У ДонНУЕТ пройшла ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Маркетинг і менеджмент в системі національних і світових економічних інтересів» Рекомендовані

5 березня 2018, 3:31 pm
Категорія Оголошення
Прочитано 3248 разів

19 січня 2018 року викладачами кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування було проведено ІІІ Міжнародну науково-практичну інтернет-конференцію «Маркетинг і менеджмент в системі національних і світових економічних інтересів», в якій взяли участь більше 100 науковців

із різних навчальних закладів України: ДонНУЕТ (м. Кривий Ріг), Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (м. Первомайськ), Університет митної справи та фінансів (м. Дніпро), Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж (м. Кам'янець-Подільський), Інститут природокористування і сталого розвитку НАНУ (м. Київ), Луцький національний технічний університет, Академія фінансового управління (м. Київ), Ужгородський національний університет, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Державний університет інфраструктури та технологій (м. Київ), Національний Університет «Львівська Політехніка», Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Національний Авіаційний Університет (м. Київ), Придніпровська державна академія будівництва та архітектури (м. Дніпро), Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка (м. Старобільськ), Криворізький державний комерційно-економічний технікум, Дніпропетровський національний університет  ім. О. Гончара, Національний університет харчових технологій, Незалежний український центр правових ініціатив та експертиз «Правова держава», Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського, Хмельницький університет управління та права, Національний фармацевтичний університет (м. Харків), Луганський національний аграрний університет (м. Харків), Національний науковий центр «Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України», Національний університет водного господарства та природокористування, Херсонський національний технічний університет, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Житомирський державний технологічний університет, Київський національний торговельно-економічний університет, Харківський Національний Технічний Університет сільського господарства ім. П. Василенка, Запорізький національний університет, Мукачівський державний університет, Одеська національна академія харчових технологій, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Інститут економіки промисловості НАН України (м. Київ), Донецький національний технічний університет (м. Покровськ), Інститут підготовки юридичних кадрів для СБ України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Донецька державна сільськогосподарська дослідна станція НААН України (с. Гришине).

За результатами конференції опубліковано 114 тез (301 стор.)  pdf Збірник тез за матеріалами конференції «Маркетинг і менеджмент в системі національних і світових економічних інтересів» (3.67 MB)

У збірнику матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції розкриваються теоретико-методологічні та практичні засади маркетингу і менеджменту в системі національних і світових економічних інтересів.

Дослідження авторів спрямовано на з’ясування розвитку концепції управління конкурентоспроможністю підприємств в умовах маркетингової орієнтації, особливостей маркетингу в умовах світового економічного розвитку, теоретичних і прикладних основ фінансового менеджменту, нових перспектив сучасного менеджменту в нестабільному зовнішньому середовищі, становлення і розвитку сучасної концепції глобального менеджменту та становлення і розвитку сучасної концепції глобального менеджменту.

Збірник розраховано на наукових працівників, аспірантів і студентів, усіх, хто цікавиться проблемами реалізації національних та світових економічних інтересів.

Оцініть матеріал!
(1 Голосувати)