господарстві та готельної і ресторанної справи

доцент, кандидат технічних наук

Дисципліни: Хімія, харчова хімія, харчова хімія та біохімія, методи контролю в галузі, теоретичні основи харчових технологій


Детальніше...

Гудзь Юрій Федорович

Доцент кафедри фінансів та банківської справи

к.е.н.

Дисципліни: Фінанси підприємств, Фінанси корпорацій, Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва, Ринок фінансових послуг


Детальніше...

Дмитрук Лілія Анатоліївна

Доцент кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін

доктор педагогічних наук, кандидат філологічних наук

Дисципліни: Іноземна мова, Практичний курс основної (англійської) іноземної мови, Історія зарубіжної літератури


Детальніше...

Зінченко Вікторія Миколаївна

Доцент кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін

кандидат педагогічних наук

Дисципліни: наукова українська мова, ділова українська мова, академічне письмо, риторика


Детальніше...

Калініченко Данило Ростиславович

Асистент кафедри підприємництва і торгівлі

Дисципліни: економічний аналіз, моделювання економічних рішень, економіка торгівельного підприємства, стратегія підприємства, підприємництво


Детальніше...

Карабаза Ірина Анатоліївна

Доцент кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування

доцент, кандидат екномычних наук

Дисципліни: Маркетинг, Рекламний менеджмент, Маркетинг послуг, Паблік рілейшнз


Детальніше...

Квітка Тетяна Володимирівна

Старший викладач кафедри загальноінженерних дисциплін і обладнання

Дисципліни: Вища математика, Статистика, Соціально-економічна статистика, Теорія ймовірностей та математична статистика, Економіко-математичні методи і моделі: економетрика, Економіко-математичні методи і моделі: оптимізаційні методи і моделі, Інформатика та інформаційні технології, Сучасні комп’ютерні технології в галузі.


Детальніше...

доцент кафедри економіки та бізнесу

к.е.н., доцент

Дисципліни: Міжнародні фінанси, Місцеві фінанси, Центральний банк і грошово-кредитна політика, Фінанси страхових організацій


Детальніше...

Кожухова Тетяна Валеріївна

Проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв`язків та розвитку, завідувач кафедри обліку та аудиту

доцент, доктор економічних наук

Дисципліни: Облік зовнішньоекономічної діяльності, Облік у зарубіжних країнах, Організація обліку, Міжнародні фінанси, Сталий розвиток


Детальніше...

Асистент кафедри фінансів та банківської справи

Дисципліни: Податкова система, Бюджетна система, Бюджетний менеджмент, Інвестування


Детальніше...

Копайгора Ольга Костянтинівна

Асистент кафедри кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання

Дисципліни: вища математика, теорія ймовірностей та математична статистика, інформатика та інформаційні технології, статистика


Детальніше...

Коровіна Олена Володимирівна

Доцент кафедри підприємництва і торгівлі

доцент, кандидат економічних наук

Дисципліни: економіка підприємства, економіка закладів ресторанного господарства: реінжиніринг бізнес-процесів, стратегія підприємства, економічна діагностика, товарознавча експертиза товарів, підприємництво, організаційно-правове забезпечення підприємницької діяльності, технічне регулювання, антикризове управління, управління економічною безпекою


Детальніше...

Костакова Ліна Дмитрівна

Старший викладач кафедри підприємництва і торгівлі

Дисципліни: економіка підприємства, планування і контроль на підприємстві, економічна діагностика, антикризове управління підприємством, товарознавство (теоретичні основи товарознавства), товарознавство (харчові продукти), товарознавство (непродовольчі товари), управління економічною безпекою підприємства, основи наукових досліджень, економіка закладів ресторанного господарства: реінжиніринг бізнес-процесів


Детальніше...

Кравцов Олександр Олексійович

Доцент кафедри підприємництва і торгівлі

кандидат економічних наук

Дисципліни: Мікроекономіка, економіка торговельного підприємства, економіка підприємства, економічна безпека, підприємництво, організаційно-правове забезпечення підприємницької діяльності, планування і контроль на підприємстві, стратегія підприємства, організація виробництва, моделювання економічних рішень, технічне регулювання, менеджмент, маркетинг, логістика, бухгалтерський облік, охорона праці, теоретичні основи товарознавства, товарознавство (непродовольчі товари), товарознавство (харчові продукти), міжнародна економіка, організація зовнішньої торгівлі, фінанси, гроші та кредит, основи туризмознавства


Детальніше...