Назва і адреса

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

  50005 Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Островського 16.

  Телефон: +38 (056) 409 - 77 - 97

  Факс: +38 (056) 409 - 77 - 91

  http://www.donnuet.edu.ua/

  E-mail: office@donnuet.edu.ua

До змісту

Загальний опис ДонНУЕТ

ДонНУЕТ є багатогалузевим вищим навчальним закладом четвертого рівня акредитації, що провадить освітню діяльність за всіма ступенями вищої освіти, здійснює фундаментальні та прикладні наукові дослідження, є провідним науковим і методичним центром, який забезпечує здобуття особами вищої та післядипломної освіти з урахуванням їхніх  покликань, інтересів та здібностей, сприяє поширенню наукових знань та провадить культурно-просвітницьку діяльність.

Університет було створено постановою Ради Народних Комісарів № 19/672 від 12 липня 1920 р. Згідно постанови Кабінету Міністрів України № 1890 від 30 листопада 1998 р. Університет отримав назву Донецький державний університет економіки і торгівлі. У 2000 р. Університету було присвоєно ім’я Михайла Туган-Барановського.

Указом Президента України № 169/2007 від 03.03.2007 р. Університету було надано статус національного.

Університет підпорядкований Міністерству освіти і науки України і функціонує у державній формі власності.

Ліцензійний обсяг прийому студентів складає з підготовки:

 • бакалаврів: за денною формою навчання – 1085 осіб, заочною – 1415 осіб;
 • спеціалістів: за денною формою навчання – 620 осіб, заочною – 1095 осіб;
 • магістрів: за денною формою навчання – 645 осіб, заочною – 300 осіб.

Відповідно до рішення ДАК від 7 липня 1998 року (протокол №15) університет був акредитований в цілому за статусом вищого закладу освіти четвертого рівня. У 2008 році, у зв’язку з плановою акредитацією, університет підтвердив цей статус (сертифікат серія РД-ІV № 056307 від 11.11.2009 р.).

За досягнуті успіхи в підготовці фахівців і у зв’язку з 50-річчям від дня заснування у 1970 р. Університет нагороджено Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР.

За вагомий внесок у розвиток системи вищої освіти України колектив Університету нагороджений: Міжнародною кадровою Академією – Орденом «Пошани» (2002 р.), у рамках Міжнародного Академічного рейтингу популярності «Золота Фортуна» - Срібною стелою та Дипломом Якості (2003 р.), срібною медаллю «10 років Незалежності України», орденом «Святий Дмитро Солунський», бронзовою медаллю за підсумками VIII Міжнародної виставки навчальних закладів «Сучасна освіта–2005».

Істотні здобутки Університету за період 2006-2015 рр. за усіма напрямами роботи було відмічено:

 • на державному рівні: подякою прем’єр-міністра України «За вагомий внесок у забезпечення розвитку освіти і науки в галузі економіки і торгівлі, підготовку висококваліфікованих фахівців для агропромислового сектору економіки та високі наукові здобутки» (2010 р.); Дипломами Міністерства освіти і науки України «За міжнародне співробітництво в галузі освіти і науки» (2007 р.); «За розвиток матеріально-технічної бази навчального закладу» (2007 р.); срібною медаллю XI Міжнародної виставки навчальних закладів «Сучасна освіта – 2008», золотими медалями: Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра – Абітурієнт – 2010» у номінації «Досягнення у працевлаштуванні випускників вищого навчального закладу», міжнародних виставок «Інноватика в сучасній освіті» (2010 р., 2012 р., 2013 р.) у номінації «Інновації у співпраці вищих навчальних закладів з ринком праці»; Дипломами Міністерства освіти і науки України за результатами участі у міжнародних виставках «Освіта та кар’єра» (2006, 2009, 2010, 2012, 2013 р.) – за активну профорієнтаційну роботу серед молоді та високу професійну підготовку фахівців; «Інноватика в освіті України» (2010 р., 2012 р.) – за активне впровадження у навчальний процес освітніх інновацій; «Сучасні начальні заклади-2011», «Сучасна освіта в Україні» (2011 р.) – за високі творчі досягнення в удосконаленні змісту навчально-виховного процесу національної системи освіти, «Сучасні заклади освіти - 2013» - за вагомий внесок у розвиток національної освіти; дипломами МОНУ «Лідер вищої освіти України - 2012» та «Лідер національної системи рейтингового оцінювання вищих навчальних закладів України – 2012», дипломом національної конфедерації профспілок України за участю у шостому всеукраїнському конкурсі наукових робіт серед студентської молоді у номінації «Кращий вищий навчальний заклад України - 2012 року»;
 • на місцевому рівні: почесним орденом «140 років Донецьку» (2010 р.), Почесною відзнакою Донецької міської ради «За заслуги перед містом» (2010 р.); Відзнакою Українського Реєстрового Козацтва «Срібний козацький хрест» (2010 р.); Подякою Управління з питань фізичної культури та спорту Донецької обласної державної адміністрації «За значний внесок у розвиток та популяризацію фізичної культури і спорту в Донецькій області» (2010 р.); Почесним дипломом Президії торгово-промислової палати України «За заслуги у сприянні розбудови національної економіки, успішне впровадження ринкових механізмів, ефективну співпрацю з Донецькою ТПП» (2010 р.); Дипломом Форуму лідерів студентських профспілкових організацій за перемогу у номінації «Кращий волонтерський проект» (2012 р.).

ДонНУЕТ здобув Гран-прі «Лідер вищої освіти України» на Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2012». Нагороджений Міжнародним знаком «Золота медаль Сократа» за вагомі наукові дослідження та їх розповсюдження (м. Лондон, Великобританія, 2012 р.).

За результатами рейтингу МОН України університет тричі був переможцем у групі економічних та гуманітарних вищих навчальних закладів (2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 н.р.).

У 2008 р. ДонНУЕТ здобув членство в Європейській Асоціації Університетів та Асоціації економічних університетів Південно-Східної Європи й Чорноморського регіону, а у вересні 2010 р. ‑ приєднався до Болонського процес в рамках підписання Великої Хартії університетів в м. Болонья (Італія).

У 2013 році ДонНУЕТ було нагороджено Грамотою За заслуги перед Українською Православною Церквою та в пам'ять 1025-річчя Хрещення Київської Русі, та Орденом Української Православної Церкви Святого благовірного князя Київського Ярослава Мудрого.

У зв’язку із складною суспільно-політичною ситуацією на Сході України та продовженням збройного конфлікту на території м. Донецьк, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №1178 від 17.10.2014 р., діяльність ДонНУЕТ здійснюється у м. Кривий Ріг.

В Університеті працює аспірантура за 13 спеціальностями:

 • Економічна теорія та історія економічної думки;
 • Світове господарство і міжнародні економічні відносини;
 • Економіка та управління національним господарством;
 • Економіка та управління підприємствами;
 • Гроші, фінанси і кредит;
 • Бухгалтерський облік, аналіз та аудит;
 • Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці;
 • Товарознавство непродовольчих товарів;
 • Товарознавство харчових продуктів;
 • Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв;
 • Технологія харчової продукції;
 • Соціальна філософія та філософія історії;
 • Фізична хімія.

Докторантура діє за 5 спеціальностями:

 • Економічна теорія та історія економічної думки;
 • Економіка та управління національним господарством;
 • Економіка та управління підприємствами;
 • Гроші, фінанси і кредит;
 • Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв.

Навчальний процес забезпечують 13 кафедр, з них випускових 9.

З 2000 року Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського видає науковий журнал «Вісник ДонНУЕТ», віднесений до фахових видань у галузі економічних та технічних наук. У журналі висвітлюються результати новітніх досліджень та актуальних проблем у сфері фінансів, банківської справи, економіки, товарознавства, маркетингу, менеджменту, освіти. Університетом щорічно видаються тематичні збірники наукових праць «Торгівля і ринок України», «Обладнання та технології харчових виробництв», «Інтелект. Особистість. Цивілізація.», які виходять до затверджених наукових видань експертних рад Міністерства освіти і науки України.

Міжнародна діяльність Університету спрямована на розвиток партнерських стосунків з ВНЗ зарубіжних країн, експорт освітніх послуг, спільних освітніх і наукових проектів і досліджень, а також на активізацію академічного обміну студентами.

ДонНУЕТ є членом  Європейської Асоціації Університетів,  «Велика Хартія Університетів», Асоціації економічних університетів Південно-східної Європи і Чорноморського регіону, Міжнародної Асоціації торгово-економічної освіти, Асоціації "Євразійський економічний клуб учених".

У 2015-2016 н.р. університет продовжив співпрацю з Міжнародною програмою ТЕМПУС у складі консорціуму міжнародного проекту: 530158-TEMPUS-1-2012-1-SE-TEMPUS-SMHES, «Support of innovations through improvement of regulatory framework for higher education in Ukraine (SpinOff)» - «Підтримка інновацій шляхом удосконалення нормативно-правової бази вищої освіти в Україні».

До змісту

Академічне керівництво

Маловичко Світлана Вікторівна – перший проректор, кандидат економічних наук, доцент

Вул. Островського, 16, Кривий Ріг, 50005, Україна. Тел.: (056)-409-77-91; Факс: (056)-409-77-91

Електронна пошта: prorector@prorect.donnuet.edu.ua

Сайт: http://www.donnuet.edu.ua/rektorat

Адміністрація Університету

ПІБ (вчене звання та науковий ступінь) Посада Розташування (кімната) Контактний номер телефону, електронна пошта
Чернега Оксана Богданівна (доктор економічних наук, професор) В.о. ректора вул. Островського, 16, к. 403 +38 (056) 409 - 77 - 91
rector@donnuet.edu.ua
Маловичко Світлана Вікторівна (кандидат економічних наук, доцент) Перший проректор вул. Островського, 16, к. 406 +38 (056) 409 - 77 - 91
prorector@prorect.donnuet.edu.ua
Самосьонок Лариса Миколаївна (кандидат економічних наук, доцент) Проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку вул. Островського, 16, к. 406 +38 (056) 409 - 77 - 91
interlink@prorect.donnuet.edu.ua
Шапран Дар`я Петрівна (кандидат філологічних наук, доцент) Вчений секретар вул. Островського, 16, к. 503 +38 (050) 592 - 14 - 93
vchena_rada@donnuet.edu.ua
Никифоров Родіон Петрович (кандидат технічних наук, доцент) Відповідальний секретар приймальної комісії вул. Островського, 16, к. 313 +38 (056) 409 - 77 - 90
+38 (068) 222 - 60 - 54
+38 (099) 001 - 20 - 84
priyom@donnuet.edu.ua
Каминський Павло Дмитрович (кандидат економічних наук, доцент) Директор навчально-наукового інституту обліку та фінансів вул. Островського, 16, к. 507 +38 (050) 222 - 79 - 94
iof@nni.donnuet.edu.ua
Бочарова Юлія Геннадіївна (кандидат економічних наук, доцент) Директор навчально-наукового інституту економіки і підприємництва вул. Островського, 16, к. 506 +38 (050) 636 - 77 - 29
ee@nni.donnuet.edu.ua
Коренець Юрій Миколайович Директор навчально-наукового інституту ресторанно-готельного бізнесу вул. Островського, 16, к. 504 +38 (095) 746 - 11 - 61
+38 (096) 900 - 69 - 02
rgb@nni.donnuet.edu.ua
Булгакова Олена Валеріївна (кандидат економічних наук, доцент) Директор навчально-наукового інституту менеджменту вул. Островського, 16, к. 501 +38 (056) 409 - 77 - 94
+38 (050) 919 - 29 - 50
+38 (097) 738 - 90 - 65
im@nni.donnuet.edu.ua
Горіна Ганна Олександрівна (кандидат економічних наук, доцент) Директор центру післядипломної освіти, перепідготовки, та підвищення кваліфікації вул. Островського, 16, к. 507 +38 (098) 509 - 01 - 02
ipo@donnuet.edu.ua
Лисиця Лариса Василівна Керівник навчального відділу вул. Островського, 16, к. 406 +38 (056) 409 - 77 - 91
navchvid@donnuet.edu.ua
Літус Олена Євгеніївна Керівник відділу інноваційних освітніх технологій вул. Островського, 16, к. 406 +38 (056) 409 - 77 - 91
innov_osvita@donnuet.edu.ua
  Керівник відділу по роботі зі студентами вул. Островського, 16, к. 315 +38 (056) 409 - 77 - 91
stud_office@donnuet.edu.ua
Суслова Лариса Віталіївна Керівник відділу кадрів вул. Островського, 16, к. 400 +38 (056) 409 - 77 - 97
kadry@donnuet.edu.ua
Арутюнова Тереза Андріївна Головний бухгалтер вул. Островського, 16, к. 404-Б +38 (056) 443 - 04 - 76
buhgalter@donnuet.edu.ua
Бондаренко Артем Сергійович Провідний фахівець з практики та працевлаштування вул. Островського, 16, к. 406 +38 (056) 409 - 77 - 91
praktyka@donnuet.edu.ua
Поставнічев Валентин Ігорович Провідний фахівець з профорієнтації вул. Островського, 16, к. 404- В +38 (099) 022 - 22 - 57
abitur@donnuet.edu.ua
Іщенко Олександр Вікторович Керівник відділу аспірантури та докторантури вул. Островського, 16, к. 406 +38 (050) 973 - 58 - 69
aspir@donnuet.edu.ua
Горяйнов Олександр Ісакович Начальник господарського відділу вул. Островського, 16, к. 406 +38 (067) 987 - 97 - 53
gosp_viddil@donnuet.edu.ua

До змісту

Академічний календар

2015/16 навчальний рік розпочинається 1 вересня. Осінній семестр триває 13 тижнів.

З 30 листопада по 13 грудня — заліково-екзаменаційна сесія осіннього сместру.

З 14 грудня розпочинається весняний семестр, який триває 15 тижнів*.

Зимові канікули тривають 28 грудня по 17 січня.

З 18 січня по 31 січня — тривають 2 тижня самостійної роботи студентів, які не входять до весняного семестру.

З 1 лютого розпочинається 3-й тиждень весняного семестру.

З 2 по 15 травня — заліково-екзаменаційна сесія весняного семестру.

Додатковий період весняного семестру розпочинається 16 травня.

З 20-25 червня — заліковий тиждень додаткового періоду весняного семестру.

Літні канікули розпочинаються з 27 червня 2016 року.

Академічний календар для спеціалістів:

2015/16 навчальний рік розпочинається 1 вересня. Осінній семестр триває 10 тижнів.

З 9 по 22 листопада — заліково-екзаменаційна сесія осіннього сместру.

З 23 листопада розпочинається весняний семестр, який триває 10 тижнів.

Зимові канікули тривають 28 грудня по 17 січня.

З 18 січня по 31 січня — тривають 2 тижня самостійної роботи студентів, які не входять до весняного семестру.

З 1 лютого розпочинається 6-й тиждень весняного семестру.

З 7 по 20 березня — заліково-екзаменаційна сесія весняного семестру.

З 21 березня по 3 квітня — навчальна практика.

З 4 по 30 квітня — виробнича практика.

З 2 травня по 26 червня триває дипломування.

Додатковий період весняного семестру розпочинається 16 травня.

З 20-25 червня — заліковий тиждень додаткового періоду весняного семестру.

Літні канікули розпочинаються з 27 червня 2016 року.

Примітка:* Напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент» (4 рік навчання) весняний семестр триває 10 тижнів. Заліково-екзаменаційна сесія весняного семестру триває з 21 березня по 3 квітня. З 4 квітня по 8 травня — виробнича практика. З 10-15 травня — комплексний екзамен за фахом. З 16 травня по 26 червня триває дипломування.

До змісту

Перелік програм

Код спеціальності Найменування спеціальності Ліцензований обсяг
Очна форма навчання Заочна форма навчання
Ступінь бакалавра
051 Економіка 140 230
056 Міжнародні економічні відносини 75 15
071 Облік і оподаткування 75 150
072 Фінанси, банківська справа та страхування 75 200
073 Менеджмент 140 150
Спеціалізація: «Менеджмент організацій і адміністрування»
Спеціалізація: «Логістика»
Спеціалізація «Менеджмент персоналу»
075 Маркетинг 75 75
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 130 220
спеціалізація «Економіко-правове забезпечення підприємства»
спеціалізація «Товарний менеджмент»
спеціалізація «Товарознавство та експертиза в митній справі»
133 Галузеве машинобудування 75 75
Спеціалізація: «Обладнання переробних і харчових виробництв»
142 Енергетичне машинобудування 50 -
181 Харчові технології 75 200
Спеціалізація: «Технології в ресторанному господарстві»
241 Готельно-ресторанна справа 100 50
242 Туризм 75 50
Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста
051 Економіка 90 195
071 Облік і оподаткування 80 125
Спеціалізація: «Облік і аудит»
072 Фінанси, банківська справа та страхування 70 215
Спеціалізація: «Фінанси і кредит»
073 Менеджмент 55 60
Спеціалізація: «Менеджмент організацій і адміністрування»
075 Маркетинг 70 90
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 80 180
Спеціалізація: «Антикризове управління підприємством»
Спеціалізація: «Товарний менеджмент»
Спеціалізація: «Товарознавство та експертиза в митній справі»
133 Галузеве машинобудування 50 75
Спеціалізація: «Обладнання переробних і харчових виробництв»
181 Харчові технології 75 100
Спеціалізація: «Технології в ресторанному господарстві»
241 Готельно-ресторанна справа 25 30
242 Туризм 25 25
Ступінь магістра
051 Економіка 65 50
056 Міжнародні економічні відносини 50 15
071 Облік і оподаткування 50 25
Спеціалізація: «Облік і аудит»
072 Фінанси, банківська справа та страхування 75 25
Спеціалізація: «Фінанси і кредит»
Спеціалізація: «Банківська справа»
073 Менеджмент 75 30
Спеціалізація: «Менеджмент організацій і адміністрування»
074 Публічне управління та адміністрування 35 -
075 Маркетинг 50 25
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 115 55
Спеціалізація: «Антикризове управління підприємством»
Спеціалізація: «Товарний менеджмент»
Спеціалізація: «Товарознавство та експертиза в митній справі»
133 Галузеве машинобудування 30 25
Спеціалізація: «Обладнання переробних і харчових виробництв»
181 Харчові технології 50 25
Спеціалізація: «Технології в ресторанному господарстві»
241 Готельно-ресторанна справа 25 -
242 Туризм 25 25
051 Економіка 65 50

До змісту

Загальні вимоги до зарахування

Прийом вступників на навчання до Університету здійснює Приймальна комісія ДонНУЕТ  згідно з Правилами прийому, що розроблені відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України, затверджених відповідним Наказом Міністерства освіти і науки України.

Детальну інформацію про правила прийому до Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського розміщено на веб-сайті університету за адресою.

Реєстрація вступників здійснюється приймальною комісією за адресою м. Кривий Ріг, вул. Островського, 16, кабінет 313 (телефон: +38 (056) 409 - 77 – 90,  +38 (068) 222 - 60 – 54).

Вступники подають заяву про вступ до Університету, в якій вказують спеціальність та форму навчання. Вступник може подати до п’ятнадцяти заяв на п’ять спеціальностей (спеціалізацій), на яких передбачено прийом за кошти державного бюджету. Подання заяв в електронній формі на спеціальності (спеціалізації), на яких не передбачається прийому за кошти державного бюджету, не обмежується.

До заяви вступник додає:

 • документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»);
 • свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який посвідчує особу і громадянство;
 • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • документи, що підтверджують право на особливі умови вступу (за наявності).

При прийомі в порядку переведення або поновлення також додається академічна довідка встановленого зразка про незакінчену вищу освіту.

Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», Указами Президента України від 25 березня 1994 року № 112 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації» та від 03 червня 1994 року, № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства».

Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот прийому до вищих навчальних закладів України на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.

Закордонні українці, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств,  користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.

Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з вивченням української мови, та закордонні українці, статус яких підтверджено посвідченням закордонного українця, зараховуються у межах установлених квот прийому до вищих навчальних закладів України за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому, за рекомендаціями дипломатичних установ України за кордоном та українських національних культурних товариств (за наявності).

Іноземці, які вступають на навчання для здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня, зараховуються до вищих навчальних закладів України не пізніше 15 листопада на підставі наказів про зарахування.

При прийнятті на навчання осіб, які мають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти, обов'язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності такого документа, що здійснюється відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.

До змісту

Присвоєння кредитів ЄКТС

У ДонНУЕТ діє в повному обсязі Європейська кредитно-трансферна система.

Облік навчального часу, вагомість дисциплін в навчальному плані та обсяг отриманих знань в ДонНУЕТ оцінюється в умовних одиницях – кредитах. Один кредит відповідає 30 академічним годинам аудиторних занять і самостійної роботи над опануванням навчальної дисципліни.

60 кредитів ЄКТС відповідають навчальному навантаженню повного навчального року. Рекомендований розподіл кредитів на навчальний рік: осінній семестр – 25 кредитів, весняний семестр – 26 кредитів, додатковий навчальний період весняного семестру – 9 кредитів.

Для отримання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти студенту необхідно набрати 240 кредитів.

Для отримання  другого (магістерського)  рівня вищої освіти студенту необхідно набрати  120 кредитів.

До змісту

Організація навчального процесу

Організація навчального процесу в ДонНУЕТ здійснюється відповідно до: Закону України «Про Вищу освіту» від 1.07.2014, № 1556-VІІ, Положення про організацію освітнього процесу (протокол Вченої Ради № 8 від 29.05.2015, наказ ректора № 44 від 29.05.2015), Положення про використання коштів, призначених на виплату стипендій, матеріальної допомого та матеріального заохочення студентам ДонНУЕТ (протокол Вченої Ради № 9 від 01.07.2015, наказ ректора № 67 від 01.07.2015), Тимчасового положення про проведення підсумкового контролю знань у формі тестування у ДонНУЕТ (протокол Вченої Ради № 3 від 2.11.2016, наказ ректора № 127 від 3.11.2015), Положення про самостійну роботу студентів у ДонНУЕТ (протокол Вченої Ради № 9 від 25.12.2015, наказ ректора № 67 від 30.12.2015), Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів по освіту державного зразка та додатку до диплому про вищу освіту у ДонНУЕТ(протокол Вченої Ради № 8 від 29.05.2015, наказ ректора № 46 від 29.05.2015), Положення про організацію переатестації знань студентів ДонНУЕТ (протокол Вченої Ради № 1 від 31.08.2015, наказ ректора № 79 від 04.09.2015), Положення про порядок переведення осіб, які навчаються на договірній основі з оплатою за рахунок коштів місцевого бюджету, галузевих міністерств, відомств, підприємств, організацій, установ, фізичних та юридичних осіб, на навчання за кошти державного бюджету в ДонНУЕТ (протокол Вченої Ради № 1 від 31.08.2015, наказ ректора № 79 від 04.09.2015).

До змісту