У ДонНУЕТ пройшла III Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Модернізація фінансово-кредитної системи України: виклики глобалізації» Рекомендовані

4 квітня 2018, 4:01 pm
Категорія Оголошення
Прочитано 3477 разів

20 березня 2018 року у Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського під егідою Міністерства освіти і науки України кафедрою фінансів та банківської справи було проведено ІІІ Всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференцію «Модернізація фінансово-кредитної системи України: виклики глобалізації».

 

Конференцію включено до переліку наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки у 2018 році Згідно листа Міністерства освіти і науки України від 03.10.2017р. № 1/9-536 «Про формування Переліку проведення наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки у 2018 році».

Організатори конференції і в їх особі адміністрація та викладацький склад Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського радо вітають усіх учасників та висловлюють побажання на подальшу співпрацю.

Окремі щирі слова подяки д.е.н., професору Сафонову Юрію Миколайовичу та д.е.н., професору Косовій Тетяні Дмитрівні за надану допомогу в організації та проведенні конференції.

У заході взяли участь більше 150 науковців із різних навчальних закладів України: ДонНУЕТ (м. Кривий Ріг), Сумський державний університет, Львівський національний аграрний університет, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Науково-дослідний інститут фіскальної політики Університету державної фіскальної служби України (м. Ірпінь), Хмельницький національний університет, Одеський торговельно-економічний інститут Київського  національного  торговельно-економічного  університету, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», Криворізький економічний інститут ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Тернопільський національний економічний університет, Харківський державний університет харчування та торгівлі, Кременчуцький  національний  університет  ім.  Михайла Остроградського, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» (м. Маріуполь), ДВНЗ  «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи Університету державної фіскальної служби України (м. Ірпінь), Київський національний торговельно-економічний університет, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Одеський національний економічний університет, Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Одеський торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Криворізький металургійний інститут НМетАУ, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харківський національний університет будівництва та архітектури,

За результатами конференції опубліковано 163 тези (636 стор.)  pdf Збірка тез за роботою конференції (4.58 MB)

У збірнику матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції розкриваються теоретико-методологічні та практичні засади модернізації фінансово-кредитної системи країни в умовах глобалізації.

Дослідження авторів спрямовано на з’ясування актуальних питань розвитку страхового ринку, фінансів підприємств та фінансового менеджменту,  проблем реформування бюджету та міжбюджетних відносин в Україні, інноваційно-інвестиційного розвитку країни, стабілізації фінансово-кредитних відносин та податкової системи, проблем удосконалення фінансових відносин в період соціально-політичних потрясінь, актуальним проблемам сучасного банківництва та удосконалення механізмів управління кредитними ризиками суб’єктів господарювання в умовах кризи, розвитку фінансової теорії та фінансової економетрики, розширення фінансової і валютної інтеграції.

Збірник розраховано на наукових працівників, аспірантів і студентів, усіх, хто цікавиться проблемами розвитку фінансів, банківської справи та страхування в епоху глобалізації. pdf
(4.58 MB)

Оцініть матеріал!
(1 Голосувати)