Аспірантура

Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка в аспірантурі та докторантурі Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Спеціальності відповідно до Переліку наукових спеціальностей, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1057

Шифр Галузь науки, група спеціальностей, спеціальність Галузь науки, за якою присуджується науковий ступінь
05 ТЕХНІЧНІ НАУКИ
05.18.08 Товарознавство непродовольчих товарів технічні
05.18.12 Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв технічні
05.18.15 Товарознавство харчових продуктів технічні
05.18.16 Технологія харчової продукції технічні
08 ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
08.00.01 Економічна теорія та історія економічної думки економічні
08.00.02 Світове господарство і міжнародні економічні відносини економічні
08.00.03 Економіка та управління національним Господарством економічні
08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) економічні
08.00.08 Гроші, фінанси і кредит економічні
08.00.09 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) економічні

У 2016 році аспірантура ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського пройшла процедуру ліцензування за двома спеціальностями:

Шифр Спеціальність Галузь науки, за якою присуджується науковий ступінь
051 Економіка економічні
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність економічні